Marcadores

dinsdag 2 oktober 2012

28-09-2012 Jezus


Wanneer je ontwaakt zal je als nieuw ervaren bewustzijn je verbazen

John Smallman met Jezus op 28 sept. 2012


Jullie bewegen allemaal onverbiddelijk in de richting van het moment van ontwaken. Het zal een gebeurtenis van onvoorstelbare betekenis zijn want het markeert de meest opmerkelijke verschuiving in het bewustzijn van de mensheid nu jullie tot een veel beter begrip komen van de ware betekenis van Liefde. Niet het woord - wat onopvallend, te veel gebruikt, en ook vreselijk misbruikt is - maar de kracht, de allesomvattende Realiteit die Liefde is. Het is de container waarin de volledige schepping bestaat, en natuurlijk is Het onbegrensd, zonder begrenzingen van welke aard ook - en het woord container wordt hier alleen maar gebruikt omdat je een soort van concept of idee benodigt waarin je dat wat onbegrensd is kunt plaatsen zodat je enige verstandelijke grip, een vage glinstering krijgt van wat Het is. Maar wat Het is, is echt helemaal buiten je vermogen om op enige zinvolle manier te begrijpen. Dat zal veranderen.

Jullie gebrek aan bewustzijn, jullie kleine gebied van perceptie of visie, terwijl je de illusie bewoont, is echt verstikkend, en velen zijn zich niet bewust van dit gebrek in zichzelf omdat het ego hun denkgeest vult met afleidingen die er op lijken te wijzen dat er een groot bewustzijn aanwezig is. Dat is niet zo, en wanneer je ontwaakt zal je bewustzijn, als nieuw ervaren, je verbazen. Kennis en begrip van de gehele schepping zal in je zijn. Meer dan dit zeggen zou het onbegrensde verder beperken. 

Grenzen zijn van de illusie. Ze zijn een poging om op een extreem kleine schaal in een minuscule omgeving te leven die uitsluitend is gebouwd voor dat doel. Het moest een vermakelijk spel zijn, maar vanwege de inflexibiliteit van de initiële parameters waarbinnen het werd ingesteld, heeft het zeer weinig ruimte voor manoeuvreren of verbetering overgelaten. Gedurende de eonen werden de beperkingen die het oplegt aan degenen daarbinnen toenemend onaanvaardbaar, leidend tot een escalerende staat van conflict tussen de steeds groeiende aantallen inwoners. Het is omdat deze problemen zo intens en lastig worden dat de roepen van de meer verlichte onder jullie om te kijken naar betere manieren om samen te leven serieus beginnen te worden genomen.

Zij van de andere rijken die jullie graag zouden helpen willen zich heel graag bekend maken zodat ze zich onder jullie kunnen bewegen, vrijelijk hun wijsheid en ervaring aanbiedend die jullie dringend nodig hebben als jullie zelfvernietiging willen vermijden. Natuurlijk is vernietiging op zich onmogelijk als de onsterfelijke wezens die jullie zijn, maar ieder nieuw massaal opgeven (?/ laying down) van mensenlevens als gevolg van krankzinnige beslissingen om internationale problemen op te lossen door ter oorlog te gaan, moet en zal worden vermeden.

Het wordt duidelijk dat nieuwe manieren van communiceren, leidend tot gebruiksvriendelijke methoden om internationaal samen te werken ten voordele van iedereen op de planeet, gevonden en in werking gesteld moeten worden. Ze zijn beschikbaar; alles wat nodig is is een grote verandering in perspectief door degenen die het gedrag van de internationale vergaderingen en discussies leiden die constant plaatsvinden over de gehele wereld. Deze verandering van perspectief moet van de mensen komen en worden voorgelegd aan degenen die hen vertegenwoordigen op het wereldtoneel - en dat gebeurt.

In eerste instantie zijn jullie vertegenwoordigers resistent tegen jullie suggesties omdat ze in een nog denkbeeldigere wereld woonden dan waar de illusie over het algemeen in voorziet, eigenlijk meer een cocon. Ze hebben zichzelf rechten en privileges toegeëigend waarop zij geen recht hebben, en hebben ervoor gekozen om hun beraadslagingen in het geheim te voeren, waarna ze aan hun kiezers een ontoereikend en onvolledig verslag van hun bevindingen en besluiten overbrengen. 

Dit gaat allemaal over veranderen want jullie nieuwe en moderne communicatie-methoden en informatie-uitwisseling staat niet langer toe dat geheimen voor langere tijd worden bewaard. De waarheid komt over de gehele planeet naar buiten en is zich viraal aan het verspreiden en met grote snelheid. Veel van degenen die dachten dat ze de wereld beheersen ervaren intense alarmering als hun 'geheimen' en 'overeenkomsten' algemeen bekend worden, terwijl anderen in een staat van ontkenning zijn en weigeren te geloven wat er gebeurt.

Jullie – de Lichthouders, het Lichtdragers, en de Weg-toners – moeten zich blijven focussen op het Licht in actie zijn. Laat alle resterende oordeel, woede, wrok, of verlangen naar wraak of compensatie los. Open je hart voor de Liefde die over de planeet veegt en sta het toe je te laten zien dat er voor alles goddelijk is gezorgd, wat zo is. Door het uitdrukken van liefde, en alleen liefde, verander je de wereld. Daarom ben je op de wereld. Het heeft je hulp nodig om te veranderen, samen met de hulp van hen van de andere rijken die te allen tijde operationeel zijn, klaar om je te helpen.

Liefde in jullie harten houden en de intentie hebben het zonder onderscheid en onvoorwaardelijk met elk afzonderlijk mens te delen is enorm krachtig, in het bijzonder als die intentie wordt gestimuleerd en ondersteund door het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult. Je hebt een vrije wil, dus is het aan jullie om je harten te openen en de liefde toe te staan door je heen te stromen. Dat is hoe jullie het collectieve veld van bewustzijn veranderen dat al zo lang angst-gedreven is. En dat doen jullie. Het is alsof je ondergedompeld wordt in een diep, modderig, giftig water en de stroom van liefde de toxines en onzuiverheden aan het reinigen en oplossen is. Er zijn al veel gebieden die helder en sprankelend zijn, en het proces zal doorgaan totdat volledige zuiverheid wordt bereikt en zelf-ondersteunend (self-sustaining) wordt. 

Dit is wat je doet: de planeet reinigen en alle bewust voelende levensvormen die ze zeer effectief ondersteunt, omdat je constant de intentie hebt om alleen liefde te bieden in iedere situatie. Ja, je gaat wel eens in de fout, en de intentie voor een liefdeloze gedachte, woord of daad ontsnapt je, maar omdat je bewust bent en vervolgens de intentie wijzigt, is enige schade die ontstaat minimaal en snel hersteld. Tijdens het zwemmen in dit giftige water is het heel moeilijk om te voorkomen dat je af en toe een mondvol inslikt en het gevoel hebt dat je zelf toxisch wordt. Dat word je niet. Je hebt de intentie gevormd om liefde in actie te zijn, de reinigers en zuiveraars, en die intentie hou je vast zodat het goddelijke Liefdesveld je te allen tijde ondersteunt, comfort en geruststelling biedend wanneer je het gevoel hebt dat je het niet zo goed doet als je zou moeten. Oordeel niet over jezelf. Heb jezelf lief, en deel die liefde. Dat is alles wat je hoeft te doen om jezelf naar ontwaken te brengen. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands