Marcadores

donderdag 18 oktober 2012

17-10-2012 Saul
Het is niet langer voor jullie nodig om de cycli van reïncarnatie voort te zetten 

John Smallman met Saul op 17 okt. 2012


Het goddelijke schema voor het ontwaken van de mensheid werd ingesteld op het moment dat je kennelijke scheiding van de Realiteit plaats vond. Je Vader kon jullie niet de mysteries van de onwerkelijkheid die je had uitgevonden, en die zich voor jullie collectieve denkgeest als echt had laten zien, laten onderzoeken, zonder ervoor te zorgen dat je er niet eeuwig in verdwaald zou raken. Het Licht van Zijn Liefde werd veilig geïnstalleerd in elk individu dat ervoor koos met het collectief de illusie binnen te gaan, en het tijdschema voor jullie terugkeer werd vastgelegd, maar met een enorme mate van flexibiliteit ingebouwd, elke afwijking of afleiding toestaand waarvoor je zou kunnen kiezen om mee om te gaan wanneer je langs je huiswaartse pad reisde. 

In de loop der eeuwen van de illusoire tijd en plaats, hebben jullie allen zonder uitzondering veel persoonlijk leed te verduren gehad en onnodig te zeggen, heb je anderen ook veel leed aangedaan. Het was illusoir, het was zelf toegebracht, en het is nooit gebeurd. Maar de kracht van jullie collectieve verbeelding is enorm, en jullie zijn erin geslaagd om jezelf ervan te overtuigen dat jullie geschiedenis van bedrog en verraad en geweld tegen elkaar, absoluut echt is. 

Zo echt in feite, dat om jullie ontwaken uit de illusie mogelijk te maken het essentieel is dat jullie je houdingen veranderen die het formuleerde en aanmoedigde, en alle overtuigingen loslaten die op enige wijze in strijd zijn met jullie aangeboren vermogen, verlangen en intentie om zonder onderscheid en onvoorwaardelijk liefde te bieden aan alle bewust voelende wezens. Het is aangeboren want, net als alles van Gods schepping, werd je in Liefde met Liefde geschapen als de energie die je op ieder moment van je eeuwige bestaan bekrachtigt en motiveert. 

Jezelf vergeven voor alle strafbare feiten en lijden dat je lijkt te hebben veroorzaakt bij jezelf of anderen, is de eerste stap die jullie moeten nemen. Daarna moet je ieder zonder uitzondering vergeven waarvan je denkt dat ze je op enige manier hebben gekwetst of beledigd. Velen van jullie hebben hieraan vele Aarde-levens gewerkt, en zijn nu ook werkzaam als Lichtdragers en wegwijzers want, een groot deel meegemaakt hebbende van wat de meerderheid van de mensheid afzonderlijk moet aanpakken, zijn jullie bij uitstek geschikt en gekwalificeerd om anderen bij hun ontwakingsproces te helpen – gewoon door liefde, compassie, acceptatie, en vergeving te demonstreren in je dagelijkse leven. 

Met het intensiverende veld van goddelijke Liefde dat de planeet omgeeft en ieder van jullie omhult, is er ook een overvloed aan hulp beschikbaar en die wordt jullie continu aangeboden door hen in de spirituele rijken, om ervoor te zorgen dat je slaagt in het loslaten van al die starre overtuigingen die jullie zo ellendig hebben gediend. Als het je intentie is om te ontwaken – en het is de intentie van ieder van jullie om dat te doen, zelfs als die intentie momenteel verborgen is onder jullie niveau van bewustzijn - dan zul je slagen, want het is goddelijk verordend. Slechts enkelen, die het gevoel hebben dat ze nog niet klaar of bereid zijn om uit de illusie te stappen, zullen in slaap blijven. Echter, wanneer ze klaar zijn om die stap te nemen zulle ze, zoals jij, iedere mogelijkheid geboden worden om te ontwaken, en zullen dat dan doen. Niemand zal falen te ontwaken, niemand zal verloren gaan, omdat de Realiteit geen verlies toestaat. 

Wetende, zoals jullie ongetwijfeld doen, dat jullie goddelijke wezens zijn die een illusoire ervaring hebben, is het ook onmogelijk voor jullie niet te weten dat je bestaan eeuwig is. De dood is slechts het illusoire concept dat jullie hebben uitgevonden om de situatie te beschrijven die optreedt wanneer je de beslissing neemt je fysieke vehikel neer te leggen en opnieuw de spirituele rijken binnen te gaan. Tot zeer, zeer onlangs hield dit normaal gesproken een zelfbeoordeling in van het leven dat je zojuist in de illusie had geleefd, in het bijzijn van je liefdevolle en medelevende gidsen, om het je mogelijk te maken een verder aards leven te plannen dat je de lessen zou geven die je verkozen had voorgeschoteld te krijgen. 

Je hebt, binnen de illusie, altijd overvloedige mogelijkheden gehad om de overtuigingen en meningen die deel uitmaken van het levenspad dat je gekozen had te verkennen en te onderzoeken, voorafgaand aan je incarnatie op het aardse vlak, te ervaren, en ze laten je continu kennis maken met de juiste ervaringsgerichte lessen. Maar vaak was je niet in staat om optimaal te profiteren van deze leermogelijkheden want de energie van de illusie is zo dicht en zo donker.

Nu, als gevolg van al het werk dat je gedurende de eonen hebt gedaan, en vanwege de intense en overvloedige hulp die je krijgt van het goddelijke energieveld dat de Aarde omhult, en omdat je Vader – Die echt nooit lijden van enige soort van je eiste, vroeg of je opdrong – wil dat jouw lijden ten einde komt, het is niet langer nodig voor wie dan ook van jullie om deze cycli van reïncarnatie voort te zetten die een weerbarstig, recalcitrant, en pijnlijk deel van de hele illusie zijn geweest. Jullie zullen eindelijk volkomen vrij zijn – vrij van de ballingschap die je hebt gekozen te verduren binnen de nachtmerrie die de illusie werd – wanneer je ontwaakt, wat je zeer zeker zult doen. 

Met heel veel liefde, Saul. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands