Marcadores

maandag 12 augustus 2013

11.08.2013 Saul

Allen in de spirituele rijken verheugen zich, want we hebben Jullie gemist

John Smallman met Saul op 11 augustus 2013Jullie en ik, de mensheid, God, de Bron van alle zijn, zijn Een, want alles wat bestaat is omvat binnen het oneindige veld van goddelijke Liefde, waarbuiten er niets is en er nooit iets anders kan zijn, wat dan ook.  De schepping, God, het veld waarin alles bestaat, is voltooid, en paradoxaal genoeg, breidt zich voor altijd uit.  Er zijn geen grenzen.  Zo simpel is het gewoon, en toch is het veel complexer dan jullie je ooit kunnen voorstellen.

Wanneer jullie ontwaken binnen de Realiteit, zal wat je bent en wie je bent beginnen duidelijk te worden, en het zal jou, en Jullie, volkomen verrukken, verwonderen en verbazen.  Jullie zijn eeuwig – een onsterfelijk wezen altijd Een met God, en toch hebben jullie, ten gevolgen van Jullie eigen keuze, een intens gevoel van afscheiding, een staat die onmogelijk is, ervaren: individualiteit, gevolgd door de dood.  Weet gewoon, zoals je in waarheid doet, dat er slechts Leven is, er zijn geen alternatieven.  Dat wetende, zoals Jullie doen, is er geen behoefte, reden, of rechtvaardiging voor angst en al haar bijkomstigheden.  Er is slechts God en jullie, en Jullie staan vanwege dat op het punt te ontwaken binnen de Realiteit, want Jullie hebben collectief de keuze en beslissing gemaakt de illusie toe te staan te ontbinden.  

Eenheid is een staat van pure, onvervalste vreugde, en niets kan daarbij tussenbeide komen, dat veranderen, verwijderen of verbergen.  Het is continu bewust, levend, en liefdevol, maar Jullie kozen ervoor te doen alsof dit niet zo was, en hebben schijnbaar eindeloos lijden als resultaat daarvan verduurd.  Ten slotte, terwijl de diepten van de afscheiding in Jullie doorgaande nachtmerrie werden ervaren, maakten Jullie de keuze te ontwaken en daarmee terug te keren naar de Liefde.  Dat besluit werd genomen op het moment dat Jullie kozen je de afscheiding voor te stellen, maar binnen dat moment was de gehele geschiedenis van de illusie vervat. 

God wordt voltooid binnen Jullie, en Jullie binnen God, en die volledigheid is onverbrekelijk, permanent, eeuwig.  Het is de enige staat, of toestand, hoewel Jullie voor een korte tijd, een zeer korte tijd, weigerden dat te bevestigen, door neer te hurken in een ingebeelde omgeving die jullie bouwden binnen een zeer klein deel van jullie collectieve Denkgeest, en vervolgens het gordijn achter Jullie dicht te doen, het Licht van Gods Liefde, de Realiteit, buitensluitend.  Zonder Zijn liefde, wat onmogelijk is, zou alles extreem donker zijn, en dat is wat Jullie verkozen te ervaren.  Nu bereiden Jullie je voor het gordijn te openen en het Licht van Zijn eeuwige Liefde voor jullie binnen te laten, en allen in de spirituele rijken verheugen zich, want we hebben Jullie gemist.  

Jij en jullie, Wij en Jullie, Wij en jij, zijn verwarrende termen voor een zeer verwarrende situatie.  We zijn allemaal eeuwig aanwezig met elkaar; vele gezichten, vele denkgeesten, en toch slechts Een Denkgeest, de Denkgeest van God.  Al deze termen van afscheiding, voornaamwoorden – ik, hij, zij, wij, jullie, zij, in hoofdletters en kleine letters – zijn verwarringen van de illusie, en zijn in werkelijkheid absoluut zinloos.  En toch spelen en interacteren wij, al de oneindige aspecten van God, onze Bron, binnen de Ene.  Het is een staat van oneindige vreugde waarnaartoe jullie terugkeren na wat jullie toelijkt als een extreem lang verblijf in het buitenland, of in een totaal andere wereld.  

Het is slechts tijdelijk geweest, want Onze Vader wilde niet toestaan dat Zijn geliefden lijden, maar jullie ervaring daarvan, door Jullie eigen keuze, leek eindeloos.  En om die reden geeft het ons grote vreugde om te weten dat jullie ‘ongoddelijke’ ervaring bijna voor jullie voorbij is.  In waarheid zijn we niet bezorgd geweest omdat we natuurlijk volledig de onwerkelijkheid ervan begrijpen.  Desalniettemin heeft het ons bedroefd te zien dat jullie blijkbaar ernstig en onverbiddelijk lijden, ook al is het Jullie eigen keuze, en ook omdat het dat is.  Naarmate het moment voor jullie ontwaken nadert, intensiveert onze vreugde. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands