Marcadores

dinsdag 16 december 2014

Nederlands -- Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet -- 14:12:2014

Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet


Saul via John Smallman 14 december 2014


Herinner jezelf er regelmatig aan, terwijl Kerstmis nadert en jullie je voorbereiden om de verjaardag van de geboorte van Jezus te vieren, dat zijn enige boodschap is: LIEFDE.  Niets anders, alleen Liefde, wat natuurlijk alles is!


Tijdens dit seizoen, wanneer velen van jullie erg gestrest zijn, is het zeer belangrijk om je deze boodschap te herinneren.  Slechts dit ene woord: LIEFDE.  Misschien kun je het in je favoriete kleur afdrukken in een 48pt lettertype op een groot stuk kaart en het vastprikken waar je niet kunt voorkomen dat je het gedurende de dag vele malen zult zien.  Het belang van het liefdevol zijn en het loslaten van angsten en zorgen waaraan je je vast zou kunnen klampen, kan niet genoeg benadrukt worden.  En vergeet niet, jullie ontvangen grenzeloze hulp van ons allen in de spirituele rijken die jullie eeuwig verder juichen in de richting van jouw moment van ontwaken.  

Het is heel dichtbij, dus herhaal je intentie om te ontwaken regelmatig gedurende de hele dag, want het is zeer effectief, en als je dat doet open je jezelf meer volledig voor het goddelijke Liefdesveld dat je altijd omringt, het toestaand in je hart te stromen.  En ja, wanneer het dat doet, zal het zeer zeker tranen van vreugde in je ogen brengen.  Een perfect kerstcadeau van iemand die zo innig van jullie allemaal houdt. 

Je kunt je gewoon niet voorstellen hoe innig en liefdevol wij waken over jullie terwijl jullie worstelen met de schijnbaar eindeloze reeks van dagelijkse taken die zo veeleisend jullie aardse levens vullen.  Jullie geven niet op.  Geweldig!  Jullie spirituele intenties vereisen ongelooflijke toewijding van jullie kant, zodat de afleidingen en onderbrekingen die de illusie jullie in de weg legt om je te verleiden van je pad af te wijken, daar niet in slagen.  Jullie prestaties, terwijl je je door de lessen werkt om alles los te laten wat niet in afstemming is met de Liefde, is een lust voor het oog. 

Velen van jullie geloven of denken dat je het niet zo goed doet, dat je het beter zou kunnen doen, of dat je Gods Liefde niet verdient.  Niets zou verder van de waarheid kunnen afstaan.  Accepteer nooit enige twijfels over je waarde die in je denkgeest komen, je waarde is oneindig in de ogen van God, altijd.  Alle twijfels over je waarde, je belang, je onbetaalbaarheid in de ogen van God zijn van de illusie en dienen terzijde te worden geschoven, weggegooid bij het afval, losgelaten met alle andere onliefdevolle gedachten die zouden kunnen opkomen, aldus Zijn Liefde toestaand iedere ruimte in jullie harten te vullen.  Het is jullie recht en jullie eeuwige bestemming om je eeuwig geliefd te voelen, alles wat je moet doen is enige twijfel die je over dat onderwerp zou kunnen hebben van de hand te wijzen, en Gods Liefde toestaan om je te overdekken.  Dat zal het! 

Het oneindige Liefdesveld waarin jullie je eeuwige bestaan hebben is ENORM!  De mogelijkheden die het je biedt om je creatieve vermogens in onuitgesproken blijdschap in te verkennen en ontwikkelen zijn grenzeloos.  Wanneer je ontwaakt uit de nachtmerrie waarin de illusie je blijkbaar heeft ingesloten, waar je op dit moment geen gemakkelijk herkenbare uitgang in kunt onderscheiden, zal ongewone vreugde over jullie heen vegen, wanneer je begint te begrijpen hoe geweldig de toekomstmogelijkheden voor je uit zijn gespreid.  Jullie hebben vage herinneringen aan de Realiteit, en ze hebben jullie geholpen door te gaan op weg naar je onvermijdelijke ontwaken, maar herinneringen, zoals jullie weten, zijn geen vervanging voor de Realiteit. 

De Realiteit is jullie Thuis, en jullie hebben je verloren en alleen gevoeld al sinds jullie ervoor kozen Het te verlaten door voor te wenden je af te scheiden van je Bron.  Zoals jullie al vele malen is verteld, jullie hebben nooit je Thuis verlaten, dat te doen is volstrekt onmogelijk, maar je fantasie is machtig sterk en jullie slaagden erin jezelf ervan te overtuigen dat jullie je Ervan hadden afgescheiden, en die overtuiging is de oorzaak van al jullie ellende.  Het leidde ertoe dat jullie geloofden dat jullie in een zeer bedreigende en gevaarlijke omgeving leefden, en waar jullie in geloven presenteert zich aan jullie want jullie overtuigingen zijn zeer krachtig.  Als een analogie, het is een beetje zoals het nemen van drugs om in een veranderde staat van bewustzijn te komen, en wat je ervaart binnen de illusie is zeer zeker een sterk veranderde staat van die van de Realiteit.

Tijdens het binnen de illusie zijn naar een andere staat gaan kan tijdelijk verlichting bieden, plezier, of je doen ontsnappen aan de illusie, en soms verschrikking, de veranderde staat die de illusie is kan nooit bieden wat je echt zoekt, namelijk een terugkeer naar de Realiteit.  Die staat is alleen beschikbaar als je jezelf bevrijdt van de illusie, en jezelf bevrijden van de illusie wordt uitsluitend verkregen door het van ganser harte omarmen van de Liefde, en Het toe te staan alles binnenin je te ontbinden dat niet in perfecte en harmonieuze afstemming Ermee is.  

Het proces dat jullie op dit moment ondergaan is precies dat.  Jullie zijn, met de enorme hulp van allen met wie jullie communiceren in de spirituele rijken, jezelf voorzichtig aan het bevrijden van de banden en de verbintenissen die de illusie jullie lijkt op te leggen.  De illusie houdt jullie niet vast, jullie klampen je eraan vast, bang dat je daarzonder ophoudt te bestaan.  Dat is precies waar de menselijke angst voor de dood over gaat – de absolute verschrikking dat wanneer je sterft je bestaan wordt beëindigd, permanent.  Vandaar de extreme inspanningen die zo velen zich getroosten om hun dood te vermijden of uit te stellen.

Wanneer je jezelf van ganser harte opent voor de Liefde, zoals jullie allemaal leren om te doen, en Het toestaat je te overdekken, neemt die intense angst af terwijl de Liefdesoverdekking zich uitbreidt, jullie harten vergrotend terwijl Het dit doet.  De meesten van jullie hebben mensen ontmoet en er zich mee verbonden, die hun liefde aanbieden aan iedereen, ongeacht hun ras, kleur, geloof of maatschappelijke positie, en die altijd in vrede zijn met zichzelf en alle anderen, mensen die je misschien zou omschrijven als ‘groothartig’.  Dat zijn slechts zielen die een beetje verder langs het pad zijn dat jullie allemaal volgen.  De Liefde die ze zo vrij en gemakkelijk delen stroomt rijkelijk en voortdurend door hen, en iedereen ziet Het, want allen voelen zich Erdoor verwarmd.  De Liefde gaat nooit verloren door het te delen, Het breidt zich gewoon uit om iedere ruimte overvloedig te vullen die voor Haar wordt geopend.  Dat is waar toestaan helemaal over gaat.  

Dus, om het opnieuw sterk te benadrukken, jullie pad naar ontwaken is het pad van de Liefde.  Het omringt jullie continu in afwachting van jullie acceptatie Ervan.  Het accepteren betekent iedereen accepteren met wie je op welke wijze dan ook interacteert.  Dat is soms moeilijk voor jullie, vooral als je onlangs verraad hebt ervaren, zoals velen hebben.  Herkennen dat deze houding – acceptatie van alle anderen – een essentieel onderdeel is van jullie proces van ontwaken, en vraag ons om hulp om je angst ervoor los te laten.  

Acceptatie betekent niet dat je je kracht weggeeft aan een ander door het aanvaarden van misbruik, misbruik in welke vorm dan ook.  Het betekent het zien of zich bewust zijn van de schade en pijn die anderen, zoals jijzelf, ervaren, met de intentie om hun hun misbruik en verraad te vergeven, en hen vervolgens liefde te sturen zonder je tot hun slaaf te maken, of jezelf in een positie te plaatsen die hen in staat stelt om misbruik van je te maken.  Je bent vrij, dat is hoe je geschapen werd, en er is nooit enige noodzaak of verplichting voor je om je aan iemand op welke wijze dan ook te onderwerpen, of wat dat betreft te proberen de ander zich aan jou te laten onderwerpen.  

Eer elkaar zoals jullie Vader in de Hemel jullie allen eert, en door dit te doen, vervolgens te ontwaken.

Met heel veel liefde, Saul.


Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 
Vertaling: René 

Vertaling: René 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands