Marcadores

zaterdag 13 oktober 2012

12-10-2012 Jezus

De belangrijkste gebeurtenis die zich ooit in jullie ruimte-tijd continuüm zal voordoen

John Smallman met Jezus op 12 okt. 2012


De opwinding stijgt terwijl het moment van jullie ontwaken steeds dichterbij komt. Het lijkt erop dat jullie al een hele tijd hebben zitten wachten en dat er veel vertragingen en teleurstellingen geweest zijn, maar dit is niet echt het geval. Tijd is een illusie, zoals je heel goed weet, en dus hoewel het je toelijkt dat data voor diverse gebeurtenissen zijn gekomen en gegaan zonder dat er zich iets belangrijks heeft voorgedaan, zijn er enorme veranderingen geschied op de innerlijke of spirituele niveaus van de mensheid, ter voorbereiding op de belangrijkste gebeurtenis die ooit in jullie ruimte-tijd continuüm zal voordoen. 

Op Aarde kan het heel wel lijken dat alles zijn gewone gangetje gaat: populaties die onverbiddelijk groeien, ook lijden, armoede, geweld, hebzucht, financiële crises, en corruptie - en de mainstream media bevestigen dit, enthousiast, voor jullie. Maar wat er gaande is in jullie harten en denkgeesten is heel, heel anders. Het goddelijke veld van Liefde infiltreert ieder menselijk hart en brengt de meest wonderlijke veranderingen voort die het mogelijk maken en jullie aanmoedigen te zoeken naar en waar te nemen dat allen een zijn, dat jullie allen wezens van liefde en compassie zijn. Jullie beginnen jezelf, met toenemende frequentie en gemak, te herkennen in elkaar, liefdevolle wezens die jullie zijn, en dat is inderdaad een verheffende en inspirerende ervaring. Dat is wat er gebeurt als je stopt met oordelen!

De liefde die je bent, die je aanbiedt en deelt, en die je als intentie hebt zal door de harten vegen van de gehele mensheid, is zeer effectief – ja, je hebt dat echt als intentie, ook al ben je je er niet direct van bewust. Jullie zijn de Lichtdragers en wegwijzers, wat betekent dat het jullie taak is iedereen onvoorwaardelijk lief te hebben met wie je interacteert. Je incarneerde op Aarde om het Licht en de Liefde die je hemelse Vader bij je ingedruppeld heeft op het moment van je schepping, te laten zien, te delen, en uit te breiden.
Met Zijn hulp en met de hulp van je spirituele gidsen plande je een levenspad dat er onvermijdelijk toe zou leiden dat je dit zou doen, maar onderweg had je je eigen lessen te leren, waarvan sommigen erg veeleisend zijn geweest, jou crises brengend die vaak hopeloos, onbegrijpelijk en zelfs catastrofistisch leken.

In het begin was het heel moeilijk omdat jullie allemaal persoonlijke kwesties hadden met betrekking tot het lijden dat je had ervaren en waarvoor je erkenning en compensatie zocht: de egoïstische denkgeest die zichzelf op de voorgrond plaatst. Echter, de persoonlijke lessen of crises die je hebt ervaren waren de triggers die je perspectief verbreed hebben en het je mogelijk maakten te begrijpen dat jouw woede en behoefte aan compensatie je geen vrede zouden brengen. Dat was een schokkende bewustwording.

Maar je was ook spiritueel bewust, of werd dat als gevolg van de lessen of crises, en je keerde je naar binnen om leiding te krijgen en vond het. Velen van jullie herinnerden zich toen dat je altijd een onbeschrijfelijke hunkering had, een gevoel dat je een missie had naast de alledaagse aardse taak van opgroeien en de kost verdienen, en dus accepteerden jullie het onvermijdelijke en stonden je hart toe in liefde te ontwaken. Dat doen bracht je naar een plek van vrede binnenin die altijd voor je beschikbaar is, hoewel je vaak moeite hebt om er toegang toe te krijgen.

Dit was het moment waarop je je realiseerde dat aardse taken en ambities, alhoewel tot op zekere hoogte noodzakelijk om te overleven, niet jouw belangrijkste reden was om te leven en dat je een veel hogere roeping had. Het was inderdaad een moment van grote betekenis voor je want het brengt een bepaalde angst tot rust, een vreemde twijfel die gewoonlijk in je denkgeest sijpelde wanneer je leven ogenschijnlijk goed ging: 'Is dit echt alles wat er is?' Op dat moment was de zin ervan je onduidelijk. Nu begreep je het. 

Het wakker worden van jullie harten gaf jullie een nieuw gevoel van doel, samen met een gevoel van verantwoordelijkheid dat je nooit eerder gevoeld had. Je was niet alleen, je was een met de gehele mensheid, en toch leek de meerderheid van hen daar totaal niet bewust van – zoals jij ook was geweest. Je begon te begrijpen dat de liefde in je leven miste. Ja, je had ouders, vrienden, geliefden, kinderen waar je om gaf, maar de liefde die in jullie harten aan het ontwaken was, was zo veel meer dan dit. Het was de goddelijke vonk binnenin die begon te gloeien. 

Ondanks de uitdagingen van het leven op aarde onder zo veel onbewuste en onontwaakte mensen, vond je dat je hart in liefde voor hen uitdijde. Je was nu in staat om te zien dat hun woede en angst schreeuwen waren om liefde, en je kon je identificeren met die gevoelens, want je had ze zelf zo vaak ervaren. De grotere betekenis van je eigen lessen en persoonlijke ervaringen werden veel duidelijker voor je. Je hebt bijgeleerd; je begrijpt dat ieder haar eigen pad heeft, en je weet dat je taak is gewoon lief te hebben en liefde te demonstreren door toestaan, accepteren, en luisteren. 

Dit is wat steeds toenemende aantallen van jullie hebben gedaan de laatste decennia, in het begin met weinig duidelijk effect, maar nu zijn de effecten van massa's van jullie die op deze manier leven snel de gehele wereld aan het veranderen, en de resultaten beginnen zich te laten zien. Jullie worden echt enorm geëerd en gerespecteerd voor jullie wonderbaarlijke prestaties, terwijl jullie doorgaan de weg te wijzen en het Licht te dragen in voorbereiding op en in afwachting van het moment van ontwaken. Het Licht dat de Aarde en de gehele mensheid omhult wordt steeds helderder.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands