Marcadores

vrijdag 5 oktober 2012

03-10-2012 Saul

God is te allen tijde binnenin je, wachtend tot je vraagt om Zijn leiding

John Smallman met Saul op 3 okt. 2012


Nooit eerder in de menselijke geschiedenis heeft zo'n intense en krachtige golf van goddelijke Liefde jullie omarmd als nu het geval is. Haar invloed wordt overal gevoeld, en de resultaten van die invloed veranderen, in toenemende mate elke dag, harten en denkgeesten. 

Eonenlang hebben jullie, schijnbaar met weinig succes, gezocht naar het Goddelijke, God, de Allerhoogste Intelligentie die je heeft geschapen. Godsdiensten zijn over de gehele wereld gesticht, zogenaamd om je in je zoektocht te helpen, en velen van hen legden dogma's en overtuigingen vast die smekelingen (rekwestranten) die lid willen worden van deze organisaties, onvoorwaardelijk moesten accepteren. 

Toen deze organisaties gevestigd en politiek machtig raakten, werd macht hun reden van bestaan, en dus werd het noodzakelijk om andere religies te kleineren als verkeerd, ketters, en beledigend voor de goden die zij hadden uitgevonden. Dit leidde natuurlijk tot oorlogen – rechtvaardige oorlogen om hen die ze als goddelozen en heidenen beoordeelden te vermorzelen – die zij hoopten te winnen en daardoor hun macht en invloed in de wereld uit te breiden.

Oorlogen kunnen nooit worden gerechtvaardigd, laat staan eerlijk zijn. Al veel te lang hebben jullie toegestaan jezelf te laten overtuigen dat dit niet het geval is, en daarna toegekeken of deelgenomen terwijl miljoenen gewond of gedood werden in krankzinnige conflicten tussen machtsbeluste en arrogante tegenstrevers. Het werd verondersteld eervol te zijn te sterven voor een 'eerlijke' zaak, en velen haasten zich om juist dat te doen! Maar de oorzaken waarover jullie al bijna eindeloos vechten zijn nooit eervol geweest, hoewel Keizers, Koningen, Prinsen, Pausen, Baronnen, en Presidenten (politieke en van corporaties) die jullie regeerden, anders volhielden. Ze hebben jullie nooit de echte redenen voor de oorlogen onthuld waarin ze van jullie eisten dat je er aan deelnam of die ondersteunde.

Er zijn altijd meningsverschillen tussen mensen geweest, en degenen die over jullie heersten en jullie controleerden kozen er vaak voor er grote aanstoot aan te nemen als er met hen van mening werd verschild. Maar het is jullie steun voor hen geweest die het hen mogelijk heeft gemaakt om deel te nemen aan oorlogen om degenen te straffen die hen beledigden, en jullie zijn altijd de verliezers geweest in deze diverse en woeste militaire expedities. En zelfs de schijnbare winnaars krijgen vrijwel niets, behalve op de korte termijn.

De enorme groei van de bewustwording in de afgelopen decennia bij jullie van de waanzin van jullie huidige systeem voor het op elk niveau oplossen van geschillen, is een enorme zegen die gedeeltelijk is veroorzaakt door de grote media-aandacht besteed aan deze vraagstukken, die jullie ook in aanraking heeft gebracht met de kennis van de intense en het totaal onnodige lijden kosteloos opgelegd aan degenen die jammer genoeg wonen in de conflictgebieden – onvermijdelijke 'zijdelingse' schade ('collateral damage')... sorry! 

De wijsheid van het gezegde 'Als je in een kuil zit moet je niet blijven graven' ('When you are in a hole don't keep digging') is om uiteindelijk overal ter wereld acceptatie te vinden, en mensen leren om wijsheid en compassie te bieden aan hen in de kuilen in plaats van de gravers te begraven als ze die kuilen opnieuw vullen. Omdat jullie allen een zijn kunnen problemen niet worden opgelost door begraven of weigeren te communiceren met degenen waarmee je van mening verschilt. De oplossing wordt tot stand gebracht door met geduld en compassie naar elkaar te luisteren, volledig begrijpend wat de problemen zijn, en bereidwillig samen te werken tot ieders behoeftes zijn behandeld en opgelost. En de mensheid doet dit nu op een nooit eerder geziene, laat staan voor mogelijk gehouden, schaal. 

De aanwezigheid van de intense golf van goddelijke Liefde die de mensheid nu omarmt is het resultaat van de keuze door zo velen van jullie gemaakt om je manieren te veranderen, toen jullie je begonnen te realiseren dat God te allen tijde binnenin je is, niet buiten in een soort wereldvreemd hemels domein. Hij is daar altijd, op je wachtend tot je vraagt om Zijn leiding en hulp bij elk aspect van je dagelijkse leven. En Hij reageert altijd op jou, hetzij rechtstreeks via de Heilige Geest, of via een van de engelen of heiligen waaraan je je verzoeken hebt gericht. 

Zoals jullie kunnen zien aan de vele prachtige veranderingen die plaatsvinden, is de Liefdesgolf zeer effectief. Focus erop het te allen tijde deel van je innerlijke leven te maken, als je dat nog niet gedaan hebt, want ieder van jullie die dat doet, intensiveert en versterkt haar effectiviteit verder – op manieren die je je nauwelijks kunt voorstellen – aangezien het je constant helpt op je pad naar ontwaken. 

Met heel veel liefde, Saul. Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands