Marcadores

woensdag 13 maart 2013

10.03.2013 Jezus


Er wordt een enorme toestroom van nieuwe informatie aangeboden

John Smallman met Jezus op 10 maart 2013
Jullie bewegen je allemaal zeer positief en vastberaden in de richting van ontwaken uit je illusoire staat. Het is lang geleden sinds je begon, en er zijn onderweg vele afleidingen geweest aangezien jullie ego's het ontwakingsproces probeerden te doen ontsporen. Maar je intentie is altijd geweest om te ontwaken, omdat je een bent met God, altijd, en dus is jouw wil in afstemming met Zijn, ook al, terwijl je jezelf ervaart in de illusoire omgeving die jullie bouwden, dat niet zeer vaak het geval lijkt te zijn. De illusie is een zeer donkere plaats geweest en dat maakt het moeilijk voor jullie om het duidelijk te zien.

Echter, de kracht van je verlangen om te ontwaken is in de afgelopen vijf of zes jaar enorm toegenomen, en als gevolg daarvan is er sprake van een monumentale toename van het Licht dat in je duisternis schijnt. Niemand blijft nu onbewust van het Licht, alhoewel velen nog steeds weigeren Het te erkennen. Omdat de individuele energievelden van de Lichtdragers en wegwijzers zich meer naar afstemming met de Realiteit hebben verplaatst – het goddelijke energieveld van Gods Liefde – en in feite Ermee aan het vermengen en integreren zijn, worden die individuele energievelden niet meer ervaren als individueel, en nu verenigd, zijn ze krachtig en continu het energieveld van ieder mens afzonderlijk op dit moment belichaamd op Aarde, aan het beïnvloeden. Er zijn geen uitzonderingen: ieder mens wordt herinnerd aan zijn herkomst en zijn bestemming.

Tekenen van dit energie vermengen en integreren zijn overal zichtbaar terwijl mensen voor wie channeling nieuw is, of bewuste communicatie met hen in de spirituele rijken, de berichten die hun gidsen hen bieden ontvangen en delen. Er wordt een enorme toestroom van nieuwe informatie aangeboden, terwijl meer en meer van jullie ontwaken voor het feit dat je nooit alleen bent, en dat jullie allemaal gidsen hebben die bereid en in staat zijn om met je te communiceren. Naarmate deze nieuwe channels (kanalen) hun berichten op grote schaal beginnen te delen, breidt en diversifieert het beschikbare informatieveld zich op gelijke mate uit, het erg moeilijk makend voor iemand om onbewust te blijven van dat er iets van grote spirituele betekenis plaats vindt.

Jullie noemen deze tijd op Aarde terecht het Informatie Tijdperk, en er is inderdaad een grote uitstorting van informatie over de gehele wereld geweest, deze laatste paar decennia. Voor velen blijkt het overweldigend – het is alsof het uit een brandslang komt gespoten! – wanneer ze proberen de delen die voor hen van interesse of belang zijn, uit te sorteren, te organiseren en te scheiden. Het is een teken van wat komen gaat!

Wanneer je ontwaakt zal alle informatie, alle kennis, instant en continu beschikbaar zijn – voor het grijpen (at your finger tips). Echter, als ontwaakte, volledig bewuste, en volkomen bewust voelende wezens, stroom je met gemak door het informatieveld, stilhoudend bij elke gedachte of concept dat je interesseert of intrigeert, en instant alle informatie volledig begrijpend en assimilierend dat het je heeft te bieden. In je natuurlijke staat zal er geen overweldiging zijn, want je zult een oneindige capaciteit hebben voor het begrijpen en assimileren van elk aspect van onze Vaders goddelijke schepping, en voor het je ermee verbinden in perfecte klankrijke harmonie.

Informatie en kennis stromen continu en in overvloed door de gehele schepping, oneindige creatieve mogelijkheden biedende voor hen die zich ermee willen verbinden. Jullie Informatie Tijdperk, hoewel schijnbaar indrukwekkend in vergelijking met wat de wetenschap en kennisbanken van voorbije tijdperken de mensheid hadden te bieden, is echt schamel vergeleken met dat wat je binnenkort mogelijk maakt om de oceanen, hemelen, sterrenstelsels, en in feite, eindeloze universa te bestormen, wanneer je geniet van het deelnemen in en uitbreiden van creatie, alleen voor het pure vermaak van het dat doen.

Je bent gemaakt voor vreugde, en de Realiteit biedt oneindige vreugde voor iedereen. Bij het ontwaken zal vreugde je omarmen wanneer de sluiers van de slaap wegvallen van je ogen, en het eeuwige Licht van Gods Liefde schijnt voort en vertoont voor je de oneindige wonderen die Hij heeft voorbereid voor je eeuwige zaligheid. Dat moment is veel dichterbij dan je je kunt voorstellen!


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands