Marcadores

donderdag 14 maart 2013

13.03.2013 SaulDe tijd zal zo gecomprimeerd worden dat het ophoudt te bestaan

John Smallman met Saul op 13 maart 2013
Hier in de spirituele rijken ligt alles op schema om jullie te verwelkomen wanneer je ontwaakt.  Je gaat ontwaken, dus laat je twijfels, je angsten, je zorgen los, en focus op je intentie om dat te doen.  Je intentie is essentieel, en elke dag treden nieuwe leden bij de club wier doel het is om de mensheid te doen ontwaken en toe te staan de illusie te laten oplossen.  Zoals we al vaak hebben gezegd, jullie ontwaken is onvermijdelijk.  Negeer de neezeggers die suggereren dat je ontwaken (pas) honderden of duizenden jaren in de toekomst zou kunnen zijn.  Tijd is van de illusie, het is illusoir, dus stop ermee het zo veel aandacht te schenken.  Ja, je hebt het nodig om je aardse activiteiten te coördineren – en alleen voor dat is het nuttig – en besteed aandacht aan het leven in elk nu-moment, wat is wanneer je leven plaats vindt.        

Tijd is als een zeer lange tunnel: strak opgerold als een springveer neemt het weinig ruimte in beslag, en toch kan het tot een eindeloze lengte worden uitgerekt.  De mensheid is nu die springveer aan het comprimeren, die zo buitengewoon uitgestrekt was.  Het zal zo gecomprimeerd worden dat het ophoudt te bestaan, en jullie zullen allemaal ontwaken in het eeuwige moment van nu, waarvoor en waarna er absoluut niets is.  Een zeer moeilijk concept voor jullie om te begrijpen, als alles wat je denkt, zegt of doet lijkt te worden beheerst door de tijd.  Echter, de moderne wetenschap heeft bewezen dat tijd illusoir is, dat het een denkbeeldig concept is, maar desalniettemin blijft het binnen de illusoire omgeving waarbinnen je je bestaan lijkt te hebben, een zeer nuttig instrument.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst jullie goede diensten, aangezien het verouderde en verwarrende concepten van de werkelijkheid vernietigt die er alleen toe dienden jullie spirituele evolutie te beperken.  Bijvoorbeeld de wetten van de Newtoniaanse fysica zijn zeer nuttig omdat ze je in staat stellen om de resultaten van mechanische interacties te voorspellen, en kwantumfysica heeft het mogelijk gemaakt om veel elektronische apparaten uit te vinden en te produceren.  Echter, ze stellen schijnbaar ook grenzen aan jullie capaciteiten om nieuwe technologieën te conceptualiseren, omdat ze suggereren dat bepaalde nieuwe ideeën – ideeën die sommigen van jullie nieuwere en jongere wetenschappers hebben bedacht – volkomen onpraktisch zijn.  Desalniettemin is de wetenschap altijd vooruitgegaan en heeft laten zien dat ideeën die daarvoor als belachelijk werden gezien, in feite mogelijk zijn, en jullie gaan door om vooruitgang te boeken want jullie weigeren om grenzen te accepteren waarvan vorige generaties dachten dat ze in steen gebeiteld waren.   

Jullie spirituele ontwikkeling vindt op dezelfde manier plaats.  Veel religies stelden richtlijnen op die vervolgens werden gevolgd door regels, die op hun beurt leidden tot dogmatische verklaringen over goddelijke waarheden, zogenaamd in het geheim geopenbaard aan een 'uitverkorene', of zelfs door God Zelf.  Na verloop van tijd wordt het duidelijk dat deze zogenaamde goddelijke waarheden over het algemeen niets meer waren dan ijdele en wenselijke interpretaties van richtlijnen van de oprichter, die oorspronkelijk nederig werden aangeboden om anderen te helpen langs hun evolutionaire spirituele pad, maar die hun oudere volgelingen zelf-dienend gebruikten om ongerechtvaardigde posities van gezag voor zichzelf te vestigen. 

De mensheid is ontwaakt voor de ongeldigheid van veel van deze 'goddelijke waarheden', die hard, verdelend en polariserend werden bevonden, in feite bijna geheel in tegenstelling tot de alomvattende, niet-discrimenerende en onvoorwaardelijke Liefde die God al zijn kinderen biedt, en waarvan Hij wenst dat ze die met elkaar delen, zoals Hij dat met ieder van hen doet.  

Er is er maar Een: God en de gehele schepping.  Echter, er zijn ook een oneindig aantal aspecten van die Ene, die, levend binnen de grenzen van de illusie mensen als individualiteit ervaren.  En als gevolg van dat overheersende gevoel van angst dat de illusie bevordert, moedigt die illusie, in plaats van het jullie allemaal bij elkaar brengen in harmonie en samenwerking, zoals het dat in de Realiteit doet, wantrouwen, concurrentie en conflict aan. 

Wanneer je je ervoor opent, vaak in stille wanhoop en uitzichtloosheid, omarmt Het je compassievol en met genoeg intensiteit voor jou om Zijn kracht en Zijn volkomen acceptatie voor jou te voelen, zonder dat je erdoor overweldigd wordt.  Als dat gebeurt is de ervaring opbeurend, levens-bekrachtigend (life-affirming), en onvergetelijk.  Velen van jullie hebben levens gewacht op een dergelijke ervaring, waarvan je diep in jezelf weet dat het mogelijk is en het je zal gebeuren.  En wanneer je je eindelijk overgeeft, enige en alle vooroordelen wegwerpend van wat te willen en verwachten, zal het je gebeuren wanneer je het het minst verwacht. 

Houd je Licht hoog, deel zonder onderscheid en onvoorwaardelijk de Liefde die je op elk moment omhult,  want door dit te doen zul je Het zelf beginnen te ervaren.  Liefde bieden, en Liefde delen, is waarlijk de meest genereuze en verlichte vorm van zelf-belang waarmee je je kunt verbinden.  Aarzel niet.  Doe het!


Met heel veel liefde, Saul. 

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands