Marcadores

zaterdag 4 mei 2013

03.05.2013 Jezus


Er is een samenstroom aan de gang terwijl jullie allemaal overuren maken


John Smallman met Jezus op 3 mei 2013
Hier in de spirituele rijken, de rijken waar vorm ook mogelijk is maar er zelden gebruik van wordt gemaakt, observeren we met vreugde en bevrediging de enorme vooruitgang die de mensheid maakt terwijl het collectief in de richting van het grootse ontwaken beweegt.  Ja, jullie bewegen je echt zeer voorspoedig en vastberaden op weg naar deze spannende gebeurtenis, en jullie kunnen niet anders dan deze bereiken.  Ga gewoon door met de intentie voor de mensheid om te ontwaken, en blijf de liefde voor de mensheid – voor ieder mens zonder uitzondering – vasthouden in jullie harten wanneer jullie liefdevolle gedachten, woorden, en daden in jullie dagelijkse leven blijven praktizeren.  

En als je denkt dat je hebt gefaald, zoals velen van jullie jezelf veel te vaak bekritiseren dat te doen – misschien bij voorbeeld omdat je boos of zelfgericht reageerde – vergeef jezelf dan onmiddelijk en heb opnieuw de intentie te allen tijde liefdevol te zijn.  Met berouw blijven stilstaan bij je schijnbare mislukkingen is een ego-afleiding en laat je energie weglopen; het is in feite een oefening in het nastreven en omhelzen van schuld wat geen enkel nuttig doel dient.  Als er een fout is gemaakt, corrigeer die dan indien mogelijk, en ga dan verder.

Jullie zijn perfect goddelijke wezens die een belichaamde menselijke ervaring hebben, wat betekent dat je gekozen hebt om beperking te ervaren in kennis, wijsheid, intelligentie, compassie, en liefde.  Bijgevolg zul je fouten maken en dingen doen of zeggen die je later, of direct, zou willen niet te hebben gemaakt.  Die zijn gewoon lessen die je gekozen hebt om te leren, dus merk ze op en ga verder.  Het leven in jullie beperkte staat van bewustzijn is een beetje als leren een muziekinstrument te spelen: je moet heel wat oefenen om een passend niveau van bekwaamheid te bereiken, en zelfs wanneer je een peil hebt bereikt dat je bevalt en welke je doel is om te behouden, moet je nog steeds regelmatig oefenen, en zelfs dan zul je nog steeds fouten maken.  Dat is geen groot probleem – het is gewoon het leven in de illusie.    

Na vele levens op Aarde, heeft de mensheid collectief dit tijdperk gekozen als degene waarin het zal ontwaken.  Er is een samenstroom aan de gang terwijl jullie allemaal overuren maken om de resterende aspecten van jezelf die niet een goddelijk doel dienen, los te laten, en je laatste voorbereidingen voor dit grootse evenement te maken.  Steeds als je het gevoel hebt dat het leven niet soepel genoeg stroomt, dat de stress en angst bezit van je nemen, dat je te moe bent om verder te gaan, wees je dan bewust van die gevoelens, herinner jezelf er dan aan dat waar je bent is waar je voor je eigen hoogste goed hebt gekozen te zijn, en dat je in feite altijd en eeuwig een geliefd kind van God bent.

Je hebt gewoon een onaangename – angstaanjagende, gruwelijke, ellendige, meedogenloos onbevredigende (kies welk adjectief het beste past bij de manier waarop je je situatie ziet) - droom of nachtmerrie, die tot een einde komt.  Ga dan naar je plek van innerlijke rust, die zachte, veilige ruimte binnenin.  Centreer jezelf zo goed als je kunt, en vraag je gidsen om hulp bij de situatie zodat je het duidelijker kunt zien.  Geef er een positieve draai aan of kijk naar de humor die erin zit (er is echt altijd een leuke kant aan vrijwel iedere situatie als je kunt stoppen jezelf te serieus te nemen), en ga moedig en optimistisch verder.  Je zult je hierna zeker beter voelen.    

Vergeet niet, je bestaat eeuwig binnen het goddelijke Liefdesveld, die de gehele schepping omarmt.  Bijgevolg kun je je daarmee op ieder moment welke je daarvoor kiest, mee verbinden, en als gevolg van de nieuwe energieën die jullie planeet omgeven en ieder van jullie ondersteunen, is dit doen nu veel gemakkelijker.  Je ermee herverbinden, voor degenen onder jullie die er tijdelijk niet mee verbonden waren, is als het weer gaan oefenen je muziekinstrument te bespelen, na het een tijdje terzijde te hebben gelegd.  Je bent niet vergeten hoe het te bespelen, maar je bent een beetje ongeoefend en moet extra oefening doen om je normale en beoogde bekwaamheid te herwinnen.  Liefde is je natuur, en als je dat een tijdje niet geoefend hebt, heb je een beetje meer focus nodig.  Wees ervan overtuigd dat je, als je er om vraagt, een overvloed aan hulp van je gidsen of iemand in de spirituele rijken die je daarom wilt vragen, zult ontvangen, want onze vreugde is om je te helpen in je proces van ontwaken.
   

Ontwaken is het spel waar het om draait (is the name of the game) voor de gehele mensheid.  De laatste fase van het spel is aangebroken, en alle spelers komen tesamen om elkaar aan te moedigen en ondersteunen in deze laatste momenten.  Over de gehele wereld groeit het bewustzijn exponentieel van de absolute noodzaak om iedereen met respect, acceptatie, compassie en liefde te behandelen, en tekens daarvan beginnen zich in de mainstream media te laten zien.  Vreedzame demonstraties om bewustheid te verhogen, het bewustzijn van het lot van de onderdrukten te verhogen, van de geknechten (ja, velen zijn nog steeds effectief geknecht door gewetenloze en ernstig beschadigde ‘leiders’), en van de verarmden vinden met toenemende frequentie plaats en hebben een dramatisch effect.
     
Bijvoorbeeld de demonstraties tegen de bezuinigingsmaatregelen in veel landen waar het lijkt dat de rijken steeds maar rijker worden en de bevolking de prijs betaalt, zorgen ervoor dat de politieke leiders een stap terug doen en hun opties heroverwegen.  Ze hebben veel meer mogelijkheden ter beschikking dan ze wensen te erkennen want ze willen geen opties bekend maken die, indien uitgeoefend, hun macht en invloed zou verminderen.  Desalniettemin kan het economische beleid dat voortdurend gefaald heeft gelijke kansen te scheppen, veel gemakkelijker afgedankt en vervangen worden, dan de leiders op dit gebied willen toegeven.  En dat is al aan het gebeuren.   

De Nieuwe Tijd is absoluut aangekomen terwijl de nieuwe energieën binnen ieder van jullie de aspecten doen herleven van je ware zelf waarmee jullie werden begiftigd op het moment van de schepping: compassie, gulheid, acceptatie, vergeving, en het meest van al, het fundament waarop ze allemaal rusten: LIEFDE!  Weet dat alles goed is, en geef dank.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands