Marcadores

woensdag 6 maart 2013

03.03.2013 JezusTekenen van desintegratie zijn over de gehele wereld te zien 

John Smallman met Jezus op 3 maart 2013
Het pad van de mensheid door de illusie is lang en moeilijk geweest, maar het einde nadert en het briljante Licht van Gods goddelijke Realiteit laat je ontwaken in je natuurlijke staat van volledig bewustzijn. In die staat wordt je bewustzijn niet vertroebeld door emoties, vermoeidheid, of angstige overtuigingen, en je ziet, weet en begrijpt het wonder van wat jullie zijn: goddelijke en eeuwige wezens, permanent een met God. Je bent nooit weggegaan uit die staat van eenheid met Hem, want er is geen andere plek waar je zou hebben kunnen zijn. Echter, je hebt je een staat anders dan die voorgesteld, welke, als een intense en gruwelijke nachtmerrie, er inderdaad heel echt heeft uitgezien, terwijl je die hebt ervaren. 

Je hebt het niet nodig om nog langer in die onnatuurlijke en onwerkelijke omgeving te blijven, en in feite ben je nu in het zeer dynamische proces van het jezelf eruit verwijderen door het toe te staan en aan te moedigen om je heen te desintegreren. Tekenen van die desintegratie kunnen over de gehele wereld worden gezien, en velen schreeuwen het in ontsteltenis uit aangezien de instellingen en organisaties die de illusie ondersteunden in een staat van extreme wanorde kunnen worden gezien. 
Door de mainstream media wordt jullie gesuggereerd dat catastrofistische verwarring en chaos onvermijdelijk is als deze systemen van bestuur en de organisaties die hen ondersteunen toegestaan worden ineen te storten. Maar jullie zijn echt veel te lang door hen tot slaaf gemaakt, en hun ondergang is te laat (hoog tijd). Ze hebben jullie misleid met beloftes van veiligheid en beveiliging, waarvan zij beweren dat alleen zij die kunnen bieden, terwijl ze in plaats daarvan enorme uitgaven hebben gedaan voor wapens voor het bouwen en onderhouden van sterke militaire structuren en inlichtingendiensten, om zich in staat te stellen hun bevolking in een staat van onderwerping te houden. Mensen die in angst leven zijn veel gemakkelijker te controleren, zodat angst wordt aangemoedigd, en de meeste van de reclame waaraan jullie worden blootgesteld is ook op angst gebaseerd. 

De waanzin van dit systeem wordt steeds duidelijker nu haar vermogen om de kwesties en problemen op te lossen die het heeft gecreëerd aan het licht worden gebracht. Steeds maar meer geld is er nodig alleen om de lopende onevenwichtige en corrupte systemen van bestuur te onderhouden, welke eonenlang intens lijden over de gehele wereld hebben veroorzaakt. Deze systemen van controle en verdeeldheid die de rijken en machtigen puur hebben gebouwd voor hun eigen voordeel zijn wankelende, omdat degenen die ze wilden controleren niet langer bereid zijn het juk te accepteren dat hen is opgelegd. Zonder de bereidheid van degenen die hen dienen, kunnen degenen die zouden worden gediend de zich toegeëigende posities van voorrecht en gezag niet meer behouden, en hun voortdurende inspanningen om dit te doen zijn gedoemd te mislukken. 

De illusie is in stand gehouden door de collectieve intentie van de mensheid, en gedurende eonen ondersteunden jullie allemaal die intentie. Nu, terwijl de goddelijke energieën die jullie omgeven en omhullen intensiveren, is jullie bewustzijn van zijn ongeschiktheid als een omgeving waarin Gods kinderen zichzelf zouden moeten insluiten zich aan het verspreiden en jullie collectieve intentie om het te ondersteunen neemt af. Jullie worden je er steeds meer bewust van dat je lot, je erfgoed en je rechtmatige plaats is in de aanwezigheid van jullie liefhebbende Vader, waar je continue vreugde kunt en zult ervaren. 

Blijf je vastbesloten intentie focussen op ontwaken in die staat, en vraag om hulp van hen in de spirituele rijken om je te helpen jullie doelen te bereiken – jullie succes hierin is de enige mogelijke uitkomst. Jullie Vader heeft jullie aangemoedigd te ontwaken sinds jullie voor het eerst ervoor kozen de droomstaat binnen te gaan – welke de illusie is – en voor een lange tijd hebben jullie jezelf doof gehouden voor Zijn roep. Die doofheid is aan het uiteendrijven terwijl jullie onvrede met je huidige manier van het leven ervaren sterker wordt. Je bent geschapen om eeuwige vreugde te ervaren, en het besef dat dat Gods Wil voor jullie is, penetreert eindelijk de donkere en de beperkte staat van bewustzijn waarin jullie jezelf gevangen gehouden hebben. 

Het kan worden gezien als een gesloten en donkere kamer, compleet met zware verduisteringsgordijnen, waarin geen licht in staat is zijn weg vinden. Echter, de gordijnen zijn nu zeer oud, en gedurende de eonen heeft het briljante licht dat op hen schijnt veroorzaakt dat ze gingen rafelen en uiteenvallen, het licht toestaand dat ze de verduisterde kamer kunnen binnendringen. Het effect hiervan is heel wonderbaarlijk! De bewoners van de kamer – de mensheid – zijn absoluut verbaasd om stralen van licht te zien schijnen op diverse objecten en de myriaden mooie kleuren in beeld brengend waarmee ze worden doordrongen en die tot nu toe onzichtbaar zijn geweest. 

Het donker dat je heeft omhuld en dat het wonder en de schoonheid van de Realiteit voor jullie verborgen heeft, is zich aan het terugtrekken en splitsen, terwijl het goddelijke Licht van Gods schitterende dag het wegbrandt, zoals ochtendmist in de zon. De mensheid heeft de collectieve beslissing genomen om te ontwaken uit de duisternis van de illusie, in de schittering van de Realiteit, en niets kan voorkomen dat het dat doet. 


Jullie liefhebbende broeder, Jezus. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands