Marcadores

zondag 12 mei 2013

10.05.2013 Jezus


De emotionele kwesties die voor jullie omhoog komen zijn jullie aanhechtingen

John Smallman met Jezus op 10 mei 2013

De mensheid is altijd omhuld geweest door, maar zich onbewust van, het goddelijke Liefdesveld – de gehele schepping is er liefdevol in opgenomen – maar nu breekt de realiteit van dit concept door in jullie bewustzijn  en kan niet langer worden afgedaan als waanvoorstellingen of praatjes voor de vaak van degenen die bang zijn voor alles wat hun fysieke zintuigen niet kunnen identificeren en meten.  Spot en ongeloof van rijken anders dan het fysieke kunnen niet langer weggeschoven worden want er is veel te veel bewijs om het tegendeel te bewijzen, en meer wordt dagelijks ontdekt.  Echt, de eerste tekenen van het ontwaken van de mensheid worden steeds meer manifest, feitelijk kan de waarheid dat jullie absoluut zullen ontwaken in jullie natuurlijke staat als volledig bewuste wezens niet langer zinvol worden ontkend.  

Volledig bewust zijn houdt, standaard, ook in, een bewustzijn dat er vele rijken van bewustzijn zijn, van bestaan, afgezien van de fysieke omgeving die je ervaart op planeet Aarde; dat er in feite geen grenzen zijn aan bewustzijn; dat het continu en instant toegang heeft tot de gehele schepping; en dat niets ervoor verborgen is.  Liefde – het energieveld van schepping – verbergt niets, vermomt niets, en toont alles wat bestaat voor de eindeloze vreugde van alle bewust voelende wezens.  Alles waarvan je je bewust blijft is door je eigen persoonlijke keuze; het is niet weggehouden van je veld van kennis door enig van buitenaf opgelegd keizerlijk of dictatoriaal decreet.

Alles wat ons Vader schiep is bewust voelend, en perceptievermogen (bewust voelen) staat onbegrensde evolutie toe in een veld dat op zich oneindig is.  Perceptievermogen is intelligent en heeft de mogelijkheid om werktuigen uit te vinden zoals diegenen de het toestaan zichzelf als beperkt te definiëren, en dan het bestaan in die begrensde staat te ervaren, of zichzelf als beperkt te definiëren en dan zichzelf als zodanig te ervaren.  Het is vrij om voorwaarden of situaties in te stellen die daaraan appelleren in het moment, nu, en die momenten vervolgens uit te breiden tot eonen, of te reduceren tot een puls van pure energie welke veel te kort is, te kort om te registreren of om te worden gemeten door enige instrumentatie die ooit in een toestand van beperking zou kunnen worden ontwikkeld.
   
Alle bewust voelende wezens werden geschapen met eeuwig en eindeloos leven.  Sommigen kozen er vervolgens voor beperking te ervaren, en terwijl die keuze blijft ondersteund door het collectief dat het gemaakt heeft, zal het goddelijk worden geëerd en de ervaring zal doorgaan.  Echter, de beperkte omstandigheden gekozen en ervaren door de mensheid zijn volledig ontwikkeld en hebben verder geen verborgen aspecten die nog moeten worden ontdekt, dus de mensheid heeft ervoor gekozen om uit die onwerkelijke staat te vertrekken en te ontwaken.  Jullie zijn op dit moment in het proces van het afwikkelen van de strengen van beperking die jullie weefden rond jezelf; strengen van angst, woede, wrok, wantrouwen, oordeel, enzovoort, die de Liefde voor jullie hebben verborgen.  Liefde, zoals jullie vaak in herinnering is gebracht, is alles wat bestaat, en wanneer die illusoire strengen waarin jullie jezelf verstrikt hebben zijn verwijderd, zal de volheid van de Liefde majestueus en glorieus aan jullie worden geopenbaard.  

Velen van jullie houden jezelf gereed om in een oogwenk in je goddelijke staat te gaan, wanneer de intentie van jullie collectieve wil de verwikkelingen die jullie hebben vastgemaakt aan de illusie loslaat en het hen toestaat weg te vallen in het niets.  Omdat er slechts Liefde is, houdt alles dat Daarvan loskoppelt op te bestaan, heeft in feite nooit bestaan, en wordt weggevaagd om te dematerialiseren, zoals rook of nevel, of als beelden in een spiegel die verdwijnen wanneer het gereflecteerde object ervan wegbeweegt.  Er blijft geen spoor van over waardoor het kan worden herinnerd, laat staan gereconstrueerd.  

Vrijheid komt van jullie geactiveerde keuze om alles wat niet in afstemming is met jullie natuurlijke staat van eenheid en heelheid los te laten, die permanent verbonden is aan God in een onafscheidelijke eenheid.  Dat is een paradox wanneer beschouwd vanuit de huidige beperkte staat waarin je verstand werkt want, afgescheidenheid lijkt vrij, en gebonden te zijn wijst op een staat van onderdrukte onderwerping aan een hogere autoriteit, een staat van virtuele gevangenisstraf, wanneer het omgekeerde de echte situatie is.  Bijvoorbeeld een vis in een rotsachtig zwembad naast, maar gescheiden van de zee zit gevangen, omsloten, maar een vis omsloten door de oceaan is vrij van insluiting, volledig vrij.   

Door het loslaten van jullie aanhechtingen, jullie verstrikkingen – voor jullie woede, wrok, oordelen en angsten – bevrijden jullie jezelf van al die beperkingen die deze aanhechtingen je opleggen – om vrij te zweven, ongehinderd en onbeperkt in het oneindige veld van Gods Liefde, je natuurlijke habitat.  De emotionele problemen die voor zo velen van jullie omhoog komen, de beroeringen en verstoringen die je uit je evenwicht brengen, zijn jullie aanhechtingen, voor jou omhoog komend als luchtbellen of ballonnen om aan te pakken.  Je kunt eraan vasthouden of ze loslaten.  Als je ze vasthoudt trekken ze aan je, en slepen je naar waar je niet hoeft of verlangt te zijn, terwijl als je ze loslaat ze wegdrijven en verdwijnen, je onbezwaard, licht en volkomen vrij achterlatend.   

Laat alle oordeel los en alle liefdeloze en zware lasten die het je oplegt, en ontdek de vreugde, de vrijheid, de lichtheid, en het zorgeloze bestaan dat mogelijk wordt en die je instant omarmt.   

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands