Marcadores

donderdag 1 januari 2015

Nederlands -- Saul 29.12.2014

Jullie realiseren je dat jullie inderdaad wezens van Liefde zijn, gemaakt in Liefde 

Saul via John Smallman 29 december 2014
Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/ 

Vertaling: René 

Het nieuwe jaar, 2015, is bijna daar, en ik kan jullie verzekeren dat het een aantal prachtige verrassingen voor jullie in petto heeft!

Ja, ik ben optimistisch en positief gestemd want jullie taak is om jullie denkgeesten hoog te houden, zodat jullie in de ‘snelle baan’ blijven richting thuis, en een van mijn taken is om te helpen en jullie aan te moedigen.  Maar dat betekent niet dat ik jullie misleid!  Dat zou ik nooit doen.  Echter, velen van jullie voelen zich teleurgesteld en in de steek gelaten, omdat het erop lijkt dat ‘de gebeurtenis’ waarop jullie allemaal zo enthousiast wachten, op zijn best vertraagd is en in het ergste geval een waanidee dat je geloofde omdat de situatie in de wereld zo grimmig lijkt, en omdat je wanhopig iets verheffends en inspirerends wilde en nodig had om je aan vast te klampen. 

Nou, ‘de gebeurtenis’, jullie ontwaken in je natuurlijke en volledig bewuste staat, is reëler dan alles wat je ooit in de illusoire omgeving hebt ervaren, dat je ongewild in zijn greep lijkt te houden.  In werkelijkheid word je niet tegen je wil vastgehouden, je bent slechts bang de illusie los te laten waaraan je zo stevig vasthoudt, en jezelf toe te vertrouwen aan de liefdevolle armen van je Vader, armen die Hij geduldig geopend houdt in afwachting van jouw aanvaarding van hen. 

Jullie bouwden de illusie, collectief natuurlijk, en jullie zullen die ook slopen. Maar de sloop zal niet gewelddadig zijn, er zal een zeer zacht maar snel wegsmelten zijn of verstrooiing ervan, terwijl jullie collectief ontwaken in de Realiteit.  Als je om je heen kijkt nu en al het geweld en het lijden ziet dat zo velen ervaren, is het moeilijk voor jullie je zo'n dramatische verandering van omgeving voor te stellen, maar de mensheid heeft enorme vooruitgang geboekt op de weg naar huis naar de Liefde, en heeft de onomkeerbare keuze gemaakt te ontwaken.

Het omslagpunt, waarop jullie collectieve omarming van de Liefde zwaarder weegt dan jullie collectieve greep op de angst, het volledig oplossend, is het moment waarop jullie allemaal hebben gewacht.  Het is jullie verschuiving van de nachtmerrie, die jullie allemaal lijkt te omhullen, als deelnemers ¬– gewild of ongewild – hetzij als ongelukkige toeschouwers, naar een omgeving van een harmonieuze en liefdevolle samenwerking waar jullie zullen samenwerken met hen in andere rijken die stand-by staan, klaar om jullie te helpen om jezelf en de planeet te healen wanneer het omslagpunt bereikt is. 

Jullie hebben geen idee van de enorme verscheidenheid van technologieën die zij van andere rijken met zich mee zullen brengen om jullie te helpen om Gaia terug te doen keren naar de staat van perfecte gezondheid, die haar natuurlijke staat is.  Gedurende de eonen, terwijl de vele en uiteenlopende vormen van ‘beschaving’ van de mensheid zich hebben beziggehouden met onverstandige industrialisatie, is er enorme schade aangericht op haar en dat is vandaag de dag nog steeds gaande. 

De technologieën die de mensheid onlangs gebruikt heeft om haar hulpbronnen te ontginnen die jullie beschouwen als essentieel of waardevol, zijn in feite niet slim, efficiënt, modern en veilig, zoals waarvan grootschalige industriële bedrijven jullie willen proberen te overtuigen, maar juist het tegenovergestelde.  Jullie alternatieve media zijn bezig met een uitstekend werk bij het opsporen en onder jullie aandacht brengen van de enorme omvang van de schade die de internationale industriële conglomeraten Gaia hebben toegebracht in de afgelopen decennia, en veel druk in de vorm van het publieke bewustzijn en standpunt, dwingt ze hun activiteiten te herwaarderen en feitelijk de eerste essentiële stappen te nemen in de richting van het omkeren van de schade die zij hebben veroorzaakt.  Ze verzetten zich en huichelen, maar de waarheid over hun verderfelijke activiteiten is geopenbaard, en ze hebben geen andere keus dan om hun houding en gedrag te veranderen en af te stemmen op de liefdevolle houdingen van de overgrote meerderheid die de mensheid en Gaia geheald willen zien. 

Het is die verandering van hart, van houding, die jullie voortgang op je pad naar ontwaken versnelt.  Jullie realiseren je dat jullie inderdaad wezens van Liefde zijn, geschapen in Liefde, en derhalve reageren jullie liefdevol om problemen op te lossen die de mensheid gedurende eonen problemen hebben gegeven en die, tot nu toe, onoverkomelijk en onoplosbaar leken te zijn.  Onnodig te zeggen dat ze dat niet zijn.  Het is gewoon zo dat de mensheid is opgedeeld in vele verschillende facties – familiair, politiek, zakelijk, nationaal, cultureel en religieus – met verschillende en tegenstrijdige egoïstische agenda's die jullie hebben verhinderd samen te komen om ze aan te pakken en op te lossen.

Dat is allemaal aan het veranderen omdat de Tsunami van Liefde, die een enorm effect heeft op degenen onder jullie die bewust op een spiritueel pad zijn, jullie heeft geïnspireerd en opgebeurd om je Ermee te verbinden, en door dat te doen Haar energie te delen en uit te breiden binnen de gehele mensheid.  Dit is het goddelijke plan in actie, en het bewijs van haar inspirerende aanwezigheid is te zien in alle delen van de wereld.  

Laat je niet misleiden door de bijna continue focus op angst van de mainstream media, en op hun meldingen van dreiging van terrorisme.  Gedurende de lange geschiedenis van de mensheid op de planeet zijn er altijd angsten, conflicten en oorlogen geweest, en voor de direct betrokkenen is er veel leed geweest, maar die conflicten zijn altijd geïnstigeerd door degenen die jullie wilden controleren en onderdrukken, zoals ze nog steeds doen.  

Natuurlijk zijn er mensen die geloven in de kracht van geweld om hen beloningen te brengen, maar ze behoren tot een zeer kleine minderheid.  Echter, zij hebben altijd luidruchtig geprobeerd om angst aan te jagen bij hun tijdgenoten en supporters, om angst-gebaseerde organisaties op te kunnen bouwen die ze kunnen gebruiken als een middel tot controle om hun eigen egoïstische agenda's te bereiken, door ervoor te zorgen dat de regeringen hun deel doen.  Mensen in vele delen van de wereld zijn zich nu zeer bewust van de endemische corruptie in hoge plaatsen en zullen dat niet langer tolereren.  

Als ondersteuning voor deze corrupte personen wegvalt, zoals het nu doet, worden ze al snel gezien als stromannen, zwakke en angstige individuen die volkomen machteloos zijn zonder supporters en lakeien om hun deel te doen.  Er zijn grote veranderingen onderweg terwijl individuen de macht terugeisen die ze, in veel gevallen, onnadenkend hadden weggeven aan zogenoemde autoriteiten, die waren opgericht met als enige doel het beschermen van die weinigen die als enige doel hadden macht en controle te hebben over anderen.  Velen van jullie refereren aan die schijnbaar almachtigen als de ‘duistere cabal’.  Duister en verborgen mogen ze zijn geweest, maar niet langer.  Hun invloed en beruchte agenda's worden onthuld met, voor hen, alarmerende snelheid, en in die openbaarmaking ligt hun onvermijdelijke ondergang.  

Echt, het nieuws is goed terwijl 2015 nadert, dus blijf je briljante Licht hoog houden terwijl je Liefde in actie demonstreert.  Bezoek je heilige innerlijke heiligdommen ten minste eenmaal per dag en bekrachtig jezelf opnieuw met de Liefde die je kern is, je centrum, zodat niet alleen jij, maar evenzo iedereen met wie je iedere dag interacteert wordt opgebeurd en geïnspireerd, terwijl je je voorwaarts beweegt richting je verzekerde ontwaken. 
Met heel veel liefde, Saul.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands