Marcadores

zondag 7 december 2014

Nederlands -- Jezus -- Je doel is Liefde, er is geen ander doel, dat is wat JIJ bent 06 december 2014

Je doel is Liefde, er is geen ander doel, dat is wat JIJ bent

06 december 2014 Jezus via John Smallman


Aangezien zo velen van jullie problemen hebben wat betreft persoonlijke onwaardigheid en onaanvaardbaarheid, wil ik dat behandelen - John, dit kanaal, en ik hebben er over gepraat, want het is voor hem ook een probleem geweest. 
God, onze goddelijke Bron, ja, V/M/O zoals je wilt, is pure en oneindige LIEFDE.  GRENZELOZE LIEFDE!  Er zijn geen grenzen aan God of aan Zijn Liefde voor alle bewust voelende leven, dat Hij schiep binnen die Liefde ter eeuwige vreugde.  Jullie afgescheiden staat wil jullie anders doen geloven, want het is een trotse ego-constructie, en als je het toelaat op te lossen, zoals jullie nu zeer succesvol aan het doen zijn, zal het ego ook verdwenen zijn.
Het ego is je afgescheiden zelf, een oneindig klein deel van de werkelijke en eeuwige Jij, de Jij waarop je je afstemt in momenten van diepe meditatie of kortstondige extase wanneer je je losmaakt van je ego of die vergeet.  Je kunt de echte Jij niet vergeten want het is de enige Jij, maar je kunt je verbergen in je ego en doen alsof de echte Jij niet bestaat.  En dat is de oorzaak van alle menselijke conflicten, verwarring en lijden.
Je ego heeft het nodig om gelijk te hebben, en het doet alles wat in zijn macht ligt – en die is klein – om gelijk lijken te hebben, wat het ook mag kosten.  Maar het weet dat het dat niet heeft, en dat beangstigt het.  Het bij het verkeerde eind hebben is onaanvaardbaar, en dus houdt het zichzelf voor de gek door zich te presenteren met een masker van eerlijkheid en integriteit, wat door andere ego's gemakkelijk wordt herkend als volkomen vals.  Angst ligt ten grondslag aan al zijn gedachten, woorden en daden.  Als je je angstig voelt ben je met je ego verbonden.  De Liefde ervaart geen angst en kan dat ook niet, zelfs geen angst voor andermans welzijn, want de Liefde weet dat alles eeuwig goed is. 
Binnen de illusie heeft het ego wel een doel, en het is van mening dat zijn doel het juiste doel, het enige doel is, en het streeft met al zijn energie dat doel na – gelijk hebben – met als resultaat je vaak moe en ontmoedigd achterlatend.  Je doel is Liefde, er is geen ander doel, dat is wat JIJ bent, een liefdevol doel of liefdevolle intentie die de Liefde steeds en continu omarmt en uitbreidt, maar je ego wil dat doel voor je verbergen (de kleine jij die zich identificeert met je menselijke lichaam) terwijl het probeert te domineren en gelijk te hebben met iedere methode die daarvoor lijkt te werken – opscheppen, bluffen, te schande maken, pesten, en wapengeweld.
De mensheid wordt zich steeds sneller en in toenemende mate bewust van de valsheid en de dubbelhartigheid van de intentie van het ego, vandaar de collectieve onvrede met alle grote organisaties die vanuit hun basis altijd ego-gedreven zijn – of ze nu religieus, politiek, militair of commercieel zijn – en zo zijn de protestbewegingen tegen deze grote ego-gedreven groepen!  Klein maar fijn.
Wanneer organisaties van welke aard ook zich uitbreiden buiten hun oorspronkelijke creatieve en liefdevolle doel, ontstaat er machtsstrijd – wie is de beste om ons verder te brengen?  IK, IK, IK!  En deze voortdurende zelfverheerlijking, die zovelen lijken te omarmen, is te wijten aan hun onderliggende gevoel van ontoereikendheid, onwaardigheid of onaanvaardbaarheid; deze ego-aspecten van jezelf proberen zichzelf voortdurend veilig te voelen in de volstrekt onveilige omgeving waarin de illusie voorziet.  
Jullie ego's zijn een aspect van de illusie die jullie meer en meer volledig ontwikkelden gedurende de eonen, om te kunnen omgaan met het intense gevoel van verschrikking die de afscheiding van jullie goddelijke Bron opriep.  Maar jullie zijn niet gescheiden van je Bron, en dat zijn jullie ook nooit geweest, want dat is een onmogelijke en onwerkelijke staat.    
Jullie werden in Liefde geschapen door onze liefdevolle Schepper, en jullie worden eeuwig en ononderbroken door Hem op ieder moment geliefd, want dat is de levenskracht die op ieder moment van jullie eeuwige bestaan binnenin je en door je heen stroomt.  De Tsunami van Liefde die over de planeet geveegd is, en dat blijft doen, wordt dagelijks door meer en meer van jullie ervaren, en dat is een indicatie van die oneindige goddelijke Omarming waarin jullie allemaal op ieder moment worden gehouden.  Onaanvaardbaarheid, onwaardigheid, ontoereikendheid, waardeloosheid zijn allemaal onwerkelijke staten voor ieder bewust voelend wezen, ieder bewust wezen, omdat allen eeuwig perfect zijn geschapen, en geen verbetering van die staat is mogelijk. 
Wanneer jullie een van deze sensaties ervaren kom je vanuit je ego, die, zoals we jullie vaak hebben verteld, onwerkelijk is, maar het wil wanhopig dat je er in gelooft en het gebruikt angst om je te manipuleren om dat te doen.  Wanneer het daarin slaagt gaat je ego-denkgeest in een topversnelling in zijn pogingen om je te beschermen tegen alle angstaanjagende dingen die permanent je veiligheid lijken te bedreigen.  De echte Jij, de Jij die meestal verborgen voor je is door je ego-angsten en afleidingen is ongelooflijk krachtig.  Het is die ene Jij die in een krankzinnig moment de illusie bouwde, en die de ego's van jullie vele afgescheiden zelven (het menselijk collectief) nu handhaven door jullie in angst te houden. 
Gedurende de eonen hebben verschillende wijzen onder jullie dit ontdekt en zichzelf uit haar slavernij losgemaakt, en geprobeerd om jullie te laten zien hoe hetzelfde te doen.  Hun wijsheid wordt vaak aangeduid als ‘De Eeuwige wijsheid’ want de wijzen, komend uit ieder religieus geloof en geen enkele, gebruiken het om alle aspiranten in dezelfde richting te wijzen, en ook al lijken de paden die ze bieden aanzienlijk te verschillen, de bestemming blijft continu hetzelfde, namelijk een individuele ontdekking leidend tot een diep innerlijk weten dat allen één zijn en dat allen eeuwig geliefd zijn.  Enorme rust vervangt dan alle angst en zorgen.
Ontwaken in je natuurlijke en volledig bewuste staat betekent zonder de minste twijfel te weten dat je één bent.  Het is niet een geloof, het is een weten, en het pad dat ieder van jullie volgt leidt onvermijdelijk naar je onontkoombare lot – volledig en voortdurend bewustzijn van je Eenheid met je goddelijke Bron, en dus met elkaar.
Jullie hebben vrije wil, jullie hebben altijd vrije wil, want het is een Godgegeven geschenk aan jullie op het moment van jullie schepping, eeuwig, eeuwigdurend, en nooit ingetrokken.  De Liefde geeft en ontvangt, Het neemt of verwijdert nooit.  Dat doen zou in tegenstelling zijn tot de Liefde, maar natuurlijk is er niets dat in tegenstelling is met de Liefde.  Je kunt dus vrij kiezen om te ontwaken in de Realiteit nu, of later.  Het enige wat je hoeft te doen is niets.  Het doen is een afleiding van het zijn, en zijn is Liefde.
Zijn, in je stille innerlijke heiligdom, in gebed – welke dank en acceptatie is van Gods eeuwige Liefde voor jou – of in meditatie – gewoon maar stilte terwijl je je opent voor de Liefde die je op ieder moment wordt aangeboden – is je pad naar ontwaken, en opnieuw weten dat je Eén bent met de Bron.  De vreugde van dat weten is niet te beschrijven in woorden, onvoorstelbaar, het kan alleen worden ervaren.  Jullie zullen die vreugde ervaren – laat slechts toe, en laat dat toestaan nu zijn.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

 Vertaling: René 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands