Marcadores

zondag 25 augustus 2013

23.08.2013 Jezus


Wat mensen ervaren op Aarde, is een karikatuur van wat jullie werkelijk zijn 

John Smallman met Jezus op 23 augustus 2013De energie-niveaus stijgen over de gehele planeet, en dit kan worden gezien in de verschillende conflicten – burgerlijke ongeregeldheden, politieke meningsverschillen, klokkenluiders tegenover overheidsinstellingen, relatieproblemen – waarvan velen nu worden gerapporteerd in de mainstream media.  De energieën zullen blijven stijgen naarmate meer en meer van jullie ermee om leren gaan, leidend tot veel meer begrip van jullie levensdoelen en de paden die jullie volgen naar je ontwaken.  Er is geen weg terug.  Er zal openheid en expansie, transparantie en integriteit zijn, aangezien eerlijkheid corruptie blootlegt en openbaart, die zich op een grote schaal heeft voorgedaan en die vervolgens zal worden uitgeroeid.

De Nieuwe Tijd toont zijn kleuren – ‘kleuren die niet zullen verbleken’ (colors that will not run) zoals een van jullie politici het stelde in een nogal andere en ongepaste context – en ze zijn absoluut briljant, Licht-gevuld en de mensheid omarmend, die nu zeer krachtdadig dat Licht terugreflecteert naar de Bron in een doorgaande erkenning, uitstorting, en deling van onvoorwaardelijke liefde.  Jullie beginnen jullie zelven – jullie ware Zelven – te realiseren, ze herkennend en ze zonder angst en met vreugde in hun overvloedige schoonheid uitend, en ze onvoorwaardelijk delend.  Jullie ware natuur begint zich inderdaad te laten zien en zal niet langer worden ontkend.  

Geniet van de vrijheid die jullie in jezelf aan het ontdekken zijn, vrijheid die er altijd sluimerend is geweest, in afwachting van jullie beslissing om dit te herkennen en eren.  Jullie werden vrij geschapen, volkomen en volledig vrij, en nu is het voor jullie tijd die vrijheid te herontdekken en de kracht die jullie weg hadden gegeven of zoek gemaakt terug te nemen.  Jullie zijn niet langer in slavernij, in dienstbaarheid, en terwijl meer van jullie zich hiervan bewust worden, is dit vermogen dat sommige duisteren hadden en gebruikten om jullie te manipuleren en controleren, aan het instorten. De tekenen hiervan zien jullie over de gehele wereld, aangezien miljoenen de autocratische en dictatoriale regimes verwerpen die hen feitelijk zo lang geknecht hadden. 

Jullie worden altijd goddelijk geleid.  Desalniettemin jullie hebben – en inderdaad hebben gebruikt – jullie volledige vrijheid om die leiding te ontkennen en negeren, die oneindige Liefde waarin God jullie in ieder moment van jullie eeuwige bestaan vasthoudt.  Het omhult jullie onophoudelijk in Zijn goddelijke omhelzing; jullie hebben er alleen gedurende vele eonen en vele levens voor gekozen het te ontkennen of je er niet bewust van te zijn, terwijl jullie je toenemend pijnlijke en beschadigende spelletjes in de illusie speelden, die jullie speciaal voor dit doel bouwden.  Nu is het de tijd dit toe te staan te desintegreren en in te storten in de nietsheid waaruit jullie het, voorbijgaand en met zoveel enthousiasme, zo lang geleden bouwden.  Tijd is inderdaad een grote paradox die jullie verwart en misleidt, en jullie dienen jezelf ervan los te maken door te focussen op het altijd aanwezige nu-moment waarin God en de gehele schepping Zijn eeuwige bestaan heeft. 

De levens die jullie op Aarde ervaren zijn extreem kort in het grote schema der dingen (en dat is een enorm understatement), en het bewustzijn hiervan wordt van moment tot moment versterkt, terwijl jullie het universum met zijn schijnbaar oneindig grote schaal van tijd en ruimte observeren.  Het maakt dat jullie je klein en onbeduidend voelen, en dat is zeer oncomfortabel om je zo te voelen, er je toe aanzettend betekenis te zoeken in de schijnbare zinloosheid die zo velen van jullie hebben geaccepteerd als normaal menselijk leven.

En, op een bepaalde manier, is het menselijke leven zinloos.  Jullie zijn goddelijke wezens Thuis in God, en wat mensen ervaren als een kort en tijdelijk leven van moeilijkheden en conflict op Aarde, is een karikatuur van wat jullie werkelijk zijn – en een regelrechte belediging voor jullie goddelijkheid!  En naarmate jullie je hiervan toenemend bewust worden, wordt het steeds moeilijker voor jullie om verder te gaan in jullie staat van ontkenning van de Realiteit, van de spirituele rijken die God zo liefdevol schiep en waarin alles zijn eeuwige bestaan heeft. 

God schiep Zijn kinderen om met Hem een eeuwige en extatische staat van oneindige vreugde te genieten, en vervolgens vroegen sommigen zich kort af of het mogelijk was om zonder Hem te bestaan, en in dat korte moment bouwden ze de illusie waarin jullie ongewild ingekapseld lijken te zijn geweest gedurende een buitensporig aantal eonen.  Het is illusoir en jullie zullen ontwaken uit de diepe en nachtmerrie-achtige slaap waarin het jullie lijkt te hebben gehuld.   

Om te ontwaken uit deze irreële staat dien je gewoon je greep erop los te laten – wat, simpel gezegd, betekent, jullie collectieve greep op iedere perceptie en concept welke niet in harmonie is met onvoorwaardelijke liefde.  Jullie dachten een illusoire staat uit waarin conflict en verraad endemisch zijn, want het lijkt jullie toe dat je niemand kunt vertrouwen, op niemand kunt vertrouwen, en dat je feitelijk alleen en verlaten bent in een omgeving van continue dreiging en vijandigheid.  Maar het waren jullie die het gebouwd hebben, collectief natuurlijk, en al die bedreigingen en gevaren zijn van eigen makelij.  Laat ze los; begin te vertrouwen, en ga door met vertrouwen zelfs wanneer jullie vertrouwen wordt verraden, want het is allemaal illusoir en alleen jullie geloof erin ondersteunt en onderhoudt het.  Op iemand anders wachten die eerst gaat vertrouwen, werkt niet.  

Jullie zijn ieder goddelijke wezens van immense kracht en jullie kunnen, als individuen, je overtuigingen veranderen, al die loslaten die je niet langer dienen, en door dat te doen, de collectieve intentie veranderen en de wereld veranderen.  Dat is waarom jullie ervoor kozen om op Aarde te zijn op dit moment in haar evolutie.  Jullie kwamen hier als Liefde, want dat is wat je bent, om Liefde in actie te demonstreren –  miljoenen en miljoenen van jullie – en jullie waren dat vergeten maar nu herinneren jullie je dat weer.  Hier in de spirituele rijken, die echt niet van jullie gescheiden zijn en dat ook nooit zouden kunnen zijn, ondersteunen we jullie, moedigen we jullie aan, en juichen we jullie enthousiast naar voren.  Wanneer jullie je dagelijkse pauzes nemen, luister dan naar ons, vraag (verlang) ons te horen, en je zult het.  Dat zal jullie de kracht en het vertrouwen geven om te blijven doen wat je kwam doen: HET KRACHTIG DEMONSTREREN VAN LIEFDE IN ACTIE, en door dat te doen, de wereld veranderen en de illusie oplossen. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands