Marcadores

dinsdag 30 december 2014

Nederlands -- 28.12.2014 Jezus

Vertrouw op de Liefde, want Het is het enige vertrouwen dat nooit misplaatst is 

28 december 2014 Jezus via John Smallman
Vertaling: René 

Hier in de spirituele rijken, waarmee jullie binnenkort in staat zullen zijn er direct en onbeperkt toegang toe te krijgen wanneer je maar wilt, blijven we met vreugde de enorme aanhoudende vooruitgang waarnemen die de mensheid maakt richting haar onvermijdelijke ontwaken.  Het is onvermijdelijk, en het moment van het plaatsvinden komt ieder moment dichterbij.  Er is slechts het nu-moment, wat oneindig is, nooit eindigend, waarin alles gebeurt, waarin alles wat is bestaat.  En jullie gaan je daar bewust van worden en er je dan voor openen, waarna je wordt overweldigd met verbazing door het wonder ervan, en in het nieuwgevonden bewustzijn dat je altijd hier bent geweest! 

Niets is ooit achtergehouden voor jullie, het is slechts zo dat de illusie die jullie gebouwd hebben, en die jullie lijkt te omvatten en beperken, een zeer overtuigende en lang uitgesponnen droom is geweest.  Zo overtuigend, dat je bang bent om jezelf eruit te bevrijden, want je gelooft dat als je dat zou doen, dat je bestaan dan zal worden beëindigd, omdat er daarbuiten niets lijkt te bestaan.  Natuurlijk kon niets verder van de Waarheid afstaan!  Jullie zijn allemaal eeuwige wezens die met de beperking en beëindiging spelen – dood, vergetelheid, nietsheid – door de illusie van de tijd.  

Je krijgt kortstondige gevoelens of sensaties dat het leven veel meer is dan je denkt dat het is, dat het verheffend, inspirerend, echt vreugdevol zou moeten zijn, maar meestal doe je die gevoelens af als kinderachtige onzin, kinderlijke dromen die je bent ontgroeid.  En jullie leren je kinderen dezelfde lessen.  Maar de kinderen van vandaag weigeren, op grote schaal, die belachelijke lessen te leren, en ze demonstreren jullie, door de manier waarop ze verkiezen te leven, hoe misplaatst jullie zijn geweest.  En dat is weer een volgende reden tot vreugde.   

De kinderen van vandaag zijn zich veel minder onbewust van hun goddelijke erfenis, en zijn veel minder bereid om hun Licht te bedekken met een donkere mantel en mooipraterij voor de regels en dogma's van hun familie, culturen en religies.  Zij weten, zij WETEN absoluut zeker, dat regels en dogma's krankzinnig zijn, maar velen van hen hebben nog niet het punt bereikt waarin dat volledig in hun bewuste menselijke bewustzijn komt, of het punt waarop ze klaar zijn om jullie hun kennis en begrip te onthullen.  Ze houden van jullie en willen jullie niet bang maken.  

Velen van jullie zouden bang zijn als jullie overtuigingen en percepties plotseling en onherroepelijk werden verwijderd doordat ze jullie werden getoond als zijnde illusoir.  Echter, de Liefde werkt niet tegen je vrije wil, en je overtuigingen en percepties zijn vrije wil keuzes die je gekozen hebt te accepteren en door te worden geregeerd.  De Liefde accepteert jullie vrije wil keuzes en wacht geduldig op jullie onvermijdelijke verandering van gedachten.

Wanneer je er klaar voor bent zul je ze afdanken.  Maar, op dit moment, zijn velen nog niet klaar, ze willen dat ze dat waren, maar hun angsten hebben een sterke greep op hen want ze zijn zo vaak beschaamd en misleid, wanneer hun vertrouwen in een ander werd verraden.  Hun vermogen om te voelen dat ze elkaar echt kunnen vertrouwen, met inbegrip van God, is verzwakt door hun ervaringen binnen de illusie waar ze wanhopig iemand zoeken die ze kunnen vertrouwen en die van ze houdt om wat ze zijn, onvoorwaardelijk.  En het is bij die zoektocht naar iemand om te vertrouwen en liefhebben dat ze zo vaak misleid en bedrogen zijn geweest.

Liefde is alles wat er is.  De goddelijke Waarheid hiervan sijpelt in elk menselijk hart, maar de moed om Het te accepteren ontbreekt nog steeds een beetje: ‘Wat als ik het me alleen maar verbeeld?  Als ik me in Liefde open, en me alleen maar liefdevol gedraag, word ik misbruikt.  Ik zal opnieuw worden verraden.  Ik kan beter wachten en zien wat anderen doen.’ 

Maar wachten betekent het onvermijdelijke vertragen, en er is geen noodzaak tot vertragen.  Jullie worden allemaal zo goed ondersteund vanuit de Godheid, jullie goddelijke Bron, en door ons allen in de spirituele rijken, dat je je veilig kunt openen voor de Liefde en het vrij kunt aanbieden.  Het kan zijn dat je af en toe op de tenen wordt getrapt, maar dat is alles wat er mis kan gaan.

Vertrouw op de Liefde, want Het is het enige vertrouwen dat nooit misplaatst is.  Jullie ervaringen van de Liefde die verraden werden in menselijke relaties, vonden plaats omdat je voorwaardelijk lief had en iets terug verwachtte, het gevoel had dat je recht op iets had in ruil voor het houden van iemand.  Dat is natuurlijk niet de Liefde, dat is een poging tot onderhandelen, het opzetten van een zakelijke overeenkomst, en het bedrijfsleven is zeer concurrerend, het gaat naar een ander zodra er een betere deal aangeboden wordt.  Dat is vele keren gedurende de eonen jullie ervaring geweest, terwijl jullie keer op keer geïncarneerd zijn als mensen op zoek naar de Liefde op alle verkeerde plekken.

Er is maar één plek waar je de Liefde zult vinden, en dat is binnenin jezelf wanneer je je heilige innerlijke heiligdom bezoekt en jezelf onvoorwaardelijk accepteert.  Laat al je zelf-oordelen los, je zelf-twijfels, je zelf-geselingen, en accepteer volkomen het feit dat jullie, ieder van jullie afzonderlijk, perfecte goddelijke wezens zijn geschapen uit Liefde, in Liefde, en dat al je percepties en overtuigingen van het tegendeel onwerkelijk zijn, illusoir.

Wat God schept is eeuwig en onveranderlijk, en Hij schiep jullie!  Laat al je onwerkelijke zelfbeoordelingen los waarin je jezelf op enige manier te kort vindt schieten, minder dan iemand anders, niet zo goed als iemand anders, en soms, beter dan iemand anders!  Ieder van jullie wordt eeuwig en oneindig geliefd door God, en die staat van zijn, die perfectie is, kan niet worden gewijzigd, die is permanent.

Slachtoffers, martelaren, zij die zichzelf zien als onderdrukten of waar overheen gelopen wordt, rechtvaardigen zichzelf vaak door te doen alsof ze goed zijn en dat hun lijden God of mij behaagt, en zij verheugen zich in dat lijden, omdat ze geloven dat ze genoegdoening is beloofd en misschien zelfs wraak in het volgende leven, het leven na de dood, wanneer zij die hen deden lijden permanent in de vuren van de hel worden geworpen.  Een ander krankzinnig idee dat zich verbazingwekkend in de illusie ontwikkelde om te gebruiken tegen je vijanden – iedereen die het niet met je eens is, die je als verkeerd wil afdoen.

Ieder van jullie is het Centrum van het Universum.  God is Eén, ieder van jullie is Eén met Hem, en Hij is het Centrum van waaruit de gehele schepping zich uitstrekt, het Centrum van het Universum.

Echter, binnen de illusie, hebben jullie ego’s, in hun doodsbange staat van afscheiding, gebruik gemaakt van dat begrip om zichzelf op te bouwen ten koste van alle anderen – het ego-geloof dat iedereen een afzonderlijk eiland is, alleen en bedreigd door alles eromheen – door slimmer, sterker, beter geïnformeerd, beter bewapend te zijn.  Maar de angst blijft dat er iemand anders is die sterker en slimmer is die op ieder moment kan verschijnen, en die angst, die onbekende dreiging, daar moet je je op voorbereiden en tegen verdedigen – indien mogelijk, moet het zelfs preventief vernietigd worden voordat het de kans krijgt om jou te vernietigen.

Je hebt een ego nodig om goed in de illusie te kunnen leven, maar de overgrote meerderheid van jullie hebben het verheven tot de status van een afgod die je moet vereren en aanbidden in de vorm van je lichaam en hersenen, en ze vervolgens toe te staan en aan te moedigen je te adviseren en te controleren.  En het is zeer competitief, je aanmoedigend je bezig te houden met conflicten en meningsverschillen waarin hij probeert de ego's van anderen te vernietigen en je te bewijzen dat jij, door middel van zijn bekwaamheid en wijsheid, de beste bent, de winnaar, degene die gelijk heeft...  En vervolgens moet je het opnieuw doen, en opnieuw, en opnieuw, eindeloos zo door.  

Wanneer je je met een krachtige intentie verbindt met de Liefde, zal je ego bezwaar maken, maar het is onder de indruk van de Liefde, als de dood Ervoor.  Dus, als je probeert liefdevol te zijn en de intentie ertoe hebt en je daarbij angst en bezorgdheid tegenkomt, realiseer je dan dat je je dan verbindt met je ego en kies ervoor het te negeren of omzeilen, aldus je ware Zelf toestaand je te leiden en de weg te wijzen.  Wanneer je dat doet, zal de vrede binnen stromen, en zul je de Liefde voelen die je continu in Haar liefdevolle omhelzing houdt, heel geduldig en liefdevol op je wachtend om je tot Haar te wenden en de omhelzing te beantwoorden.  Wanneer je dat doet zul je je acceptatie van het eeuwige goddelijke aanbod bevestigen, die op precies die acceptatie heeft gewacht zodat de Liefde je kan troosten en koesteren, je doen ontwaken voor je eeuwige en vreugdevolle erfenis.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands