Marcadores

maandag 21 oktober 2013

19.10.2013 Jezus


Jullie ego’s zijn net als tieners

John Smallman met Jezus op 19 oktober 2013Allen zijn Een, en dagelijks sijpelt deze waarheid in het bewustzijn van meer en meer van de mensheid, terwijl jullie allemaal – de overgrote meerderheid van jullie – dichter toegaan naar jullie ontwaken.  Het is een uitgemaakte zaak, jullie gaan ontwaken, het is onvermijdelijk en niets kan het voorkomen, dus focus je op de innerlijke vrede en vreugde die je tegenkomt wanneer je rustig naar binnen gaat in ontspanning, gebed of meditatie, wetende dat dit de goddelijke Wil voor jullie allemaal is.  Precies dat doen is zeer helend voor jullie en voor iedereen met wie je interacteert.  Het is wat je op Aarde kwam doen, jullie kunnen dat prachtig doen, en dat is alles wat jullie hoeven te doen.  Het is echt heel simpel.  Het op je zorgen en angsten focussen is zeer contra-productief, hoewel ze vaak uiterst belangrijk lijken aangezien ze heel veel van je aandacht vragen; blijf gewoon oefenen in het ze loslaten, behalve wanneer je direct in het nu-moment te maken hebt met zaken die ze veroorzaken. 

Jullie werden geschapen in vreugde voor de vreugde, dat is jullie natuurlijke staat, en wanneer je focust op wat je stoort of je ongelukkig maakt, trek je je effectief uit die staat terug.  Zoals jullie heel goed weten, verandert je zorgen maken helemaal niets, het voegt alleen maar toe aan je stress en het je ongelukkig voelen.  Wees liefdevol, voor jezelf en anderen, ongeacht de situatie, en onthoud je van oordeel.  Als er een fout is gemaakt, vergeef die dan, corrigeer die indien mogelijk, en ga dan terug naar die vredige innerlijke ruimte waar je de gedachten van zorgen, oordeel, en angst die zich voordoen toestaat, net zoals het weer,  langs je heen te stromen, zonder je ermee te verbinden.  Het is een beetje zoals naar buiten gaan de regen in, je kleedt je erop, neemt een paraplu mee, en de regen is dan geen probleem meer.    
Iedere dag bewegen jullie je steeds dichter naar het moment waarvoor jullie hebben gebeden en op gehoopt, en je intentie dat dat gebeurt brengt het naar je toe, en omdat je dat weet, is het volkomen logisch om vreugdevol, opgewekt en enthousiast te zijn.  Herinner jezelf eraan, wanneer je de pijn en het lijden van anderen in de buitenwereld ziet, dat dit voorbij zal gaan.  Niemand ondergaat iets waar ze op een dieper niveau van hun wezen niet mee hebben ingestemd.  Bied indien mogelijk lichamelijke hulp of troost aan allen in je omgeving die in nood zijn, houd ze vol compassie in jullie hart terwijl je liefdevolle intenties voor ze hebt, en voor ieder andere mens blijkbaar gevangen in pijnlijke of catastrofale situaties, om snel en gemakkelijk door hun lijden te gaan, en verder richting ontwaken. 

Ontwaken, zoals elk gechanneld bericht je vertelt, is je doel, en niet de jouwe alleen, maar het doel van ieder mens overal op aarde.  Ik kan niet sterk genoeg dat feit en de goddelijke waarheid van de Eenheid van alles wat bestaat, benadrukken.  Het gevoel van afgescheidenheid dat jullie als mensen ervaren, is illusoir, ongeacht hoe echt het jullie toeschijnt, en hoe meer je jezelf dagelijks mengt in de alledaagse activiteiten en denkprocessen die zo essentieel lijken te zijn voor je aardse welzijn, hoe moeilijker het voor je is om toegang te krijgen tot je stille innerlijke ruimte waar je altijd verbonden bent met jouw Bron.  Het is van daaruit waar je een gevoel krijgt van die Eenheid, van jullie verbondenheid met elkaar en met jullie Bron, die je zal verheffen en inspireren, want dat is hoe je toegang krijgt tot het goddelijke Liefdesveld waarin jullie eeuwig zijn gehuld, en waardoor jullie worden omarmd. 

Dagelijks de tijd nemen om naar binnen te gaan en de goddelijke omarming te verwelkomen waarin jullie zijn omhuld, is essentieel voor jullie gezondheid, zowel lichamelijk als spiritueel, want dat doen brengt in je bewustzijn de wetenschap dat jullie spirituele wezens zijn wiens echte natuur Liefde is.  En door het openen van jullie hart om te accepteren wat jullie altijd wordt aangeboden, zul je die Liefde voelen.  Wanneer je er een punt van maakt om die kennis bewust in je bewustzijn te houden wanneer je je dagelijkse activiteiten en karweitjes nagaat, maakt dat het je mogelijk in alle situaties vanuit je ware natuur te werk te gaan, zelfs als je wordt aangevallen, en te reageren met liefde en compassie, ongeacht welke provocaties je ervaart.

Ja, natuurlijk blijven jullie ego’s doorgaan te zoeken naar en onmiddellijk enige aanvallen of provocaties te bespeuren, gerechtvaardigd of ongerechtvaardigd, gericht op jou, en je aan te moedigen om je grenzen te stellen en daarop met geweld te reageren – en ze lijken bijna altijd ongerechtvaardigd, is het niet?  Maar als je regelmatig contact maakt met je ware natuur door jullie tijden van rust, ontspanning en meditatie of gebed, zijn jullie continu de kracht van de Liefde aan het intensiveren, die te allen tijde door jullie heen stroomt, door het verwijderen van alle obstakels of beperkingen voor Haar voorwaartse stroom, je bewustzijn Ervan verhogend, en het je aldus mogelijk makend met Liefde te reageren op enige aanval of provocatie, ondanks de oproepen van je ego om ter oorlog te gaan!

Als mensen zijn jullie ego’s altijd bij je, maar als je je meer vanuit intentie en bewust focust op de Liefde die je natuur is, je Leven is, word je je er toenemend van bewust dat jullie ego’s niet erg verstandig zijn, dat ze je naar situaties leiden die niet bevorderlijk zijn voor vrede, en dan beschouw je het als gemakkelijker om hun ‘leiding’, en hun eisen tot reflexmatige reacties, te negeren of omzeilen.  Jullie ego’s zijn net als tieners, altijd krachtig hun rechten, hun individualiteit, naar voren aan het brengen, en instante bevrediging en voldoening verlangend, of anders!  Dat is nogal een verstrekkende verklaring want uiteraard gedragen niet alle tieners zich zo, in feite grote aantallen niet, maar het is een nuttige analogie waar de meesten van jullie mee uit de voeten kunnen, zelfs de tieners onder jullie, en daar zijn er veel meer van dan je je kunt voorstellen, nu de Nieuwe Tijd aangebroken is.  

Dus nogmaals de boodschap gaat over Liefde, wat je eeuwige en goddelijke natuur is, en hoe je ermee te verbinden door Het in je bewustzijn te brengen, zodat de verbintenis continu wordt, in plaats van sporadisch, onzeker, of grillig.  Het punt van het leven is je te allen tijde volledig bewust van je ware natuur te zijn, en wanneer je dat bent dan is het dat wat je ten toon zult spreiden en waaruit je te werk zult gaan, in plaats vanuit de verwarde en angstige mini-zelven die jullie ego’s voor jullie maakten en willen dat jullie daarin geloven en je tijd aan besteden het te beschermen.   

Het lijkt, zijnde in jullie beperkte menselijke staat van bewustzijn, dat het te werk gaan vanuit Liefde in plaats vanuit jullie ego’s, is jezelf openstellen aan onnoemelijk misbruik en verraad.  Dat jullie jezelf daardoor volkomen kwetsbaar, weerloos, zwak maken.  Maar, zoals jullie zullen merken, dat is niet het geval!  Wanneer je kwetsbaar bent omdat je je verbindt met en te werk gaat vanuit en door Liefde, ben je onoverwinnelijk!  Wanneer jullie worden aangevallen of verraden zijn het jullie ego’s die gekwetst zijn, die lijden, niet de echte Jij, en terwijl jullie harten zich openen in Liefde, wordt de ware Jij steeds meer aanwezig, het belang en de invloed van het ego vermindert, en wat je gewoonlijk pijn deed of overstuur maakte, doet dat niet meer, of doet dat alleen veel minder krachtig.

Jullie zijn niet je ego, jullie zijn dat nooit geweest, en jullie zullen dat nooit zijn.  Het zijn net automatische piloten, en hun doel is om je aandacht te brengen naar kwesties die fysieke ontbinding in het moment behoeven – de kachel is heet, niet aanraken!  Dit is je keerpunt! (?/This is your turning!) De verkeerslichten staan op rood! – zaken die je eigen of iemand anders’ lichaam kunnen schaden, en dat is alles.  Maar wat er is gebeurd, is dat omwille van hun efficiëntie bij die taken, jullie ze autonomie over jezelf hebben verleend, jullie hebben jullie macht aan hen gegeven, en zij hebben noch de intelligentie, noch de wijsheid om het goed te gebruiken.

Wanneer je je macht terugeist, door het bewust terug te nemen van jullie ego’s en hun reflexmatige reacties, en dan de intentie hebben om op ieder moment liefdevol te leven, zul je vrede en tevredenheid vinden, zoals jullie nooit eerder in jullie mensenlevens hebben meegemaakt.  Jullie kunnen alleen gekwetst of beledigd worden wanneer je ervoor kiest dat te zijn.  De ware Jij zou nooit die keuze maken, en God ook niet, want er is alleen maar eeuwige onvoorwaardelijke Liefde en acceptatie, al het andere is onwerkelijk.  Aanval en provocatie zijn van de illusie, niet van de Realiteit, en het is in de illusie, de pijn, lijden, verwarring, en verraad die er bijna continu zijn, dat het ego zijn bestaan heeft, en dus verdedigt het dat venijnig.  Laat je niet misleiden door dit krankzinnige en bijna onwaarneembare deel van jezelf dat zich volledig echt voordoet – en die jullie in anderen vaak groot, krachtig, en bedreigend toelijken – en die in continue angst leven terwijl ze proberen je te overtuigen dat hun angsten echt zijn, zelfs overweldigend echt. 

Als jullie je meer en meer stevig, positief, en, natuurlijk, bewust toe bewegen naar acceptatie van de wetenschap dat jullie pure Liefde zijn en niets anders, zal dat kleine doodsbange deel van jou, je ego, liefdevol worden geïntegreerd en ondergebracht binnenin Jou, en alle angst zal oplossen als jullie opnieuw Jezelf als Een met elkaar en met God leren kennen. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands