Marcadores

dinsdag 19 maart 2013

17.03.2013 Jezus


God verlangt niet dat iemand uit Zijn naam de wapens opneemt

John Smallman met Jezus op 17 maart 2013
De lange en moeilijke reis van de mensheid, sinds de schijnbare maar illusoire afscheiding van de Realiteit plaats vond, loopt ten einde.  Jullie hebben veel lijden, zorgen en angst doorstaan terwijl jullie, vaak doelloos, door de vreemde omgeving wandelden die jullie bouwden waarin jullie je spelletjes speelden – spelletjes die, gedurende de eonen, jullie veel verwarring en moedeloosheid hebben gebracht.  

De Realiteit is duidelijk, helder en opbeurend, en je hebt gekozen om Ervan weg te gaan de chaos en verwarring in.  In eerste instantie was het intrigerend en spannend omdat het anders was, en in zekere zin voelde je je vrijer terwijl je het verkende, maar je gevoel van vrijheid verdampte snel toen je bemerkte dat je met begrenzingen te maken kreeg; iets dat niet aanwezig is in de Realiteit.  Jullie behoeftes zijn je begrenzingen, en als belichaamde mensen heb je altijd behoeftes – schone lucht, voedsel en water, warmte, onderdak, bescherming – zozeer zelfs, dat je grote moeite hebt je voor te stellen of in te denken te leven zonder behoeftes.  

Sommigen van jullie mediteren, en als je dat doet herinner jezelf er dan aan dat je op dat moment geen behoeftes hebt, en dat is goed.  Maar die fundamentele menselijke behoeftes moeten regelmatig worden bijgevuld terwijl je toegewijd bent aan en verbonden bent met je lichaam.  Zorg dragen voor hun regelmatige bijvulling is energetisch zeer veeleisend voor je, en creëert stress en zorgen.  Sommigen van jullie geloven dat stress en zorgen goed voor je zijn, want je gelooft dat als je niet gemotiveerd was door die behoeftes, er niets tot stand werd gebracht.  Maar, natuurlijk, als je geen behoeftes had, zou niets tot stand behoeven te worden gebracht, en je kon gewoon zijn.        

Wat je met je lichamelijke zintuigen ervaart als realiteit is in feite een reeks van ervaringen die je denkgeest binnenin je creëert.  Er is niets buiten jullie, behalve wat jullie projecteren met je collectieve intentie.  Die intentie is zeer krachtig en biedt vele 'uiterlijke' beelden aan voor jou om je mee te verbinden, maar je ervaring is altijd een innerlijke, een individuele, want je kiest ervoor je te verbinden met afscheiding, effectief afstand doend van de eenheid – je echte en eeuwige staat.  Ontwaken is weten dat je een bent, niet alleen geloven dat dat zo is.  

In de afgelopen decennia zijn velen zich bewust geworden van de realiteit van je eenheid, en van de waanzin te denken dat jullie afgescheiden, individuele wezens zijn, niet beïnvloed door anderen, tenzij zich fysiek met hen verbindend.  Aangezien dit besef is gegroeid, hebben zich groepen gevormd om deze kennis te onderwijzen en verspreiden, en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen, en wat een toenemend krachtige gedachtevorm of energieveld heeft ontwikkeld die de manier verandert waarop eenieder op Aarde denkt en zich gedraagt.  

Kijk rond in de wereld en observeer de myriaden sociale bewegingen die zijn opgekomen met de intentie dat mensen hun soevereiniteit terug nemen, hun God-gegeven kracht welke, wanneer gebruikt in combinatie met het begrip en de bewustwording dat allen werkelijk een zijn, enorme veranderingen ten goede tot stand brengt in de manieren waarop mensen met elkaar omgaan.  De burgers van de wereld worden gehoord, en hun recht om te worden gehoord en gerespecteerd wordt geaccepteerd, aangezien meer en meer overheden vinden dat ze adequaat, eerlijk en integer dienen te reageren op hun rechtvaardige eisen.

Naarmate de intensiteit van deze energiegolf groeit, zullen mensen ook beginnen in te zien dat, omdat allen een zijn, dat samengaan in zich bestrijdende groepen die proberen om hun doelen te bereiken door het ontkennen van de doelen van anderen, absoluut geen enkele zin heeft, want op het diepste niveau van je wezen hebben jullie allemaal dezelfde doelen.  Ze zijn alleen net anders gepresenteerd en in verschillende talen en culturele, etnische, politieke en religieuze vormen die, oppervlakkig gezien, elkaar lijken uit te sluiten.  Dat doen ze niet.  Iedereen verlangt ernaar te worden geliefd, geëerd en gerespecteerd.  

Wat is er gebeurd gedurende de eonen, is dat jullie verschillende rassen en culturen verschillende manieren hebben ontwikkeld om die welwillendheden (graces) te tonen, en daarna zijn ze gecodificeerd en herschikt als zijnde onbreekbare wetten.  Met het verstrijken van de tijd is de integriteit en de diepere betekenis die eraan ten grondslag ligt vergeten of zoekgeraakt, en in plaats van het respecteren en eren van elkaar als volk worden de wetten der eer nu zeer eng uitgelegd.  Om dit op te lossen zijn er meer en meer wetten gevormd, restricties gegroeid, en nu regeert de verwarring, en zijn individuen hun God-gegeven rechten kwijt om te leven zoals ze verkiezen.    

De enige geldige wet is om elkaar lief te hebben en niemand kwaad te doen, en het is naar die wet dat de mensheid zal terugkeren.  Wanneer zij dat doet, zal er vrede heersen.  De eerste stap op weg hier naartoe is stoppen met over elkaar oordelen.  Wanneer je ieders individuele rechten respecteert en eert om als mens in vrede te leven, en ermee stopt elkaar te veroordelen als verkeerd en straf verdienend vanwege het niet hebben van dezelfde overtuigingen als jij, verdampt iedere reden tot conflict.      

God verlangt niet – laat staan wenst of wil – dat iemand uit Zijn naam de wapens opneemt.  Hij schiep iedereen perfect, gelijk, en soeverein, en Hij houdt van iedereen, zonder uitzondering!  Hij heeft geen behoefte aan bescherming of verdediging.  Hij is oneindig machtig.  Hoe kan een mens zich zelfs maar voorstellen dat ze Hem konden verdedigen of beschermen?  En toch zijn zo veel van jullie conflicten gebaseerd op verschillen in religieus geloof, waarin jullie het op je nemen voor God een oordeel te vellen.  Wat een buitengewone arrogantie!  

Religies zijn gewoon cultureel verschillende en uiteenlopende manieren om te proberen God, het Opperwezen, te eren.  God vindt het heerlijk als je Hem eert op je eigen, individuele manier, dat gewoon een van de vele creatieve aspecten van het eren is die je kunt gebruiken om Hem te behagen.  Wanneer je over anderen oordeelt, zogenaamd uit Zijn naam, probeer je Gods plaats te vervangen wanneer je ego amok maakt, en niemand kan de plaats van God vervangen.  

Dus open je hart in liefde, continu, ieder van jullie, en zie de wonderen die dan zullen plaats vinden. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands