Marcadores

zaterdag 6 oktober 2012

05-10-2012 Jezus

Focus op het liefdevol luisteren naar en aandacht hebben voor anderen

John Smallman met Jezus op 5 okt. 2012
De grote gebeurtenis - ontwaken – gaat voort met zijn nadering, en terwijl het dat doet voelt meer en meer van de mensheid de noodzaak om houdingen en gedrag te veranderen, zodat lange termijn vrede overal op de planeet de overhand zal kunnen hebben. De energie van het goddelijke Liefdesveld penetreert gebieden van menselijk denken en activiteit die onbegrijpelijk zouden lijken voor de meerderheid van jullie, en toch worden de donkerste en meest zorgvuldig verborgen gebieden, waar liefde eonenlang is buitengesloten, zacht en zeer effectief doordrongen. Dit wordt in het algemeen niet gemakkelijk waargenomen door de bevolking; desalniettemin gebeurt het zonder twijfel, en als gevolg daarvan vallen degenen die de oude duistere wegen willen behouden en versterken, aan verwarring en ontreddering ten prooi. 


Zoals jullie constant in herinnering wordt gebracht: Liefde verandert alles! Liefde - de kracht en energie van de schepping - is onvermoeibaar en, uiteindelijk, onweerstaanbaar. Jullie worden eeuwig gehuld in Haar warme omhelzing, en jullie zullen allemaal zwichten voor Haar betoverende en bekoorlijke aantrekkingskracht, de illusie ver achter je latend, want het is waar je thuis hoort en waar je echt wilt zijn. Elke gedachte, elke ambitie, alle hoop, en elke wens die in je opkomt is om je onophoudelijke intentie om te ontwaken onder je aandacht te brengen, om de Realiteit, de eenheid met God je goddelijke Vader te ervaren. Je zoekt niets anders. 

De illusie is zeker zeer goed in haar doel geslaagd om je af te leiden van de Realiteit, maar slechts voorbijgaand. Het is een vergankelijke, kortstondige staat waarvan de tijd is verstreken; het is over haar houdbaarheidsdatum heen, en de geur die het afgeeft bevestigt dit aan allen die ervoor kiezen om het te weten. De Realiteit is tijdloos, terwijl voor de illusie tijd heel zeker ten einde loopt. 

Illusoire ideeën en concepten teisteren nog steeds de mensheid, maar er zijn nu genoeg van jullie die de intentie hebben om te ontwaken en om het collectieve bewustzijn weg van angst en veel dichter naar de Liefde toe te verschuiven. Deze verschuiving zal leiden tot een veel beter begrip van de betekenis van illusie en van jullie redenen om er deel van uit te maken en het te ervaren. Het zal ook de aanmoediging - de intuïtieve druk die je nodig hebt om de Goddelijke Vonk in jezelf te herontdekken – Dat wat jou zal bewijzen, zonder enige ruimte voor welke twijfel dan ook, dat jullie allemaal goddelijke wezens van onschatbare waarde zijn.

Dat besef, op zichzelf, doordringt zachtjes je bewustzijn en laat je zien dat je nooit alleen bent, en ook nooit geweest bent, alhoewel je je vaak helemaal alleen, verlaten en onbemind hebt gevoeld. In feite voelen velen van jullie, en nog steeds, diep binnenin jezelf, waar je je ongaarne of uit keuze waagt, dat je inderdaad niet geliefd bent. Maar dat is een van die cultureel opgelegde overtuigingen die volledig ongegrond zijn.

Het besef dat het tegenovergestelde van die belachelijke overtuiging de waarheid is, is het resultaat van een openstelling van je hart, een groeiend besef dat die gevoelens, hoewel vaak angstaanjagend, onwerkelijk zijn: een waanzinnig concept dat je hebt ontwikkeld om de illusie voor jezelf te verklaren, en om te proberen er enig wijs uit te kunnen. Nu begrijp je dat dat onmogelijk is, om de eenvoudige reden dat het echt geen zin heeft en nooit heeft. Met dat begrip komt het ontwakende zelfbewustzijn dat jullie ondubbelzinnig laat zien dat je er een deel van moet zijn – een onafscheidelijk en alles bij elkaar essentieel onderdeel – van God, Al Dat Is, want er is duidelijk en logischerwijs geen alternatief.

Het tot bewustzijn komen van deze essentiële waarheid is een aha-moment van een zeer verheffende natuur. Sommigen ervaren het zeer dramatisch door een bijna-dood-ervaring, als gevolg van een ernstige ziekte of de dood van een geliefde, maar voor de meesten komt het kruipend nader en gebeurt tijdens meditatie, bidden, het lezen van een boek, of het kijken van een film. Echter het komt, het wordt nooit vergeten en het verwijdert elke sluimerende angst die je nog voor de dood zou kunnen hebben.

Het heeft geen invloed op de normale angsten, zoals van bijna onachtzaam voor rijdende voertuigen lopen, of bijna van de trap(treden) vallen die je niet had gezien, die handig zijn, ingebouwde inrichtingen bedoeld om heel snel je bewustzijn te grijpen zodat jullie je fysieke lichaam niet onnodig beschadigen wanneer jullie fysieke activiteiten en mentale processen niet op elkaar afgestemd zijn. Jullie hebben allemaal een spiritueel pad te volgen en dergelijke angsten kunnen je behoeden voor onbedoeld of voortijdig 'van je pad vallen'. 

Dat aha-moment, dat in vervlogen tijden heel ongewoon was, gebeurt nu bij grote aantallen mensen, aangezien de Godsvonk binnenin hen opnieuw ontbrandt, hun bewustzijn overstromend met een heerlijk gevoel dat alles goed is en dat alles goed zal blijven. En natuurlijk blijft het dat ook... want jullie zijn allemaal betrokken bij het proces van ontwaken in de Realiteit waar alles eeuwig goed is. Focus op dat punt – 'alles is eeuwig goed' – en laat het je elk moment leiden. Je weet het, maar je staat vaak illusoire twijfels en zorgen toe je aandacht daarvan af te leiden. 

Niets dat je ervaart in de illusie is zonder betekenis... behalve de illusie zelf! Alles wat er gebeurt, elke situatie waarin je terecht komt verschaft je een les. Wanneer de les geleerd is zul je het niet meer ondergaan, hoewel je dat misschien anderen wel ziet doen. Tenzij ze vragen om je hulp is het vaak niet verstandig om hulp te bieden. Je kunt heel goed in de verleiding komen om dat wel te doen, want je hebt nu het gevoel dat je een beetje een expert bent; weersta de verleiding en herinner jezelf eraan dat eenieder zijn eigen lessen in zijn eigen tijd moet leren. Ten slotte, jij deed dat ook!

Focus op het liefdevol naar anderen luisteren en ze bijstaan, want het is buitengewoon behulpzaam bij het hen helpen uitzoeken van hun eigen ideeën en oplossingen. Door een liefdevolle en accepterende aanwezigheid te zijn geef je heel veel hulp aan ieder waarmee je interacteert, de genade die ze nodig hebben toestaand door je heen naar hen te stromen. Je kunt het niet zien of voelen, maar het is er, en je zult een gevoel van vrede en rust in jezelf ervaren als je gewoon naar hen luistert, je aanwezigheid en de liefdevolle energie die het vasthoudt toestaand zich te mengen met die van degenen met wie je interacteert. 

Liefdevolle, kalme en vredige interactie is de beste manier voor jullie om te helpen bij het proces van ontwaken van de mensheid, en dat is waarom je op dit moment op de planeet bent. En, natuurlijk, helpt dat soort interactie jezelf ook enorm, want wat je geeft, ontvang je in overvloed. Ontspan je gewoon in de zekere wetenschap dat je altijd goddelijk geliefd en gekoesterd wordt, ongeacht wat er zich in je leven kan voordoen, en zorg ervoor om regelmatig, dagelijks, wat tijd over te hebben om te rusten en te herstellen in de rustige ruimte binnenin, in de liefdevolle omhelzing van je Godsvonk. Wanneer je dat doet wordt Het helderder als je energieën zich afstemmen, je verbinding met Haar versterkend. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus
Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands