Marcadores

donderdag 29 augustus 2013

28.08.2013 Saul

Visualiseer een immense wolk van Licht zwevend boven conflictgebieden

John Smallman met Saul op 28 augustus 2013De ogenschijnlijk escalerende conflicten aan het oostelijke uiteinde van de Middellandse Zee, zullen niet resulteren in een multinationale oorlog op grote schaal. De landen daar zijn in disharmonie en wanorde en gaan door een noodzakelijke reiniging, een uitbarsting van tegenstrijdige belangen en agenda's die zij zelf eerlijk en transparant zullen moeten aanpakken, en door rustige en verstandige onderhandelingen naar tevredenheid van alle betrokken partijen oplossen. Militaire actie van binnenuit, of ingrijpen van buitenaf, zou een reeds gespannen en boze situatie alleen maar verergeren, en zal niet optreden.

Jullie, de Lichtdragers en wegwijzers,kunnen het beste helpen door de intentie te hebben, iedere keer als je mediteert of je stille innerlijke ruimte binnengaat, om liefdevolle wijsheid en emotionele terughoudendheid te sturen naar iedereen die op enigerlei wijze betrokken is, of te maken heeft met de ontwikkelingen die daar optreden.  Het zou ook zeer effectief zijn een immens veld of immense wolk van Licht te visualiseren, zwevend boven de gebieden waar conflict gaande is, waaruit schitterende veelkleurige stralen van Liefde neerstromen en de harten binnengaan van allen in de omgeving daarvan.  Dat klinkt misschien voor velen van jullie niet als een zeer doeltreffende manier om te assisteren in het brengen van vrede naar die conflictgebieden, maar ik verzeker jullie dat dat veel krachtiger is dan je je op enigerlei wijze zou kunnen voorstellen. Ik spoor jullie zeer sterk aan om dit iedere keer te doen wanneer gedachten en angsten over die geconflicteerden in je opkomen. Jullie weten dat militaire handhaving geen duurzame vrede kan brengen, en dat het grotelijks toevoegt aan het lijden dat al wordt ervaren. Zoals jullie al zo vaak door zovele wijze mensen is verteld gedurende zovele eonen, Liefde is het enige antwoord op iedere situatie waarin mensen in onenigheid verkeren. Kracht of geweld mislukt altijd.

Het gebed is een krachtig medicijn. Gebruik het door te bidden en de intentie te hebben dat de harten infiltreert van iedere mens, en zie volkomen af van het vragen om veroordeling van of straf voor degenen die je ziet als de oorzaak van de disharmonie, en op deze manier – door de immense kracht van Liefde volledig als intentie te hebben en te richten – de harten te veranderen van het collectief.  Hier in de spirituele rijken zijn we er ons heel bewust van dat jullie die intentie al gedurende geruime tijd hebben gehad, en met veel succes, maar nu, met de energieën van Liefde en healing verder intensiverend over de gehele planeet, kunnen jullie ieder afzonderlijk grotelijks toevoegen aan die intensivering en dus voor haar toenemende krachtige effect.  

Gods Wil is, en is altijd geweest, dat zijn kinderen leven in een harmonieuze, vreugdevolle en creatieve samenwerking, en de tijd is nu aangebroken voor diegenen die zo vrijelijk ervoor kozen de illusie te bouwen en binnen te gaan, om zichzelf ervan los te maken door het loslaten van de ranken, het netwerk, het web van angst, zorgen en wantrouwen dat hen daaraan bindt, zodat zij zoals goddelijk gepland kunnen ontwaken. Wanneer jullie die onliefdevolle karaktertrekken loslaten die, als gevolg van eonen doorgebracht in de illusie, heel normaal zijn gaan lijken – een essentiële voorzorgsmaatregel om jullie overleven daar te verzekeren – zal de enorme innerlijke ruimte die zich binnenin jullie allemaal opent, zich snel vullen met de Liefde waartegen jullie je hebben afgeschermd door die karaktertrekken te handhaven.  

Een bewustzijn hebben – een weten, een bewuste ervaring van de Liefde die jullie eeuwige natuur is – zal voor altijd al jullie angst, zorgen en wantrouwen verwijderen, want de Liefde is transparant en laat heel duidelijk zien dat er geen noodzaak voor hen is. Het is onverontreinigd, onvervalst, onverdund, absoluut perfect zoals God Het geschapen heeft.  Je kunt je waarschijnlijk dat gevoel van vrijheid en totale acceptatie, een bewustzijn van je oneindige waarde, wel voorstellen, gewoon om dat wat je waarlijk bent.  En natuurlijk is de realiteit ver, ver voorbij alles wat je je maar kunt bedenken.  Jezelf als zodanig kennend staat garant voor rust, want alles wat niet van Liefde is, vervaagt snel uit jullie herinneringen, want het was onwerkelijk, een deel van de nachtmerrie die vrijwel direct verloren gaat bij het ontwaken.

Je ware natuur is perfecte vreedzaamheid, de 'vrede die alle verstand te boven gaat’, en jullie zijn aan het terugkeren naar een eeuwig bewustzijn, een oneindig krachtig weten – veel groter dan ervaring –- van je eigen grootsheid als perfecte aspecten van jullie goddelijke Bron waaruit afscheiding ondenkbaar en onmogelijk is. Blijf naar binnen keren naar het Licht van de Liefde, brandend binnenin eenieder van jullie, heb de intentie het te reflecteren naar elkaar, en naar alle delen van de wereld die worden vernietigd door conflict, terwijl jullie in opgewonden anticipatie wachten op het moment van je ontwaken. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands