Marcadores

zaterdag 20 april 2013

19.04.2013 Jezus


Hoe zou je op enigerlei wijze onwaardig kunnen zijn voor de essentie van je wezen? 

John Smallman met Jezus op 19 april 2013
Er bestaat niet zoiets als ‘mislukking’. Het is gewoon een ander aspect van de illusie dat je gebruikt om jezelf te slaan - of anderen!  Laat het gewoon gaan, net als alle andere vormen van oordeel die alleen dienen om je af te leiden van het jezelf zijn - namelijk Liefde.

Dat is wat je bent; je bent het gewoon gaan vergeten en bent gaan geloven dat je Het moet ontvangen, terwijl je Het in feite altijd in overvloed hebt.  Als je Het niet ervaart, is dat omdat je hebt gekozen om jezelf te beoordelen als zijnde zonder Het, Het benodigend, en door dat oordeel te hebben, heb je er feitelijk voor gekozen Het te blokkeren, gelovend dat je Er onwaardig voor bent.  En dus zoek je Het, vaak op manieren die je onmogelijk kunnen helpen het te vinden. 

Hoe zou je op enigerlei wijze onwaardig kunnen zijn voor de essentie van je wezen?  Je werd geschapen in Liefde, door Liefde, uit Liefde - er is niets anders - dat is gewoon een ander woord dat God betekent, de Bron van alles wat bestaat, en waarvan elk bewust voelend wezen een essentieel en onlosmakelijk onderdeel is.  Afscheiding van die Bron is uitgesloten, onuitvoerbaar, totaal onmogelijk.  Je bent continu en eeuwig een met God, punt.  Geen verdere bespreking van deze goddelijke waarheid heeft enige betekenis.  Jullie worden allemaal  eeuwig geliefd en gekoesterd door jullie hemelse Vader, en niets kan dat, ooit, veranderen.    

Heel vaak wordt een grote hoeveelheid van de tijd die je denkt te besteden aan redeneren of denken gebruikt voor oordelen, zelftwijfel, en zelfrechtvaardiging, terwijl je probeert  jezelf te overtuigen – ‘Ik weet dat ik gelijk heb, dit is goed en ik moet hem uitleggen waar hij fout zit’ – leidend tot wrok, woede en depressie, wanneer je je realiseert dat je de perceptie van de ander niet kunt veranderen.  Natuurlijk kun je die van jezelf veranderen, maar dat doen zou een teken van zwakte zijn, een erkenning dat je fout zat en dat hij gelijk had!

Stop met het persoonlijk nemen van dingen, want dat doen belast je alleen maar met woede en wrok, die je zelfrespect en eigenwaarde aantasten, ervoor zorgend dat je je slecht voelt over jezelf.  Wanneer je de keuze maakt te stoppen met dingen persoonlijk nemen, stop je ermee te worden beledigd; je voelt je dan vrijer, lichter, en het leven stroomt soepeler en gemakkelijker voor je.  Een groot deel van je misnoegen, je ontevredenheid met het leven, komt voort uit het toestaan je door dingen die anderen zeggen of doen van streek te laten maken.  En je neigt ertoe erg goed te zijn in het rechtvaardigen van die gevoelens: ‘Hoe kan hij dat hebben gezegd of gedaan, ziet hij niet hoe hij mij pijn heeft gedaan? Het is zo oneerlijk!’

Als je ervoor kiest niet te worden beledigd, accepteer je feitelijk jezelf in plaats van het accepteren van iemand anders zijn niet-acceptatie van jou.  Wanneer je jezelf accepteert, in plaats van te proberen om jezelf te rechtvaardigen voor jezelf, plaats je jezelf in een positie van waaruit je jezelf met vriendelijkheid en compassie kunt observeren.  Dan ben je in staat je bewust te worden van ieder aspect van jezelf dat onliefdevol is, of dat lijkt te zijn, en de keuze te maken dat los te laten of te veranderen. 

Proberen jezelf te veranderen omdat iemand anders een aspect van je heeft veroordeeld als onacceptabel, werkt niet.  Ja, je kunt dat aspect verbergen of verhullen omdat het op die manier veroordeeld is (misschien voel je jezelf er zelfs beschaamd om), maar het leeft binnenin je verder, bitterheid en wrok veroorzakend vanwege het veroordelen van elkaar welke jullen hebben ervaren. 

Nadat er een oordeel is gevormd en geaccepteerd, zelfs als je het er niet mee eens bent, is het zeer moeilijk om onverstoorbaar te kijken naar wat er is geoordeeld; maar als je je dat niet persoonlijk aantrekt, dan zal andermans oordeel je niet beledigen of van streek maken, en zul je de mogelijkheid hebben het aan te horen en de geldigheid ervan met praktische onbevooroordeeldheid te beoordelen. 

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, herontdekkend dat je in essentie Een bent, ook al is je huidige ervaring er een als een individu, omgaand met de problemen die de afscheiding je voorschotelt - verwarring, misverstanden, conflicten, niet-acceptatie, oordeel.  En de herontdekking van je Eenheid doet zich voor wanneer je tijd besteedt aan het rustig luisteren naar je intuïtie, naar je spirituele natuur, naar je ware zelf, liefdevol bijgestaan door hen in de spirituele rijken die je vraagt om leiding.  Jullie zijn altijd omhuld door het goddelijke Liefdesveld, maar de drukte van je dagelijkse leven leidt jullie daarvan af, jullie wegleidend naar situaties van stress en conflict, en andere liefdeloze staten die de Realiteit voor jullie verbergen.  

Wanneer jullie het nieuws volgen, hetzij door de mainstream media of via alternatieve sites en netwerken, is veel ervan deprimerend, beangstigend, en schijnbaar zeer reëel.  Daarom is het essentieel dat je dagelijks tijd besteedt, rustig communicerend met je vrienden in de spirituele rijken, en hun steun en begeleiding zoekend.  Wat ze jullie bieden verhoogt jullie spirit en stelt jullie gerust dat je een bent met hen, met God, en dat Liefde het antwoord is, het enige antwoord op iedere situatie.

Gedurende eonen hebben jullie geïnvesteerd in de enorme misvatting dat verraad, conflict, oorlog, en lijden onvermijdelijke aspecten zijn van het leven op aarde, en dit wordt steeds opnieuw onderstreept door de eindeloze vierentwintig-uur-nieuws cycli die over gebeurtenissen van die soort rapporteren.  Het hoeft niet zo te zijn; in feite is het volkomen onnatuurlijk, maar jullie bouwden de illusie om afscheiding te ervaren: een onwerkelijke en onvoorstelbare staat.  En afscheiding is beangstigend – ik... door mezelf... alleen... en onder constante dreiging.

Jullie hebben geprobeerd om via wapengeweld vrede en stabiliteit te vestigen, en gedurende de eonen heeft die methode keer op keer bewezen dat het niet werkt, want zij die de macht hebben misbruiken altijd hun positie. 

Echter, de waarheid van het concept dat allen een zijn en dat de gedachten, woorden en daden van eenieder iedereen beïnvloedt, wordt eindelijk op grote schaal begrepen, en groepen vormen zich over de gehele wereld met de intentie samen te komen in vrede, harmonie, en liefde om al jullie wereldse problemen op te lossen.  Deze groepen staan open voor het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult, en het beïnvloedt hen krachtig en effectief. 

Terwijl deze groepen groeien, zich ontwikkelen, vermengen, en communiceren - zoals ze, continu, doen – zullen vrij snel verbazingwekkende resultaten worden bereikt, in de collectieve beweging weg van handhaving en naar vreedzame en harmonieuze samenwerking toe.  Het zijn slechts zeer weinigen die de status quo willen handhaven, en hun aanhangers vallen weg nu het goddelijke Liefdesveld steeds meer over jullie heen trekt (?/draws ever more of you) naar zijn liefdevolle en meest verleidelijke omhelzing.  Een visioen (visie) van vrede en harmonie heeft zich binnen de mensheid ontwikkeld dat een steeds bredere acceptatie verkrijgt en voor altijd jullie collectieve intentie verandert.  Dat visioen zal worden bereikt!


Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands