Marcadores

woensdag 2 oktober 2013

01.10.2013 Jezus


Ten gevolge van de immense Liefdesvloed die jullie planeet omhult, wordt ontkenning weggespoeld

John Smallman met Jezus op 1 oktober 2013Het feit dat allen een zijn wordt steeds duidelijker voor de mensheid.  Dit is mede te danken aan de positieve uitspraken van jullie mainstream wetenschappers, specifiek fysici, die niet langer in staat zijn het bewijs hiervan te weerleggen, maar vooral door de evoluerende spiritualiteit van de mensheid, die in het intuïtieve weten voorziet dat dit zo is.  Dit is verbazingwekkende vooruitgang in een zeer korte periode, en jullie wegbereiders en Lichtdragers hebben enorm geholpen door het vasthouden en versterken van jullie intentie voor het ontwaken van de mensheid.  Jullie intenties zijn veel effectiever dan je je op enige manier zou kunnen voorstellen, en vanwege de beperkingen van het bewustzijn wanneer het belichaamd is als mens, krijg je hier heel weinig gevoel van, heel weinig feedback, alhoewel de resultaten nu wereldwijd gezien worden.  

Felicitaties zijn op hun plaats voor jullie voortdurende flinke inspanningen om de mensheid te ontwaken.  Ze zijn niet voor niets geweest, ondanks veel van het sombere internationale nieuws over conflicten en corruptie.  Integendeel, het ontwaken van de mensheid is een uitgemaakte zaak.  Het is onvermijdelijk terwijl de Liefde Haar veld uitbreidt, angst en verwarring wegvegend en bereidwillige samenwerking aanmoedigend die jullie voorwaarts leidt naar een wereld waarin verlicht denken, gevolgd door wijze en liefdevolle actie, een harmonieuze omgeving creëert waarin in al jullie lichamelijke behoeften overvloedig wordt voorzien. 

Velen van jullie hebben voor het grootste deel van jullie leven gehoopt op en gebeden voor deze Nieuwe Tijd, waarin de gehele mensheid zonder uitzondering, leeft in rustige en liefdevolle overvloed, en dit hopen en bidden heeft duidelijk jullie intentie omschreven – dat is waarom en hoe het tot wasdom is gekomen.  Jullie zijn wezens van Liefde die verdwaald waren in de duistere verwarring van de illusie, en die duistere verwarring wordt nu opgelost door jullie liefdevolle intenties – met andere woorden: ‘wat je zaait zul je oogsten’ (‘what goes around comes around’).  Jullie zijn zeer effectief jezelf en de wereld aan het veranderen, dus schenk geen geloof aan dat somberheid-en-doemscenario gepresenteerd door een groot deel van de media, dat terroristische activiteiten de wereld steeds onveiliger maken.  

Zeer vervelende gebeurtenissen zijn er, in de afgelopen tien jaar of zo, gebeurd, met een ogenschijnlijk exponentiële toename in de afgelopen twaalf maanden, maar dit is vooral te wijten aan degenen die de controle hebben over jullie wereld, met paniekerige intensiteit te werk gaand, daar ze proberen jullie ervan te overtuigen dat jullie ze dienen te vertrouwen om jullie te beschermen tegen de alarmerende verschrikkingen die ze zelf regisseren.  Het is in feite een laatste wanhoopspoging van hun kant – die mislukt.  Ze hebben nog een paar trucjes in hun collectieve mouwen, maar voor het grootste deel is hun vermogen om chaos te veroorzaken beperkt, en het hoogtepunt van hun chaos-veroorzakende activiteiten is voorbij.  

Blijf doen wat jullie zo goed doen: houd continu de intentie voor Liefde vast, om de harten van allen op Aarde te doordringen.  Dat is de taak waarvoor jullie geïncarneerd zijn om te doen.  Weet dat dat slaagt, en laat de verschillende onoprechte afleidingen van geweld en haat-gevulde gebeurtenissen jullie niet afleiden van het omarmen van de liefde en Het naar allen te sturen die gevangen zitten in deze situaties – naar slachtoffers en daders, evenals naar het collectief dat de mensheid is.  Liefde, zoals jullie heel goed weten, is de enige oplossing, ongeacht hoe ernstig en onverzoenlijk de verschillen die hen in onenigheid scheiden ook mogen zijn.  Gedurende eonen probeerden jullie problemen en verschillen met kracht, geweld, verraad en bedrog op te lossen, en jullie weten uit bittere ervaring dat dit niet werkt.  Wanneer de verkeerde methodes keer op keer hebben bewezen niet te werken, is het dan niet beslist krankzinnig er je toevlucht toe te blijven nemen?

Jullie taak, jullie enige taak, is om liefde te verspreiden.  Die boodschap is jullie continu aangeboden gedurende de eonen van jullie lange geschiedenis, en tenslotte hebben genoeg van jullie dit begrepen en laten dit gebeuren.  Het is het glorieuze pad naar ontwaken, en dat pad groeit en verspreidt zich als een enorme vloed, alles voor zich erin onderdompelend, want eenieder die ervoor kiest om haar omhelzing te accepteren, is niet in staat te voorkomen het te delen met iedereen met wie hij/zij interacteert.  De Liefde is zacht besmettelijk, overweldigend invasief, en er is geen tegengif, en dat ene feit alleen al is reden voor een groot feest.

In het geval dat je enige twijfels hebt, zou ik je zeer nadrukkelijk willen verzekeren dat de Liefde – de goddelijke energie van de schepping, die voortdurend naar buiten stroomt vanuit de Bron in een oneindige overvloed voor allen die zich openstellen om Het te ontvangen – jullie allen continu omarmt, ieder kind van God.  Er is niemand waar dan ook in de oneindige uitgestrektheid van Gods Tegenwoordigheid, die niet in Zijn liefdevolle omhelzing wordt gehouden.  Bewustzijn in al zijn vele vormen – individueel, familie, groeps, collectief, planetair, galactisch, multiverseel – heeft slechts twee opties: ofwel je er naartoe keren, die liefdevolle omhelzing en vreugde accepterend in de warmte, acceptatie, en het wonder wat dat ten gevolge heeft; of je er van afkeren in ontkenning van de Realiteit en doen alsof het niet bestaat.  Gedurende eonen hebben velen op Aarde het laatste gedaan, maar iets ontkennen zal het niet en kan het niet doen ophouden te bestaan.  

Ten gevolge van de immense Liefdesvloed die jullie planeet omhult, wordt die ontkenning weggespoeld, zodat alles wat er overblijft, alles wat ooit is geweest, is Alles Wat Bestaat – de LIEFDE!  Jullie illusie en alle onrealiteit waarmee het zichzelf heeft omringd, is aan het desintegreren.  Dit kan het duidelijkste worden gezien in de doorgaande blootlegging van de massale schandalen van corruptie en bedrog, continu verbonden met hen die gedurende eonen preventief de macht en het gezag om de wereld te regeren voor zichzelf gereserveerd hebben.  Hun tijd is voorbij, want illusies hebben geen plaats in de Tegenwoordigheid van God, de eeuwige thuisbasis van allen die zich bewust zijn – de staat waarin de mensheid binnenkort zal ontwaken.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands