Marcadores

vrijdag 5 oktober 2012

03-10-2012 Jezus
Twijfel er nooit aan dat je werk van onschatbare waarde doet

John Smallman met Jezus op 3 okt. 2012


Onze eer en respect voor jullie groeit terwijl jullie doorgaan, ondanks de beproevingen van de illusie, om je Licht hoog te houden. Het is een veeleisende taak die jullie jezelf hebben gesteld, en toch houden jullie vol – soms met een nogal grimmige vastberadenheid! - met de intentie liefde, vrede en overvloed naar de planeet en al haar inwoners te brengen, terwijl het erop lijkt dat overal om je heen mensen waanzinnig aan het schreeuwen, opscheppen, en vechten zijn om zichzelf te beschermen of anderen te vernietigen. Wetende, zoals jullie doen, dat allen een zijn, kan de waanzin van dat alles heel ontmoedigend voor je zijn. Desalniettemin gaan jullie vastberaden verder om liefde te verspreiden – zelfs terwijl velen nog steeds vasthouden aan het ontkennen van haar bestaan en proberen je door ontmoediging van je pad af te brengen – iedereen demonstrerend dat er in ieder hart een goddelijke vonk wacht op de adem van de spirit om het tot ontvlammen te blazen.

En ieder van jullie is een aspect van die adem wanneer je liefde deelt en ingang probeert te vinden in zelfs de meest streng bewaakte harten. En jullie komen binnen, vaak stiekem via een zijdeur, en het effect die je binnenkomst heeft op de eigenaar is opmerkelijk, ook al is dat voor jou niet duidelijk. Twijfel er nooit aan dat je werk van onschatbare waarde doet voor de gehele mensheid terwijl je volhardt in het volgen van je pad, je Licht toestaand fel te branden, en hulp, healing, en begeleiding biedend voor hen die dat bij je zoeken.

Jullie veranderen de energieën die op de planeet aan het werk zijn, omdat de liefde die je van plan bent om te delen, en onvoorwaardelijk deelt, de zeer negatieve energieën van angst aan het afmatten en oplossen zijn die haar zo lang hebben overschaduwd. Het is als de vloed die binnenkomt, het zand gladstrijkend en de afvalstoffen en andere kunstmatige rommel wegdragend om te worden gereinigd en gerecycled. Een grote energetische golf van planetaire reiniging treedt in feite precies op dit moment op om haar in haar oorspronkelijke staat te herstellen, en dat is om te garanderen dat ze nooit meer het soort gewetenloze en gedachteloze behandelingen waaraan ze onderworpen is geweest sinds het begin van jullie industriële revolutie, zal ervaren.

Het kan je heel goed toelijken dat terwijl relatief kleine kerngroepen van betrokken, gewetensvolle, en goed geïnformeerde mensen grote inspanningen verrichten om de mensheid ervan te overtuigen dat enorme veranderingen in de manier waarop het denkt over de planeet en het behandelt van essentieel belang zijn, grotere, veel meer krachtige en invloedrijke groepen hun uiterste best doen om verder te gaan en hun uiterst kortzichtige industriële activiteiten uit te breiden die haar feitelijk verkrachten en plunderen. Industriële activiteiten van een extreme en schadelijke aard zijn ongetwijfeld exponentieel toegenomen in de afgelopen zeven of acht decades. Echter, de bewegingen om die enorme destructieve activiteiten te beëindigen winnen momentum, en het tij is aan het keren. Wanneer dat gebeurt, zal de snelheid waarmee de meest flagrante activiteiten worden gestopt jullie verrassen, net zoals de snelheid waarmee schade die is gedaan kan en zal worden rechtgezet.

Als je met elkaar op grote schaal samenwerkt kunnen inderdaad verbluffende resultaten, ten goede of ten kwade, zeer snel worden bereikt. Terwijl de energieën van liefde, compassie, en genezing doorgaan te intensiveren over de planeet, worden de essentiële positieve en creatieve veranderingen in de manier waarop jullie reageren op elkaar, en op gebeurtenissen en problemen die jullie aandacht vereisen, lokaal, internationaal en wereldwijd, veel sneller gemaakt dan jullie je kunnen voorstellen. Veel gebeurtenissen en voorvallen van een positieve natuur worden niet gerapporteerd door de media; in feite missen zelfs de alternatieve media een groot deel van het positieve en opbouwende nieuws dat jullie spirits zou verhogen en jullie zorgen over de voor ons liggende weg verminderen. 

En natuurlijk blijken jullie doorgaande gezamenlijke inspanningen, in combinatie met jullie vastberadenheid, om een einde te maken aan activiteiten die schadelijk zijn voor de mensheid en de planeet, zeer effectief in het vertragen en doen stokken van geplande 'imponerende industriële projecten' die zeer schadelijk zijn voor jullie planetaire ecosystemen. Sommige van deze vertragingen bij industriële projecten worden nieuwsberichten, het meer mensen mogelijk makend er zich bewust van te worden en hun invloed toe te voegen aan de inspanning om ervoor te zorgen dat ze geen goedkeuring krijgen.

Jullie liefdevolle en vreedzame intenties – in je denkgeest gebracht tijdens gebed, meditatie, of gewoon ontspanning – om verdere catastrofale schade aan het milieu te voorkomen door alle zeer schadelijke industriële activiteit tot stilstand te brengen, voegt zeer veel energie toe aan de inspanningen van die talrijke organisaties die fysiek werken aan het bereiken van diezelfde doelstellingen. Jullie bewegen je positief voorwaarts naar die nieuwe en fantastische tijd, dus hou je intentie, je focus en je vastberadenheid vast, en breng het tot stand. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands