Marcadores

zondag 17 maart 2013

15.03.2013 Jezus


Tijdloos leven zal jullie verrukken

John Smallman met Jezus op 15 maart 2013In Realiteit is het leven leuk, heel plezierig!  Hier in de spirituele rijken is er altijd een sfeer van speelsheid wanneer we ons bezig houden met het werk dat er te doen is.  Natuurlijk is werk hier niet in de verste verte zoals werk op Aarde, waar de meesten van jullie moeite hebben om je financiële verplichtingen na te komen en je geliefden voedsel en onderdak te geven, vaak werk doend waar je een grondige hekel aan hebt.

Wat wij werk noemen is onze vocatie, onze roeping, onze instructie, een beroep waar we perfect geschikt voor zijn, en dat ons stimuleert, ons opwindt, ons fascineert, en ons in verrukking brengt – het is 'het volgen van onze gelukzaligheid' –  en we zijn er omwille daarvan voortdurend, enthousiast mee bezig.  Onnodig te zeggen dat het eindeloos creatief en opbeurend is.  

Wanneer je ontwaakt, zullen jullie je plaats naast ons innemen – reeds voor je gereserveerd vanaf het moment van je schepping – in deze actief en harmonieus deelnemend met ons, wat in feite een voortdurende, sublieme symfonie is ter ere van de Liefde, het Leven, Perceptievermogen, Bewustzijn, Eenheid, de Bron van alles wat is, onze Vader, God.

Woorden zijn echt volstrekt onvoldoende vormen van symboliek om mentale beelden te beschrijven of die zelfs proberen te schilderen, die proberen uit te drukken wat we hier doen in de Realiteit.  Zelfs het woord 'doen' is in deze context tamelijk zinloos.  Wanneer jullie ontwaken, zullen je de moeilijkheden begrijpen die we hebben om zinvol met jullie te communiceren wanneer je onontwaakt blijft en volkomen afhankelijk van symbolen om jullie te voorzien van informatie en kennis.

De omgeving waarin jullie op dit moment het leven ervaren lijkt groot en complex voor jullie, vooral als je rekening houdt met het universum dat jullie thuisplaneet omhult, de melkweg die het omsluit, en je eigen gebrek aan omvang.  Echter, in vergelijking met Gods goddelijke Realiteit, waarin al het bestaande is opgenomen, is het als niets. 

Jullie ontwaken moet een verbazingwekkende gebeurtenis van enorme betekenis worden.  Het is een gebeurtenis waar naartoe je je gedurende eonen een weg gebaand hebt, terwijl je speelde met het concept van lineaire tijd, en dat concept is zich nu aan het ontrafelen.  Tijdloos leven zal jullie verrukken: geen deadlines, geen angstige wachttijden, geen gemiste kansen, het leven dat zich helemaal ineens voor je ontvouwt en actief je participatie aanmoedigt, nu en voor altijd.  Het moet worden ervaren om te worden begrepen, en de vreugde van die ervaring wacht op je.  

Vele, vele tijdlijnen in je aardse scenario zijn zich nu aan het verenigen en komen samen op een manier die op dit moment geheel ondenkbaar voor je is.  In zekere zin heeft ieder van jullie, elke individuele mens zijn of haar eigen persoonlijke tijdlijn, die plooit en rimpelt, zwenkt en draait, wanneer je beslissingen neemt en keuzes maakt die interacteren met en de richting veranderen van waar je levenspad je mee naartoe neemt, van moment tot moment.  

Omdat jullie allemaal schijnbaar vergrendeld zijn aan je eigen individuele pad – arts, wetenschapper, kunstenaar, student, soldaat, moeder, vader, enz. – is het erg moeilijk voor je om het echte gevoel van die van elkaar te begrijpen.  Het is een beetje zoals het eten van ijs, of zwemmen: je ziet het anderen doen, je weet hoe het voor jou voelt, maar je individuele ervaringen zijn precies dat – die van jou, individueel, afgescheiden, anders.  Wanneer deze tijdslijnen zich samenvoegen, zal dit allemaal veranderen, en zul je de betekenis van eenheid beginnen te ervaren.  

Dit samenvoegen en versmelten van tijdlijnen gaat door totdat er slechts een is, en dan zal die ook oplossen, desintegreren, verdwijnen, slechts Eenheid, Schepping, God overlatend.  Maar niemand zal verloren gaan, omdat alle bewust voelende leven eeuwig is, onsterfelijk, volledig geïntegreerd met het goddelijke energieveld.  Wat je ziet en ervaart als afzonderlijk en individueel is illusoir.  Alles is permanent met elkaar verbonden.  Het is alleen dat jouw zeer beperkte perceptie dit voor je verbergt.  

Ieder van jullie kent wel iemand die je ziet als star, inflexibel, vastzittend aan een onwerkelijk geloof waarvan hij denkt dat dat hem definieert, terwijl het voor anderen duidelijk is dat hij in zijn eigen illusoire wereld leeft, zich door keuze of onwetendheid onbewust van zijn geloof, van zijn situatie, van hoe hij zich presenteert aan de wereld, en ervan overtuigd dat alle mensen om hem heen vreemd, verkeerd, zelfs krankzinnig zijn.

Welnu, in waarheid hebben jullie je allemaal in meerdere of mindere mate ingesloten in beperkte en buitensluitende (exclusive) omgevingen – jullie kerken, jullie clubs, jullie politieke voorkeuren, jullie werkplekken, jullie etnische afkomst, zelfs jullie familie.  Wanneer jullie ontwaken zullen die zelf opgelegde grenzen, die begrenzingen, die inflexibele en 'vanzelfsprekende' overtuigingen wegvallen en zul je met nieuwe ogen zien, met nieuwe oren horen, met nieuwe zintuigen voelen.  Je zult jezelf herkennen als Een, en je vreugde zal oneindig zijn.  


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands