Marcadores

vrijdag 5 april 2013

04.04.2013 SaulSta je twijfels en zorgen niet toe je te ontmoedigen of alarmeren


John Smallman met Saul op 4 april 2013Het ontwakingsproces van de mensheid gaat op snelheid voort. In het begin, vele eonen geleden, was het traag en moeilijk voor jullie, maar nu is het als een rivier die snel in volle vloed stroomt, alles voor zich naar de Oceaan vegend – de Realiteit, Hemel, jullie eeuwige Thuis – en het is volstrekt onstopbaar. Laat je twijfels en angsten los, die je verleiden ofwel tegen de stroom in te zwemmen, of op zijn minst, je vooruitgang tegen te houden door vast te houden aan achterhaalde houdingen en gedragingen die je niet langer dienen. Laat al die onliefdevolle emotionele bagage los die je naar beneden drukt, je naar beneden lijkt te slepen, en scheer in opwinding langs als surfers en waterskiërs op het oppervlak van deze stroom van Liefde, terwijl jullie naar de Oceaan racen waar het meest prachtige onthaal wacht op jullie snelle en zekere aankomst. 


Lieve Lichtdragers en wegbereiders, zusters en broeders, zussen en broers, kinderen van God, sta je twijfels en zorgen niet toe je te ontmoedigen of alarmeren. Gedurende de eonen hebben jullie veel leed te verduren gehad en vele teleurstellingen die jullie hebben achtergelaten met diepe emotionele littekens, en de 'dingen' die nu voor velen van jullie omhoog komen zijn oud, heel oud, en moeten enkel worden erkend en losgelaten. Het is niet nodig om de oorsprong ervan te onderzoeken; het verleden is echt wel voorbij. Wat jullie ervaren – en dat kan erg ongemakkelijk en verontrustend zijn – zijn de verstrooide overblijfselen van oude en half vergeten herinneringen, fragmenten van misbruikte energie. Je bent effectief in het proces van de 'lenteschoonmaak', en terwijl je kamers binnengaat die lang gesloten zijn geweest, deuren, ramen, gordijnen en jaloezieën openend, raakt alle stof en vuil (bevroren energie) die zich gedurende de tijd heeft verzameld opgewaaid. En inderdaad, er is een verbazingwekkende hoeveelheid van! Het bevat niets van enige waarde; het moet gewoon worden weggegooid, op de composthoop geworpen, zodat de energie kan worden gerecycled, terug naar de ongerepte staat van schoonheid waarmee het glansde voordat het werd beschadigd door eeuwen van conflicten en verwarring. 


Energie is macht en kan worden gebruikt om vele overtuigingen, filosofieën, sociale bewegingen, of campagnes die sterk uiteenlopende doelen kunnen hebben, aan te drijven, en gedurende de eonen heeft jullie dit naar vele conflicten geleid. De dingen waarvan zo velen van jullie nu merken dat ze oprijzen in je bewustzijn, zijn de overblijfselen van de emoties die lang geleden werden aangewakkerd, toen je betrokken raakte in deze vaak pijnlijke activiteiten. Je bent in een ruimte waar vergeven en loslaten gemakkelijk en snel kan plaatsvinden als je ervoor kiest dat toe te staan, en dat doend laat het Licht binnen, jouw Licht, schijnend met glans en schoonheid op alles dat Ervoor ligt. De herinneringen van wie je werkelijk bent zullen dan binnen komen stromen, jullie harten vullend met vreugde en verwondering, terwijl de oude fragmenten die jullie effectief hebben verzameld, wegsmelten. 


Zoals jullie weten, jullie goddelijke bestemming is om te ontwaken in de Realiteit. En dat lot, dat onvermijdelijk en onontkoombaar is, zal jullie niets dan vreugde brengen. Vasthouden aan oude herinneringen van slachtofferschap, onrechtvaardige straf, schande, of lijden die je kunt hebben ondergaan, of enige wens van compensatie, aan je beschikbaar gesteld door het vonnis van een 'hogere macht' die anderen veroordeelt voor aan jou aangedaan onrecht – ook al is het gewoon maar een verlangen van jouw kant voor hen zodat ze weten dat ze je onrecht hebben aangedaan – vertraagt simpelweg je ontwaken. Laat alles dat onliefdevol is los en snel voort naar je ontwaken. 


Liefde is allesomvattend en kan geen grieven vasthouden, Het weet niet wat grieven zijn. Het omarmt en accepteert allen, onvoorwaardelijk. De intensiteit van de Liefde overdondert; in feite beangstigt Het hen die willen oordelen of veroordelen, en ze vluchten in volledige wanorde voor Haar aanwezigheid, want het is volkomen compromisloos in Haar acceptatie van het goede in alles wat er is geschapen. Het ziet noch erkent iets anders. Wat niet goed is, bestaat niet, dus oordeel en veroordeling bestaan niet, en dat is een beangstigend besef voor hen die zich daarmee willen verbinden, dat is waarom ze vluchten voor de zuiverheid van de Liefde. 


Wanneer je al die oude emotionele bagage loslaat – bagage die je gedurende eonen bij je hebt gedragen als bewijs van de veelsoortige mishandelingen die je hebt geleden – zal het gevoel van verlichting dat je zult ervaren je absoluut verbazen. Je zult denken: 'Het waren slechts verdedigbare herinneringen die ik benodigde om te weten wie ik ben, want wie ben ik zonder mijn herinneringen? Ik kan niet zonder mijn fotoalbums, ze zijn te kostbaar om te verliezen of weg te gooien'. Maar je hebt dat echt niet nodig, want je staat op het punt te ontwaken in het oneindige wonder van onze Vaders goddelijke Aanwezigheid, de Realiteit, waar je zonder het minste spoortje van twijfel precies zult weten wie je bent, en in die wetenschap zul je je eeuwig verblijden. Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands