Marcadores

vrijdag 26 oktober 2012

24-10-2012 Jezus
Liefde is het antwoord op alle problemen van de mensheid

John Smallman met Jezus op 24 okt. 2012


De liefdevolle intentie die ieder lid van de mensheid altijd diep in zichzelf heeft gehouden en gekoesterd, groeit en intensiveert inderdaad zeer snel nu meer en meer van jullie je inpluggen in het energieveld van goddelijke Liefde dat je omhult. Haar expansie en algemene aanvaarding is al een hele lange tijd geleden gepland, en het, als het ware, zien 'opstijgen' is zeer verheffend en stimulerend, terwijl we over jullie waken met liefde en vreugde vanuit onze invloedssfeer binnen de spirituele rijken. De spirituele rijken omvatten vanzelfsprekend ook de 'bubble' (zeepbel, luchtbel) die jullie illusoire omgeving bevat, en die bubble is hier rond blijven zweven vanaf het moment dat jullie het hebben bedacht, erin zijn gegaan, en ervoor kozen je vermogen om de rijken daarbuiten waar te nemen uit te schakelen. 

Liefdevolle hulp is voor jullie altijd beschikbaar geweest, maar inderdaad voor een zeer lange tijd koos je ervoor je eigen nogal pijnlijke weg te gaan, ervaringen verzamelend van een zeer onaangename soort, onderwijl zogenaamd je weg uit de bubble zoekend. Het probleem was dat jullie nogal wat macht gaven aan jullie ego's, samen met de mogelijkheid voor hen om het te verhogen. Daarna begonnen ze zichzelf te zien als onafhankelijke wezens van invloed, intelligentie, en gezag, en dit gevoel van onafhankelijke kracht steeg hen, zoals je zou kunnen zeggen, 'naar het hoofd'. 

Echter, ego's zijn niet erg slim, en ze begonnen met elkaar te vechten, aangezien ieder van hen probeerde zichzelf neer te zetten als de opperste macht en autoriteit binnen jullie vreemde en denkbeeldige onwerkelijkheid. Dit leidde tot de situatie die lang heerste op Aarde, waar de deugdzame aspecten van jezelf die je vertrouwen noemt zichzelf lieten kennen als een voor bijna iedereen onhoudbare positie om aan vast te houden, want die werd erg vaak verraden.

Wat er nu gebeurt is het groeiende besef dat voor de Aarde en de mensheid, willen ze kunnen genieten van levens van harmonie, vrede, mededogen, en overvloed, er overal vertrouwen moet worden opgebouwd en geëerd. En, natuurlijk, vertrouwen kan alleen worden opgebouwd bij het elkaar ook echt vertrouwen. Als gevolg van jullie voortdurende aardse ervaringen lijkt dit een beetje een Catch 22 situatie* te zijn. Maar nu keren miljoenen mensen zich naar binnen voor meditatie en gebed, zoekend naar leiding, hulp, en de verzekering dat jullie goddelijk geliefde kinderen van God zijn. En terwijl ze zichzelf openen om die kennis te ontvangen, die bevestiging van hun goddelijke oorsprong, die altijd beschikbaar is geweest, worden ze zich ervan bewust dat ze inderdaad zijn wat ze altijd hoopten te zijn. Dit massale begrijpen dat jullie goddelijke wezens zijn, eeuwig geliefd en gekoesterd door je Vader, is een van de belangrijkste tekenen dat je stevig op weg bent richting ontwaken. 

Eonenlang heeft het woord liefde (in alle talen) connotaties gehad van zwakte, ineffectiviteit, afgeleidheid (distractedness), en gewoon domheid. Van liefdevol gedrag werd keer op keer geprofiteerd door hen die anderen wilden controleren en regeren, en door hen die anderen zich schuldig wilden laten voelen. Liefde was een spel om je door te laten bevredigen als het werk af was, de strijd gestreden, en er een beetje tijd beschikbaar was als er niets anders opwindends of interessants was waardoor je aandacht werd getrokken. Degenen die erin geloofden en het gaven werden regelmatig gebruikt en misbruikt. Het was een verder bewijs dat vertrouwen zeer onverstandig was.

Eindelijk, na eonen van lijden, begint de mensheid zich te realiseren dat liefde de enige valuta en de essentiële valuta is waarop de fundamenten van vrede, harmonie en overvloed voor allen kunnen en zullen worden gebouwd. Het is een besef dat nogal verbazingwekkend is wanneer het je voor het eerst duidelijk wordt; in feite geloof je het in eerste instantie niet want je hebt de pijn en het lijden gezien die het zovelen die hebben liefgehad heeft gebracht. 

Desalniettemin is het nu in een groot aantal diverse gemeenschappen over de gehele wereld gevestigd en zeer effectief gebleken. Het nieuws hiervan verspreidt zich nu gemeenschappen hun ervaringen op grote schaal delen, en meer en meer van jullie op zoek zijn naar anderen van soortgelijke denkgeest om steeds meer liefdevolle gemeenschappen te vestigen. Ja, in het begin, enkele decennia geleden, waren er enkele nogal wilde experimenten, maar mensen kregen een enorme hoeveelheid waardevolle ervaring die ze doorgaven, en nu is er een stevige basis van wijsheid en ervaring gebouwd waarop nieuwe groepen hun plannen en dromen voor de Nieuwe Tijd kunnen baseren die zij aan het bouwen zijn. 

Met de intensivering van het goddelijke Liefdesveld die de harten van zelfs de meest geharde en onliefdevolle personen onder jullie penetreert en doordringt, en met het groeiende besef dat Liefde het antwoord is op alle problemen van de mensheid, wordt het pad van jullie ontwaken breder en helderder. Het is een super-snelweg die niemand kan verzuimen te vinden, je naar huis leidend naar de Hemel. Zeer weinigen zullen ervoor kiezen er zich niet van te bedienen – ook al is het absoluut gratis! - maar de overgrote meerderheid van jullie bevindt zich in het proces van toetreding tot de laatste fases van jullie reis. En omdat er geen snelheidslimiet bestaat op deze goddelijke super-snelweg zul je spoedig Thuis zijn!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

*catch-22 situatie: Titel van een roman van de Amerikaanse schrijver Joseph Heller, en later ook onder die naam verfilmd. Een paradoxe situatie of vicieuze cirkel waarin twee acties ieder voor een bepaald doel nodig zijn, maar elkaar tegelijkertijd uitsluiten.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands