Marcadores

vrijdag 19 oktober 2012

17-10-2012 Jezus

Alles moet publiekelijk worden onthuld om mensen de reden voor verstrekkende veranderingen te helpen begrijpen  

John Smallman met Jezus op 17 okt. 2012


De intensiteit van jullie verwachtingen blijft toenemen evenals de energieën van Liefde die jullie omringen in voorbereiding op jullie ontwaken. Laat je niet ontmoedigen door het negatieve nieuws - van oorlogen, van oneerlijke politiek en economie, van minachting van corporaties voor het milieu, en van de algemene corruptie - want het brengt alleen maar in de openbaarheid wat velen van jullie al lang bekend was. Dit alles moet in de openbaarheid worden gebracht om mensen de reden te helpen begrijpen dat verstrekkende veranderingen in de manier waarop jullie op Aarde leven essentieel is voor het algemeen welzijn.

En grote veranderingen beginnen te ontstaan als mensen met visie en integriteit hun inspanningen vergroten om de mensheid te waarschuwen voor een aantal van de meer flagrante schade die is toegebracht aan de planeet en de mensheid, ogenschijnlijk in de naam van de vooruitgang en de economische noodzaak. De tijd voor het opzettelijk afdanken van de belangen van de mensheid, door degenen die zich het recht en de macht toegeëigend hebben om beleid en praktijken te maken en effectueren welks schaamteloze intentie voor het publiek verborgen is, zijn ten einde. 

Een tijdperk van vrede en overvloed, wanneer mensen echt hun enorme creatieve mogelijkheden kunnen ontdekken, ontwikkelen en uitbreiden, is bijna hier. Wanneer dat daagt zal het wonder van al het leven en de wijze waarop het zich uitdrukt zich openbaren in myriaden vertoningen van verbazingwekkende schoonheid en verweven complexiteit. Wanneer jullie massaal het goddelijke potentieel beginnen te begrijpen dat altijd voor jullie beschikbaar is geweest, en waarvan jullie allemaal volledig geïntegreerde en onvervangbare medewerkers aan de basis (germinal collaborators; helpers bij het 'ontkiemingsproces') zijn, zal het duizelingwekkende aanbod van mogelijkheden dat zich voor jullie opent jullie voorzien van eindeloze verrukking en betovering. 

Gods Wil voor Zijn schepping is dat het eindeloos en vreugdevol uitbreidt om in overvloed te voorzien in elke mogelijke gelegenheid die de deelnemende gemeenschappen zich zouden kunnen bedenken voor nog meer plezier. Schepping is een toestand van oneindige en steeds groeiende vreugde, waarin alle deelnemers volledig bewust, eeuwig deelnemen. Vreugde is de natuurlijke staat van de schepping. Het is die staat waarnaar allen die ervoor kozen de afscheiding te ervaren zullen terugkeren wanneer ze besluiten hun onderlinge verstandhouding (collusion: collusie, complot, onderonsje...) en alle daarmee gepaard gaande pijn en lijden te beëindigen, en hun harten openen om te accepteren, binnen te gaan in, en zich nogmaals volledig te verbinden met het oneindige veld van Gods Liefde.

Gods Wil is onvermijdelijk en onontkoombaar, en omdat alle levensvormen goddelijke creaties van absolute perfectie zijn, begrijpen ze duidelijk dat terwijl ze een vrije wil hebben om zich bezig te houden met enig concept dat ze zich kunnen indenken, dat desalniettemin niets dat ze zich voor hun zelf kunnen uitdenken zonder Hem zich ooit zal kunnen meten, laat staan de schoonheid en volmaaktheid van God, en de absolute vreugde die een zijn met Hem verleent, overtreffen.

Jouw wil is echt in perfecte afstemming met Zijn Wil. Je bent dit alleen tijdelijk vergeten terwijl je jezelf verborgen hebt achter een dunne en nagenoeg transparante sluier om te onderzoeken of de mogelijkheden en kansen die in een illusoire omgeving vervat zijn je iets zou kunnen bieden dat je zou kunnen behagen of vermaken. Je bent aan het ontdekken dat het dat niet kan, en je bereidt je erop voor om het weer te laten oplossen in het oneindig kleine zwembad van het niets van waaruit je het bedacht had, zodat je opnieuw de Realiteit kunt kennen. 

De Realiteit is waar alles wat God schept zijn eeuwig bestaan heeft; er is geen ergens anders. Maar er is hier een paradox, in dat het met je vrije wil lijkt dat je een andere werkelijkheid hebt geconstrueerd waarin je ervaringen zou kunnen hebben die enorm verschilden van wat echt mogelijk is. 

Die ervaringen werden donkerder en donkerder terwijl je je fantasie de vrije loop liet, tot je het niveau van duisternis bereikte dat je nu lijkt te omhullen, door het jullie bijna volledig afsluiten van de Liefde van God. Dat te doen is natuurlijk onmogelijk, maar je bent in staat geweest je bewustzijn van Dat drastisch te verminderen toen je een imaginair rijk van angst, bedrog en verraad binnenging dat je veel pijn en lijden heeft berokkend. 

De wens om die belachelijke ervaring te beëindigen is eindelijk stevig verplaatst naar het collectieve veld van bewustzijn van de mensheid, en jullie openen jezelf nu om het goddelijke Liefdesveld, dat jullie altijd omhuld heeft ook al koos je ervoor je er niet bewust van te zijn, toe te staan om zachtjes en onweerstaanbaar je gedachten en gevoelens te beïnvloeden om je de weg te wijzen naar je ontwaken. De effecten hiervan worden onmiskenbaar als je overal mensen ziet, die zo lang in angst hebben geleefd, die hun inflexibele overtuigingen loslaten uit noodzaak om zich met allerlei soorten wapens te kunnen beschermen tegen het geweld van anderen, en nu in plaats daarvan proberen liefdevol met elkaar om te gaan. 

Er is een ommekeer in de menselijke relaties aan de gang, die jullie uit de duisternis van jullie illusie zal leiden naar Huis, naar de warmte en vreugde van eenheid met je Vader en de gehele schepping. Een opwindend en schitterend onthaal wacht op jullie terugkeer.

Jullie liefhebbende broeder, JezusZoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands