Marcadores

woensdag 8 augustus 2012

8 augustus, Saul


Reageren op emoties is een keuze die je maakt

We komen heel dicht bij de gebeurtenis waar jullie, de Lichtwerkers, op hebben gehoopt en voor hebben gebeden. Velen van jullie lijkt het toe dat het wachten eindeloos heeft geduurd, ook al weten jullie dat tijd en je ervaring ervan illusoir is. Maar, zoals je hebt ontdekt, ook al is het een illusie, de illusie is een moeilijke en vaak zeer onbarmhartige omstandigheid. Echter, jullie zijn je intentie om te ontwaken blijven vasthouden ondanks jullie angsten en twijfels, en als gevolg daarvan is het Licht dat je draagt enorm helder geworden en helpt het anderen, wanneer je vrede, compassie, vergeving en aanvaarding uitstraalt, vooral wanneer dat niet gehinderd wordt door zelfrechtvaardigende discriminatie of oordeel.


Het is moeilijk, want je bent onderworpen aan al diezelfde emoties waarmee iedereen binnen de illusie heeft te maken, en terwijl je het voordeel hebt te weten wat er aan de hand is, en waarom, onderga je nog steeds die ervaringen en voel je je aangesproken te reageren. Maar je staat frequenter toe dat deze emoties door je heen stromen zonder te reageren, en dat versterkt het goddelijke Liefdesveld, zodat het in de gehele mensheid een versterkend bewustzijn bezielt dat reageren op emoties een keuze is die je maakt. En velen kiezen nu voor vrede in plaats van reactie.

Iedereen op Aarde begint zich intuïtief te realiseren dat de emotionele zaken die in hun bewustzijn stromen - onverwacht en vaak ongezocht – moeten worden losgelaten. In eerste instantie kan er een sterk verlangen zijn hen niet los te laten zonder ze eerst krachtig tot uitdrukking te brengen, want ze lijken zo gerechtvaardigd; maar stilletjes, onder dat gevoel, is hun intuïtieve besef hen zachtjes aan het overtuigen dat hen loslaten een bevredigende oplossing en een gevoel van vrede zal brengen. En, aangezien iedereen vrede wil, zullen ze meestal zeer positief op die overtuiging reageren.

Wanneer je je (emotionele) zaken loslaat en je jezelf opent voor het Liefdesveld waarin je bent ondergedompeld, zul je te maken krijgen met een onalledaagse gemoedsrust en je stress zal verminderen terwijl je je ontspant in dat zeer bevredigende gevoel. Het is analoog aan het inhouden van je adem vanwege vieze geurtjes of giftige dampen in je nabijheid, om dan naar buiten te gaan de frisse lucht in om je longen opnieuw te vullen, je opluchting gevend en een nieuw bewustzijn van de vreuge van het ademhalen.

En natuurlijk als je fysiek ademt ben je Liefde aan het inademen! Het is je waarschijnlijk niet duidelijk maar ademen is leven en Liefde is de zeer krachtige energie die het leven mogelijk maakt. Het is de eeuwige scheppende kracht die alle levende entiteiten doordringt en zorgt voor de kracht voor groei en evolutie. Het is de kracht die je hebt gebruikt om de illusie te bouwen, en het is het Licht dat laat zien hoe juliie jezelf ervan los moeten maken.

Liefde is je ware natuur, maar hoe je het gebruikt is een keuze die je elk moment maakt. Binnen de illusie wordt het meestal gebruikt voor persoonlijke bekrachtiging (empowerment) want jullie zien jezelf als individuen in een onveilige en bedreigende omgeving, en dit heeft geleid tot conflict, angst, intense haat, en bijna onophoudelijk lijden. Persoonlijke ego-agenda's zijn jullie pogingen om te ontsnappen aan die angst, en over het algemeen hebben ze zichzelf bewezen als rampzalig, vaak leidend tot catastrofale gevolgen.

Tenslotte is de waarheid daarvan aan het doordringen in je bewuste geest, en je probeert je problemen op te lossen door onderhandelingen in plaats van door middel van confrontatie. Dat doen vermindert het gevoel van angst dat endemisch is, en moedigt samenwerking aan ten voordele van alle betrokkenen. Wanneer je de kracht van Liefde op deze manier gebruikt zijn de mogelijkheden onbegrensd, vrede, harmonie, en verwondering brengend naar alles wat je doet.

Angst is de afwezigheid van liefde: het is een stilleggen van het bewustzijn dat allen een zijn, allen verbonden zijn en van elkaar afhankelijk. Haar macht gebruiken voor zelf-gerichte agenda's is als het aanzienlijk beperken van het kanaal waar Het doorheen stroomt - een knik in de tuinslang – totdat, wanneer mensen zichzelf volledig afsluiten van anderen, er helemaal geen doorstroming is en intense angst hen binnen dringt.

Als een analogie: wanneer de (in)stroom van water in een vijver wordt afgesneden, stagneert de vijver en kan geen leven meer ondersteunen; en als mensen elkaar in wantrouwen en angst uitsluiten (buitensluiten), worden ze als kleine eilanden verbonden met de stroom van het leven door geknikte en dichtgesnoerde leidingen. Dan wordt de essentiële stroom van het leven giftig, omdat het niet meer voortdurend vernieuwd wordt, met ellende en lijden als resultaat.

In de laatste decennia is het alsof een groot aantal onderhoudswerkzaamheden-teams erop uit gestuurd zijn om de knikken in de leidingen ongedaan te maken en, waar nodig, die leidingen te vervangen die niet meer te repareren zijn. Het resultaat is dat de levenskracht vrijer en overvloediger stroomt dan het eonenlang heeft gedaan, en, afhankelijk van de analogie waaraan je de voorkeur geeft, is het water of de lucht opnieuw helder, zoet, fris en opwekkend geworden. En onder die omstandigheden is je ontwaken gegarandeerd en onvermijdelijk.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands