Marcadores

zaterdag 31 augustus 2013

30.08.2013 Jezus


Wie jullie werkelijk zijn is van een soort pracht die onmogelijk is om adequaat te beschrijven

John Smallman met Jezus op 30 augustus 2013Hier in de spirituele rijken, van waaruit, in waarheid, jullie niet zijn afgescheiden en dat nooit zijn geweest, sturen wij die wakker zijn en over je waken terwijl jullie slapen, jullie Liefde in een continue stroom, of toepasselijker als een rivier in volle vloed. Wij moedigen jullie aan te ontwaken en deel te nemen aan de pret die rondom jullie gaande is, want we zien jullie er niet graag iets van missen, zelfs niet voor het korte moment dat jullie hebben gekozen door te brengen in jullie illusoire droomwereld.  Ontwaken is niet moeilijk, en met onze aanmoediging zullen jullie de keuze maken dat te doen.  In feite hebben jullie die keuze al gemaakt; jullie hebben collectief alleen moeite het meest geschikte moment te kiezen – het moment waarop jullie al die defensieve muren laten vallen die jullie angsten beschermen, en de Liefde toestaan binnen te stromen en ze weg te vegen, jullie ontwakend in jullie natuurlijke staat van volledig bewust, levend bewustzijn.

Angst is een aspect van de illusie dat zich gedurende de eonen versterkt heeft, terwijl jullie meer onaccepterend werden van hen die jullie als anders dan jezelf beschouwden – zij die niet ‘behoren’ tot jullie stam, dorp, kerk, ras – een almaar groeiende selectie van identificerende kenmerken die jullie gebruikten om anderen te definiëren als ofwel vrienden of vijanden. En vijanden konden jullie, op ieder moment, aanvallen en vernietigen, of zo leek het, leiden tot jullie onderliggende gevoel van angst. Er is niet al te veel veranderd: jullie kiezen er nog steeds vooral voor bedreigingen of vijanden te zien in plaats van alleen verschillen, wanneer jullie vreemden observeren.

Desalniettemin is er grote vooruitgang geboekt in de afgelopen decennia om deze mentaliteit te veranderen, en er is nog veel meer te doen.  Echter, de vooruitgang die al gemaakt is heeft de weg geplaveid voor de enorme veranderingen die nog nodig zijn, en waarop wordt gewezen door nieuw gevormde organisaties van zorgzame en compassievolle wegwijzers. Er hangt verandering in de lucht en velen kijken met opgewonden anticipatie vooruit, aangezien ze voorzien dat de oude onliefdevolle houdingen worden vervangen door nieuwe, die jullie wereldwijde, multiculturele samenlevingen zullen begrijpen en integreren in één grootse en liefdevolle gemeenschap, de verdelende en afscheidende overtuigingen vervangend die de mensheid zo lang zo’n omvangrijke pijn en lijden hebben gebracht, zodat allen zich welkom, geaccepteerd, en als essentiële delen van het grotere geheel zullen voelen, wat ze echt zijn.

Wie jullie werkelijk zijn is van een soort pracht die onmogelijk is om jullie adequaat te beschrijven, terwijl jullie doorgaan in de illusie te dommelen. Het moet bewust aanwezig zijn in jullie bewustzijn als het weten van jullie ware, eeuwige en goddelijke identiteit als een met God, met de Realiteit, en dus met elke bewuste entiteit, want er zijn er geen die niet van God zijn – eeuwig een met Hem in de glorie die het bestaan is. Jullie is deze goddelijke waarheid vele, vele malen verteld, maar om er voor jullie echt mee te resoneren, maak het je eigen, je moet ontwaakt zijn, en dat is waar deze doorgaande oefening om tot waakzaamheid te komen helemaal over gaat – je herinneren wie je bent!

Het is een waarheid die voor jullie verborgen was vanwege jullie collectieve keuze, en nu zijn jullie, collectief, in het proces van van het omkeren van die keuze, want jullie hebben de gedenkwaardige beslissing genomen om de Realiteit eens te meer te zien, te begrijpen, en te kennen, daardoor de illusie toestaand te verbrokkelen, al jullie angsten en zorgen met zich meenemened – onwerkelijke concepten die jullie bedachten om je te amuseren. 

Je fulltime met de Liefde verbinden is de manier om het desintegreren van de illusie te versnellen.  Maak er een punt van jezelf regelmatig in je dagelijkse leven eraan te herinneren dat je een bent met God, dat jullie daarom perfecte wezens van Liefde zijn.  Liefde bevat alles wat bestaat en blijft zich eeuwig uitbreiden, en jullie nemen deel aan deze activiteit door je Ermee te verbinden en Het onvoorwaardelijk te delen. Dus doe het continu, door de intentie te hebben dat te doen bij het begin van elke dag, en weer als je gaat liggen 's nachts om te slapen. Jullie deelname wordt liefdevol gezocht, en is ook essentieel.  Bewust deelnemen aan het ontwakingsproces, zoals jullie zeer sterk de intentie hadden toen jullie de keuze maakten en de beslissing namen, met de hulp van jullie wijze en liefdevolle mentoren in de spirituele rijken, om te incarneren als mens in deze afsluitende momenten van de illusoire ervaring. Jullie hebben onbeperkte steun om jullie intentie te blijven versterken om Liefde in actie te zijn, door bewust te kiezen voor Liefde in plaats van angst wanneer er een keuze van je wordt geëist, en daarmee je betrokkenheid te demonstreren om de mensheid met je mee naar huis, naar de Realiteit te nemen, naar het bewustzijn van je eenheid met God die Liefde is.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands