Marcadores

vrijdag 1 maart 2013

01.03.2013 JezusDe tijd is gekomen om de grote internationale bedrijven te ontmantelen 

John Smallman met Jezus op 1 maart 2013
Hier in de spirituele rijken kijken we met liefde en compassie toe terwijl jullie doorgaan Je Licht vast te houden en aan de wereld te vertonen. Het is echt bijzonder effectief, dus hoewel jullie media je willen doen geloven dat alles absoluut normaal verloopt – van crisis naar crisis, terwijl 'deskundigen' de problemen proberen op te lossen die de economische, sociale en politieke stabiliteit over de gehele wereld bedreigen – wees er van overtuigd dat alles verder gaat zoals goddelijk gepland en dat al deze kwesties vreedzaam en zeer doeltreffend ten voordele van de gehele mensheid zullen worden opgelost. 

Jullie liefdevolle intentie is de meest krachtige manier waarop je druk uit kunt oefenen om de essentiële veranderingen die nodig zijn in de houdingen en het gedrag te bewerkstelligen, die de schijnbaar onoverkomelijke obstakels in staat zal stellen met voortvarendheid te worden overwonnen. Liefde is het antwoord. Dat weten jullie allemaal, maar vaak is het erg moeilijk om liefdevolle houdingen te handhaven wanneer je vastzit in het midden van schandelijke ethische conflicten die onderhandelaars verdelen in een groot aantal strijdende partijen, die er elk absoluut van overtuigd zijn gelijk te hebben, dat het de enige verstandige oplossingen heeft, en er dan in zijn aanzienlijke macht alles aan doet de onderhandelingen te winnen! 

Die benadering heeft nooit gewerkt en zal dat ook nooit. Het is immers systematisch gedurende de eonen geprobeerd, zoals de geschiedenis zo duidelijk aantoont, maar het werkt gewoon niet. Voor het huidige tijdperk was die aanpak extreem schadelijk voor de mensheid, maar jullie vrije wil werd geëerd terwijl je probeerde het systeem te laten werken. Nu, met de nieuwe technische vaardigheden voor bijna elke natie beschikbaar, dat vernietiging van de planeet, als een omgeving die het leven ondersteunt, in toenemende mate mogelijk, feitelijk zeer waarschijnlijk maakt, kon een goddelijke interventie niet worden vermeden. 

Jullie behouden je vrije wil, maar er zijn zeer noodzakelijke begrenzingen geplaatst op de hoeveelheid schade die jullie kunnen doen met jullie technologieën. Die begrenzingen overschrijden zal niet worden toegestaan of getolereerd. Dit is onmiskenbaar goed voor de mensheid, maar een aantal van jullie meer agressieve leiders zullen proberen om deze begrenzingen te omzeilen, en zullen jullie ervan proberen te overtuigen dat wat ze wensen te doen essentieel is voor jullie veiligheid en overleving. Geloof ze niet. Jullie hebben allemaal een ruime hoeveelheid wijsheid en onderscheidingsvermogen om het jullie mogelijk te maken om duidelijk te merken wanneer die buitensporige agressievelingen jullie misleiden of tegen je liegen. 

De mensheid wil vrede en overvloed voor iedereen, en het bewijs hiervoor is overvloedig. De tijd is gekomen om de grote internationale bedrijven te ontmantelen die geloven dat alleen zij het recht, de kennis en de vaardigheden hebben om de planeet te regeren. Al hun agenda's, zoals jullie weten, zijn volkomen zelf-dienend, en de macht om te controleren die ze hebben vergaard is gewetenloos, vooral in het licht van de schade die ze blijven toebrengen aan de mensheid en de planeet, en waarvoor zij weigeren enigerlei verantwoordelijkheid te erkennen. 

Grote organisaties – overheden, wetgevende organen, religieuze en politieke overheden, en grote bedrijven of multinationals – zijn niet meer in staat om straffeloos te handelen en met totale minachting voor de wensen van degenen die zij worden geacht te dienen. Hun vrijheid om te handelen is ernstig beknot vanwege de onaanvaardbare en inderdaad misbruik makende manieren waarop ze die vrijheid hebben gebruikt. Ooit werden stemmen van redelijkheid gehoord binnen deze organisaties en hadden de macht en invloed om ervoor te zorgen dat hun activiteiten ethisch waren en vervolgens ethisch werden uitgevoerd. Dat is niet langer het geval. Het zijn monsters van onverzadigbare hebzucht geworden, alles vernietigend wat hun pad kruist. Ze moesten worden gestopt. 

Wat je hoort van de mainstream media zou suggereren dat er niet veel veranderd is, maar als je zoekt naar de onafhankelijke bronnen en experts, samen met het toenemende aantal klokkenluiders die publiekelijk de informatie openbaar maken die ze hebben ontdekt, zul je zien dat er veel is veranderd, en de mate van verandering wordt steeds groter. 

Jullie zijn niet alleen terwijl je je Licht hoog draagt en besluit jezelf met liefde en compassie in alle omstandigheden te gedragen. Jullie worden kundig geholpen door de krachtige goddelijke energieën die de planeet omhullen, die zovelen bemoedigen en inspireren om bewust te worden van de grote behoefte aan verandering en passende maatregelen te nemen om die verandering teweeg te brengen. 

Liefde is onweerstaanbaar, onoverwinnelijk, en niet te stoppen. Weet dat de veranderingen die nodig zijn om voedsel, onderdak, gezondheidszorg, en overvloed voor iedereen op aarde tot stand te brengen al plaatsvinden, en dat jullie persoonlijke intentie, de liefdevolle intentie van ieder van jullie dit verwerkelijkt. Jullie worden innig geëerd en machtig gerespecteerd voor wat je hebt gekozen als je levenspad, om ervoor te zorgen dat deze nieuwe Gouden Periode snel en effectief tot bloei wordt gebracht. Blijf doorgaan je Licht vast te houden en de Liefde te delen terwijl de goddelijke Wil wordt bereikt. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands