Marcadores

maandag 15 december 2014

Nederlands -- Jullie zullen overweldigd worden door het gevoel van Eenheid dat je omarmt 13 december 2014 Jezus via John Smallman

Jullie zullen overweldigd worden door het gevoel van Eenheid dat je omarmt

13 december 2014 Jezus via John Smallman


Hier, verwijderd uit de illusie als we zijn, kunnen we zien dat de mensheid zich zeer zeker voorwaarts beweegt richting ontwaken, en dat die beweging in die richting niet zal worden tegengehouden.  Te veel krankzinnige gebeurtenissen en onthullingen gebeuren er nu om de nachtmerrie schijnbaar voor echt door te blijven laten gaan.  Als een droom te intens wordt of schijnbaar te echt, wordt de slaper wakker en lost de droom op, terwijl hij in zijn ogen wrijft en terugkeert naar de Realiteit.  Dat is wat er nu gebeurt.  Ga gewoon door om je intentie om te ontwaken uit de illusie vast te houden, heb de intentie te allen tijde liefdevol te zijn, en om continu te het Licht dat je draagt hoog te houden. 
Het is de collectieve intentie van de mensheid die de illusie ondersteunt en onderhoudt of die ervoor zorgt dat het gaat instorten en afbrokkelen.  Die laatste intentie is gekozen, is zich aan het versterken en intensiveren, en de effecten ervan worden nu steeds duidelijker.  Tekenen van de ontbinding zijn overal, en de pogingen om het te stutten door degenen die de status-quo willen handhaven blijken volkomen ineffectief.  De funderingen zijn aan het desintegreren en zijn niet meer te repareren, en  dat weten jullie allemaal, dus laat jezelf niet terugtrekken in het scenario van kommer en kwel van de illusie, door het verontrustende nieuws dat wordt gemeld door de mainstream media, en dat de bedoeling heeft om jullie in een staat van angst te houden.  Focus in plaats daarvan op de Liefde. 

Liefde omringt jullie op ieder moment, zeer geduldig op jullie wachtend om je hart Ervoor te openen.  Dat wil zeggen om je hart volledig te open, onvoorwaardelijk.  Het is niet behulpzaam om bij jezelf te denken, en velen doen dat, dat wanneer anderen – dierbaren, vrienden, familieleden, kerkleiders, politici, enz. – maar meer eerbiedig, meer betrouwbaar, meer open, meer liefdevol worden, jij dat dan ook wel zult worden.  Zo werkt het niet!  De enige persoon die je hart kan openen ben jezelf, en op anderen wachten om hun hart eerst te openen vertraagt alleen maar het hele proces.
Door het heel bewust openen van je hart, en door vaak gedurende de gehele dag je intentie te bevestigen om dat te doen, laat je het gebeuren.  Het is nodig jezelf eraan te blijven herinneren om liefdevol te zijn, ongeacht wat er om je heen gebeurt.  Als je dat doet verheldert en intensiveert het energieveld van Liefde waarin je geschapen bent, en in wiens omhelzing je altijd stevig wordt vastgehouden, als je dat vergeet vervaagt het. 
De verdedigingen van vergeten en ‘normaal’ verder gaan met je leven, klaar zijnd voor iedere belediging, onbeleefdheid, of aanval die zich zou kunnen voordoen, zet een donkere en zware sluier over het heldere goddelijke Licht dat continu in je brandt, het verbergend voor het algemene zicht, en anderen aanmoedigend om hun eigen verdedigingen bereid te houden, aldus ook het Licht van hun eigen onblusbare Liefdesvelden versluierend.
Aan de andere kant, als je die verdedigingen ontmantelt en te allen tijde Liefde aanbiedt aan de anderen met wie je omgaat, zullen ze sterk worden aangemoedigd om hun eigen verdedigingen te ontmantelen.  In eerste instantie lijkt het een zeer plaatselijk iets – liefdevolle mensen die samenkomen, hun verdedigingen laten zakken, en een veilige en liefdevolle haven creëren waarin harmonieuze interacties spontaan optreden.  Vervolgens intensiveert door standvastigheid en volharding de moed en je wordt gewillig in steeds meer onbekende omstandigheden en situaties je eigen persoonlijke verdedigingen te verwijderen.  Zeer snel zul je je bewust worden van het feit dat je geen behoefte hebt aan verdedigingen, je zult ze slopen, en dat is hoe jullie, ieder van jullie afzonderlijk, de wereld veranderen!
Het is werkelijk verbazingwekkend hoe velen op Aarde op dit moment die verdedigingen aan het slopen zijn, waarvan het lijkt dat ze jullie gedurende de eonen zo goed gediend hebben.  Maar, in werkelijkheid, hebben ze slechts jullie gevoel van afscheiding, van eenzaamheid, zelfs van in de steek gelaten zijn mogelijk gemaakt te volharden, aldus je angsten en je overtuiging dat je verdedigingen nodig hebt ter bescherming tegen de gevaren waarvan het lijkt dat jullie er voortdurend door bedreigd worden. 
Deze sloop van de verdedigingen, die bereidheid om te worden gezien en geteld, wordt gedemonstreerd door klokkenluiders en door hen bereid deze te publiceren, heeft een ongekende invloed over de gehele wereld.  De vuile geheimen van mensen die de controle over jullie willen hebben, die ze zo lang voor jullie verborgen hebben gehouden, kunnen niet langer onder de pet worden gehouden, hun bedrog en oneerlijkheid verraden ze, ze hebben niet langer een plek om zich te verbergen – De Waarheid Wil Naar Buiten! 
Jullie weten dit absoluut zeker want de waarheid kan niet permanent verborgen blijven, het kan alleen worden ontkend totdat openbaarmaking plaatsvindt.  Jullie weten dat de weg voorwaarts, de weg naar huis naar de Realiteit, loopt langs het pad dat het briljante Licht dat ieder van jullie draagt, wat stevig en eeuwig in het centrum van je wezen is gevestigd, voor je uit schijnt, jouw weg duidelijk verlichtend.  Je kunt niet verdwalen, maar je kunt er wel voor kiezen om te treuzelen, achter te blijven, of kennelijk de weg kwijt te raken door het loslaten van je intentie om op ieder moment liefdevol te zijn.  
Liefdevol zijn houdt de donkere sluier uit de buurt van jullie onblusbare Licht, zodat je je weg kunt zien.  Wanneer je een pauze houdt in het vasthouden van je liefdevolle intentie, valt de sluier over je Licht, en wordt de weg vooruit donker en aan het zicht onttrokken, kan het zelfs gevaarlijk lijken.  Wanneer je deze situatie ervaart betekent het dat je vergeten bent op een bepaalde manier liefdevol te zijn – misschien een oordeel, wrok, jaloezie, of boosheid die je denkgeest bezet houdt, en de sluier is over je Licht gevallen, het tijdelijk verduisterend – laat gewoon los wat je liefdevolle intentie blokkeerde, en de weg zal opnieuw duidelijk geworden.
Waarlijk, jullie weg naar huis wordt altijd schitterend verlicht.  Als het erop lijkt dat het dat niet is, kijk dan naar binnen en probeer te zien wat je aan het vasthouden bent dat niet in afstemming is met de Liefde.  Wanneer je in afstemming bent zul je je in vrede voelen, angst zal wegvallen, en je zult heel tevredenstellend omgaan met eventuele problemen die zich voordoen.  Je hebt het al eerder gedaan, dus, indien nodig, roep weer zaken in herinnering die je naar tevredenheid en met succes in het verleden hebt geregeld, en herinner je de gemoedstoestand die je daarbij gebruikte en ze mee oploste.  Je zult merken dat acceptatie een van die staten was, en dat dat leidde tot het besef dat de situatie zou kunnen worden opgelost, waarna tevredenheid en de oplossing volgde. 
De Liefde omringt je op ieder moment, en als je je Daarvoor volledig opent zul je Haar omhelzing voelen die je verwarmt en troost.  Je Ervoor openen betekent dat binnenin je loslaten wat je afleidt en je terugsleept de illusie in, alles wat niet in afstemming is en niet Ermee kan harmoniëren – ik denk niet dat ik dat nog een keer hoef op te sommen.
Dus denk aan iets waar je echt liefde voor voelt – een persoon, een plaats, een ervaring – en probeer het je zo levendig mogelijk voor te stellen terwijl je rustig in je heilige innerlijke heiligdom zit, en sta het toe alles op te lossen dat je verstoort of uit je evenwicht haalt.  Dat doen is alles wat je hoeft te doen om je innerlijke vrede te herstellen.  Door er rustig te zijn met die intentie vraag je ons ook om hulp, en we reageren altijd instant want we wachten altijd op jullie hulpvragen.  Er is geen afscheiding, we zijn allemaal Eén, en dat is hoe we altijd weten wanneer jullie om hulp vragen.  En wanneer jullie ontwaken, wat onvermijdelijk is, zullen jullie overweldigd worden door het gevoel van Eenheid dat jullie omarmt. 
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 Vertaling: René 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands