Marcadores

zondag 28 september 2014

Eenheid met God is een eeuwige staat27 september 2014 Jezus via John Smallman


Vertaling: René

De dingen gaan heel mooi verder terwijl het moment voor jullie ontwaken nadert.  Sta jezelf niet toe onnodig en ontmoedigend te worden meegezogen door de kommer en kwel van de mainstream media, want jullie weten dat wat er gebeurt een enorme planeet-brede zuivering is van negatieve energieën – haat, woede, wraakzucht, veroordeling en harde oordelen – die bij veel mensen in het bewustzijn opkomen en op dit moment een enorme emotionele beroering veroorzaken bij grote aantallen van hen. 


Jullie, de Lichtdragers en wegwijzers, doen enorm waardevol en effectief werk in het helpen zuiveren en oplossen van deze energieën, terwijl jullie de intentie voor Liefde vasthouden om ieder hart te penetreren, zodat vrede in alle delen van de wereld gevestigd zal worden.  De vele lopende internationale meditaties voor wereldvrede zijn zeer krachtig om twee redenen: ten eerste omdat hoe groter het percentage van de mensheid dat mediteert met de intentie dat de Tsunami van Liefde ieder hart binnengaat, hoe sterker de energiestroom is, en ten tweede, als je deze intentie vasthoudt en de intentie hebt samen te gaan met alle anderen die gelijkaardige intenties vasthouden, zijn jullie ook in staat je eigen hart veel vollediger te openen voor de overvloed van Liefde, die alert op je uitnodiging wacht om je volledig te overdekken.


Wij, degenen onder ons die berichten overbrengen via de verschillende open en toegewijde kanalen (channels), zijn jullie eraan blijven herinneren en herinneren dat Liefde altijd het antwoord is op welk probleem dan ook, en jullie hebben die waarheid omarmd.  De resultaten van die omarming zijn geweldig, want het heeft jullie de kracht gegeven je inspanningen steeds weer te intensiveren terwijl jullie bidden, contempleren, de intentie hebben tot, of mediteren voor wereldvrede door de Tsunami van Liefde op ieder moment dicht bij je hart vast te houden.  Dat is de meest krachtige activiteit waarmee je je kunt verbinden om je naar het moment van ontwaken te brengen.  En het doet precies dat.  Als jullie konden zien wat wij zien zouden jullie verbijsterd zijn, want jullie onvermoeibare en enthousiaste inspanningen om de gehele mensheid tot het moment van zijn ontwaken te brengen, slagen beter dan in jullie stoutste fantasieën.Het energieveld dat ieder mens uitdrukt als een deel van hun goddelijke natuur, is vreselijk onderdrukt en beperkt door de houdingen dat zo ongeveer iedere menselijke cultuur, gedurende de eonen, heeft aangenomen en aangemoedigd.  Jullie zijn allemaal enorm machtige wezens, want dat is hoe God, jullie liefdevolle Vader, jullie geschapen heeft.  Echter, wanneer jullie ervoor kiezen je te verbergen in de illusie om jullie spelletjes van afscheiding te spelen, kiezen jullie er ook voor de spelletjes realistischer te maken, door je aangeboren God-gegeven krachten kapot te maken en onderdrukken, en gedurende de eonen vergaten jullie dat je ze had!  Het lijkt er nu voor de overgrote meerderheid van jullie op dat jullie kleine en onbeduidende mensen zijn gezegend of vervloekt (dat is hier jullie eigen keuze!) met een ongelooflijk kort leven, een kortstondig in het leven sputteren, dat vrijwel direct weer wordt uitgedoofd.  De tijdspanne is zo kort dat het onmetelijk is in vergelijking met de tijd die het zichtbare heelal heeft bestaan.


Jullie zochten afscheiding en kleinheid, en jullie hebben, naar eigen inschatting, die staat bereikt, want het lijkt jullie toe dat het een staat is die jullie bijna per ongeluk toebedeeld kregen, terwijl het universum uit het niets evolueerde, puur toeval!  Maar het universum is een onderdeel van de illusie die jullie bouwden, waarin jullie je krankzinnige en angstaanjagende spelletjes kunnen spelen, en wanneer jullie de ontoereikendheid van de staat van het mens zijn in een uitgestrekt en schijnbaar oneindige universum demonstreren, door te kiezen om jezelf te beperken tot die staat, het uit het zicht en uit het hart wegsluitend – jullie oneindige en goddelijke geest – de realiteit van wie je werkelijk bent, heb je een situatie die volkomen ontoelaatbaar is.  Daarom hunkeren jullie neerwaarts en doen tegen jezelf alsof de illusie echt is, en proberen de illusie te leven.  Jullie verkiezen te geloven dat jullie in principe machteloze en onbetekenende wezens zijn in een uiterst vijandige omgeving, die jullie op de een of andere manier zal vernietigen.  Jullie zijn inderdaad de weg kwijt en in de war!


Maar jullie zijn alleen verloren en verward in een kortstondige droom!  Een droom die jullie voortgaan uit te breiden en te onderhouden, want de angst die het in jezelf heeft voortgebracht lijkt heel echt.  Het is onecht!  Maar zolang jullie erin geloven, lijkt het ultieme macht over jullie te hebben!  Jullie zijn goddelijke wezens geschapen door God om in oneindige vreugde te leven.  Hij gaf jullie al zijn krachten vanwege Zijn oneindige Liefde voor jullie, en jullie, in een moment van waanzin, kozen ervoor om jezelf af te scheiden van het wonder dat Hij had geschapen voor jullie, om kleinheid, nietigheid, nietsheid te ervaren.


Nou, eindelijk hebben jullie besloten, collectief, om te ontwaken uit deze nachtmerrie en terug te keren naar het Huis, de Hemel, de goddelijke Aanwezigheid waarvan jullie nooit zijn afgescheiden, en van waaruit jullie nooit, ooit, kunnen worden afgescheiden.  Eenheid met God is een eeuwige staat.  Jullie werden geschapen met een vrije wil, want Liefde bindt niet, houdt niet vast, of beperkt niet op enigerlei wijze.  Derhalve, wanneer jullie ervoor kiezen jullie pijnlijke spelletjes te spelen, waren jullie daar absoluut vrij in om dat te doen.  Nu beginnen jullie je te herinneren dat het slechts spelletjes zijn, onwerkelijke situaties die je pijn en lijden brengen, want afgescheiden te zijn van God zal natuurlijk pijnlijk zijn!


Dus dank jezelf voor op het feit dat wat jullie hebben opgebouwd onwerkelijk en inconsequent is, een denkbeeldige en totaal onmogelijk staat van zijn of bestaan waar​​uit jullie hebben gekozen om te ontwaken.  Dat ontwaken komt steeds dichterbij.  Sommigen op Aarde willen de illusie handhaven want in hun waanzin geloven ze dat het hen macht geeft, maar hun invloed neemt af terwijl de meerderheid heeft besloten dat het absoluut geen zin heeft om door te gaan deze intense en liefdeloze spelletjes te spelen waarin allen lijden.


Jullie zijn op de laatste rechte lijn, jullie ontwaken is dichtbij.  Sta jezelf niet toe verstrikt te raken in het drama van de illusie met zijn oorlogen, zijn oordelen, zijn vastberadenheid om overtreders te straffen, en de intentie om compensatie van hen te eisen.  In de illusie is iedereen een boosdoener!  In de illusie is oordeel alomtegenwoordig, en oordeel is wat jullie van elkaar afscheidt!  Wees eerlijk en accepteer dat je partij hebt gekozen, vrijwel ieder van jullie.  Laat nu de behoefte los om tot de 'goede kant’ te behoren.  Ga verder in Liefde en maak de keuze om die Liefde te delen en uit te breiden, naariedereen zonder uitzondering, met wie je mentaal, emotioneel of fysiek interacteert.  Tenslotte zijn jullie ALLEMAAL, ieder van jullie, de geliefde kinderen van God.  Jullie zijn allemaal deel van Gods goddelijke familie, dus waarom zou je met de ander vechten, of over elkaar oordelen?  Zien jullie niet dat dat absoluut geen zin maakt?


God is Liefde.  De Bron van alles wat bestaat is Liefde.  De Opperste Intelligentie, waarvan jullie allemaal essentiële en onafscheidelijke delen zijn, is Liefde.  Omarm de Realiteit dat je Liefde bent, en alleen Liefde, en ontwaak in de Realiteit waaruit je nooit vertrokken bent.  Jullie Vader wil dat jullie extatisch blij zijn, eeuwig.  Waarom zou je een andere staat van bestaan kiezen?  Jullie hebben al veel te veel geleden, dus laat Zijn Liefdesveld toe, het goddelijke energieveld waarin alles wat bestaat eeuwig aanwezig is, om jullie opnieuw te omhelzen, en jullie terug te doen keren naar VREUGDE!


Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands