Marcadores

dinsdag 14 mei 2013

12.05.2013 SaulWanneer je geen vrede voelt, dan is dat omdat je er voor kiest deel te zijn van de illusie


John Smallman met Saul op 12 mei 2013

Hier in de spirituele rijken observeren we enthousiast de enorme en snelle vooruitgang die de mensheid aan het maken is op haar pad van spirituele evolutie.  Dit is altijd de goddelijke Wil geweest, dus jullie snelle vooruitgang was altijd verwacht.  Desalniettemin, het is inderdaad een genot om het te zien gebeuren.  Het zeer intense werk dat jullie Lichtdragers en wegwijzers aan het doen zijn terwijl jullie de kwesties aanpakken en loslaten die groot en snel voor jullie omhoog komen, en voor de mensheid in het algemeen, wordt zeer effectief geïmplementeerd.

Dit is een belangrijke tijd om het leven als mens te ervaren.  Velen zijn depressief, terwijl ze lijden of het lijden van anderen observeren, en zich nogal hulpeloos voelen... niet in staat om zelf enige vorm van troost te ervaren of het anderen te bieden.  Het lijden lijkt te ernstig, te diep voor iemand om te dragen.  Maar de duisternis zal opstijgen want er is alleen het Licht!  Diep in jezelf is de weg naar vreugde, naar glorie, en het is onvermijdelijk dat je het vindt en volgt, want het is jouw pad, het pad dat je hebt gekozen en voorbereid voor jezelf voor je incarneerde.  Houd vast aan je geloof, je weten dat er alleen maar Liefde is – en Het zal je vinden!     

Zich verlaten, in de steek gelaten voelen, is een geestestoestand die het Licht voor je verbergt, want je zoekt verwoed naar een extern licht om je te helpen, om je te troosten, en toch het Licht dat je zoekt is altijd binnenin je, geduldig wachtend op je om langzamer te gaan en terug te keren naar je centrum waar alles wat je ooit hebt gezocht is ingevouwen in de Liefde die je kern is, je onderhoudend, je koesterend, en je ondersteunend door alle dromen en nachtmerries die je, schijnbaar zo lang, schrik aangejaagd hebben. 

Jullie zijn geen verloren zielen, op drift geraakt in een oceaan van duisternis; jullie zijn briljant stralende juwelen in het goddelijke Liefdesveld dat God is.  In jullie angst en jullie kwelling, die intens zijn omdat jullie de illusie zo echt voor jezelf gemaakt hebben, hebben jullie ervoor gekozen niet het Licht van je ziel te zien, die onblusbare Vlam welke het eeuwige Licht van God binnenin je is.  Jullie zijn eeuwig en onlosmakelijk verbonden met de Bron van alle zijn, jullie hemelse Vader, waar alle bewustzijn haar bestaan heeft.  Wanneer je de rust en de veiligheid van die waarheid niet voelt, is dat omdat je er voor kiest de angstige illusies die jullie denkgeest op je commando heeft uitgevonden, te zien en er deel van te zijn.  

Het proces dat de mensheid nu ondergaat is het loslaten van al die oude en afgezaagde beelden – beelden eonen geleden gemaakt, toen je denkgeest-spelletjes speelde waarin je anderen intense pijn en lijden toebracht, toen je de ervaring van afscheiding van jouw Bron koos in een krankzinnige poging jezelf te bewijzen dat je Hem niet nodig had, niemand nodig had, in jezelf volledig was, en dat je gelukkig, productief en zeer succesvol zonder Hem kon leven.  

Hij is Liefde, en jullie hebben besloten om het tegenovergestelde uit te vinden, maar er is geen tegenovergestelde.  Liefde is alles wat bestaat.  Dus feitelijk hebben jullie jezelf ingesloten in een huls of wolk van duisternis – een ander concept dat onmogelijk te scheppen valt – welke de Realiteit voor je verborg zodat jullie je spelletjes konden spelen.  En in die duisternis vonden jullie twijfel, angst en verschrikking.  Aanvankelijk leek het erop dat jullie deze verschrikkingen anderen konden opleggen, zonder kosten voor jezelf, en je kreeg een zeker pervers gevoel van plezier of bevrediging in het dat doen.  Maar het werd al snel duidelijk dat in de illusie niemand veilig was, iedereen in gevaar was, en in ieder moment conflict aanwezig was als een catastrofe erop wachtend je te overspoelen.      

En toch bleven jullie veiligheid zoeken in het conflict, jezelf ervan overtuigend dat het mogelijk was om anderen te vernietigen waarvan je dacht dat ze er op uit waren jou te vernietigen, en daarmee de vrede en orde te herstellen waarnaar je verlangde. Uiteindelijk hebben jullie je gerealiseerd dat conflict onvermijdelijk leidt tot verder confict, ongeacht de intentie waarmee men er in was gegaan.  En dus hebben jullie, collectief, gekozen te ontwaken uit de gruwelijke nachtmerrie, maar vanwege jullie ervaringen vinden jullie het moeilijk de houdingen en gedragingen los te laten waarvan jullie zo lang hebben gedacht dat ze essentieel waren voor jullie veiligheid en voor de veiligheid van jullie dierbaren.  Houdingen en gedragingen die jullie stevig vastbinden aan de illusie.
  
Desalniettemin hebben jullie je gerealiseerd dat je alles moet loslaten dat onliefdevol is, alles dat in strijd is met de goddelijke Wil van je Vader, want alleen Liefde heeft enige geldigheid, enige Realiteit, en toch ben je bang...  Dat is de reden waarom jullie zo'n overvloed aan hulp ontvangen van hen in de spirituele rijken.  Het loslaten van alles wat niet in afstemming is met Liefde, is de essentiële stap die je moet nemen om je los te rukken uit de verwikkelingen van de illusie, en wij zijn hier om jullie te helpen de angst los te laten die jullie aanmoedigt door te gaan, en je zelfs probeert ervan te overtuigen niet los te laten.  

Collectief hebben jullie de keuze gemaakt om de Liefde te omarmen, en de onrealiteit die Het schijnbaar weerstreeft los te laten.  Jullie kunnen niet falen in je streven want jullie worden volledig, nee oneindig, ondersteund in jullie intentie door God, Wiens Wil nooit twijfelt, want Hij wordt altijd bereikt.  Bereid jezelf voor op vreugde die elke vreugde overtreft! 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands