Marcadores

vrijdag 9 augustus 2013

07.08.2013 Jezus


Wees niet ontmoedigd door het in de media gerapporteerde geweld

John Smallman met Jezus op 7 augustus 2013Ik wil jullie alleen maar geruststellen over Gods oneindige Liefde voor jullie, voor de gehele mensheid, en dat is het meest echte ding waar je aandacht aan kunt besteden en je op focussen.  Het lezen dat je net hebt gedaan, de afschuwelijke activiteiten verduidelijkend, begaan door mensen van vele verschillende religieuze overtuigingen ‘uit naam van God’ gedurende de eeuwen, is schokkend.  Maar vergeet niet dat de fysieke omgeving die jullie als belichaamde mensen ervaren onwerkelijk, denkbeeldig, illusoir is, en hoewel de afschuwelijke behandeling van sommige mensen door andere mensen, om welke reden dan ook, monsterlijk, gruwelijk, en gewetenloos is, heeft dat niet echt plaats gevonden.  

Dat is heel moeilijk voor jullie om te begrijpen omdat jullie zo'n overtuigende illusie hebben gebouwd, en omdat jullie lichamen intense pijn – fysiek, emotioneel en psychologisch – kunnen ervaren en (zullen) ervaren, wanneer ze worden mishandeld of gemarteld.  Ook degenen die pijn toebrengen aan anderen, lijden, zelf, onder de meest verschrikkelijke angsten en overtuigingen, en slaan in doodsangst van zich af – doodsangst die ze voor zichzelf weigeren te erkennen en derhalve onder een mantel van ontkenning begraven.  In angst zijn is als met de rug tegen de muur staan zonder hoop op ontsnapping en geen plek om naartoe te gaan.  Jullie hebben daarvoor een uitdrukking: ‘Tussen een rots en een harde plek zitten’ (‘To be between a rock and a hard place’).  Dus begin je van je af te slaan!  Het lijkt echt dat je geen andere optie hebt, want je hebt gezien dat anderen werden gekwetst en zelfs gedood toen ze ervoor kozen om zich niet te verdedigen tegen krachtige aanvallen.

Angst ontmenselijkt, en dat doet het al eeuwen.  Wanneer je ontmenselijkt wordt kun je de Liefde niet herkennen want Het beangstigt je; het is de antithese (tegenstelling) van angst.  Maar echt niet iedereen is ontmenselijkt – net genoeg om aanzienlijke schade te veroorzaken en de angst in zowat iedereen levend te houden – en de mensheid is momenteel in het proces van erkennen dat de verschrikkingen die het tegen zichzelf gedurende de eonen heeft gepleegd, uit haar eigen ANGST voor haarzelf (alles van haarzelf, wat een is), te wijten zijn aan de schijnbare afwezigheid of feitelijke ontkenning van LIEFDE gedurende deze activiteiten.  Die activiteiten konden niet binnen worden gegaan door iemand die bewust is, gewaar, en derhalve open voor de Liefde!

Terwijl je de Liefde omarmt die jullie continu omringt, krimpt je angst, lost op, verdwijnt, en dan wordt het voor jullie mogelijk om het intense lijden, onerkend in de diepten van de daders begraven liggend, te zien en te begrijpen.  Begrijpen staat je toe compassie te voelen, en ze dat dan aan te bieden in plaats van oordeel.  Zoals allen in de spirituele rijken jullie blijven vertellen, en opnieuw benadrukken, Liefde is het antwoord op iedere kwestie, probleem, meningsverschil, of gebied van conflict.  De mensheid begint eindelijk de les te leren en wat het leert in praktijk te brengen.  In de afgelopen decennia vergeven, ondanks hun lijden, velen de daders van haatmisdrijven.  Af en toe doen de media verslag van voorbeelden hiervan, maar meestal gaat dat, behalve voor de direct betrokkenen, onopgemerkt voorbij.

Deze actieve en opzettelijke vergeving is een indicatie van de enorme veranderingen in de houding, die over de gehele planeet plaatsvinden.  Iedereen die zijn Licht hoog houdt, de intentie hebbend liefdevol te leven en die intentie vervolgens in de praktijk brengend, maakt een groot verschil, het Liefdesveld dat jullie omringd intensiverend.  Wees niet terneergedrukt of ontmoedigd door het in de media gerapporteerde geweld en lijden; herinner jezelf in plaats daarvan eraan dat de door angst-gedreven manieren van leven ten einde zijn, en stuur liefde en compassie naar iedereen of iedere situatie waarvan je je bewust wordt, en waarin lijden, door slachtoffers of daders, ongeacht hoe het veroorzaakt is, wordt ervaren.  Het is effectief, het maakt een verschil, en het verandert de energievelden van de betrokkenen door het verminderen van de angst en stress die wordt ervaren, het hen mogelijk makend zich te weerhouden van instant reflexmatige reacties en de situatie met minder woede te herbezien. 

Het een bewuste intentie hebben aan het begin van elke dag, om liefdevol te leven en om een open kanaal te zijn waarlangs de Liefde voortdurend kan stromen, is een essentieel aspect van het levenspad dat jullie voor jullie incarneerden kozen, en het versterkt de stroom verder om die intentie te vernieuwen wanneer je er maar aan denkt gedurende de dag.

Jullie pad huiswaarts is onmiskenbaar wanneer jullie een bewuste keuze maken om je er bewust van te zijn.  Vaak echter, leiden de angsten die jullie in de illusie ervaren, je ertoe je te verbinden met angst en een keuze te maken die onliefdevol is, en die je vervolgens meeneemt op een afleidend pad, waar je opnieuw lessen zult ervaren waarvan je had gedacht dat ze goed geleerd waren en je ze ver achter je had gelaten.  Het kan schokkend en deprimerend voor je zijn, maar het is niet het einde van de wereld; het is geen catastrofe, en het is geen onherstelbare ramp.  Het is belangrijk dat je de mogelijkheid dat je een fout hebt gemaakt erkent... niet meer dan dat.  En vervolgens, als je dat vraagt, zul je een overvloed aan hulp ontvangen om je pad te hervinden.  

Wees nooit bang dat je in zonde zou kunnen sterven!  Zonde is van de illusie, het is onwerkelijk, maar je geloof erin kan onnoemelijke zorg bij je veroorzaken en alle gevoelens van onwaardigheid waaraan je je zou kunnen vastklampen, intensiveren.  Gevoelens van onwaardigheid leiden vaak tot onverstandige keuzes bij het maken van beslissingen in jullie dagelijkse leven.  Bijna al jullie culturen zijn er zeer succesvol in geweest een gevoel van schuld of zondigheid bij hun leden vanaf zeer jonge leeftijd in te stellen, en sommigen van jullie hebben veel meer moeite dan anderen bij het afwerpen van dat ongeldige zelf-oordeel.  Als je je bewust bent van het koesteren en het ervaren van zulke gevoelens, vertel jezelf dan heel stevig, zelfs krachtig, dat ze absoluut vals zijn.  Dit betekent niet dat je nooit fouten hebt gemaakt of anderen slecht behandeld hebt, het betekent alleen dat God je nooit zal veroordelen als onwaardig of wil dat je gestraft wordt.

Als je onliefdevol bent geweest, probeer dan, indien mogelijk, je onliefdevolle woorden of daden te herstellen; als het niet mogelijk is, stuur dan een liefdevolle intentie naar de persoon (personen) die iets misdaan is, en VERGEEF vervolgens jezelf.  Waarlijk vergeven verwijdert de gevoelens van schuld, zelfverwijt of onwaardigheid, en maakt het je mogelijk weer liefdevol voort te gaan.  Het kan nodig zijn om de intentie om jezelf te vergeven meer dan eens te hebben (nemen), want de schuld is gedurende vele levens
al zo ingesleten geraakt.  Het is als een fysieke pijn of verrekking die is overgebleven na te zware inspanningen, en die vereist dat je voorzichtig met jezelf omgaat, totdat de fysieke schade volledig is genezen.

En jezelf vergeven is jezelf met aandacht en zachtaardig, liefdevol respect, behandelen.  Geef jezelf voldoende tijd om te genezen omdat het vergeven een proces is van loslaten van oude en achterhaalde overtuigingen en gewoonten die erbij betrokken waren, en vaak schijnbaar geëist kunnen hebben, dat je je met nogal hard zelfoordeel verbonden had.  Wanneer je ermee stopt jezelf hard te veroordelen, dan kun je beginnen om anderen te vergeven.  Als je problemen ondervindt bij het vergeven van anderen, kijk naar binnen om te ontdekken wat je daar vindt dat onaanvaardbaar voor je is, en laat het los.

Liefde is alles-insluitend (all-inclusive).  Als je iemand uitsluit, en dat geldt ook absoluut voor jezelf, is het slechts een imitatie, een nabootsing van liefde.  Als je problemen hebt met zelfacceptatie en met het loslaten van zelf-oordeel, herinner jezelf er dan aan dat God onvoorwaardelijk op ieder moment van je houdt, en als dat het geval is, wat het zeer zeker is, dan heb je absoluut geen geldige reden voor het niet accepteren van jezelf zoals jullie zijn: perfecte kinderen van God.  Als je er nog steeds moeite mee hebt, herinner je dan aan situaties waarin je eigen kinderen zich misdroegen en je hen liefdevol vergaf, en stel je vervolgens open voor het besef dat God oneindig meer liefdevol en vergevingsgezind is dan jullie, als mens, ooit kunnen zijn!

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands