Marcadores

zondag 26 mei 2013

24.05.2013 JezusHoe vrijelijker je Liefde aanbiedt, hoe meer Het je vult    

John Smallman met Jezus op 24 mei 2013
De realiteit van de eenheid van de mensheid, jullie onderlinge afhankelijkheid van elkaar, en natuurlijk op de planeet die jullie zo liefdevol ondersteunt, breekt het bewustzijn binnen van zelfs de meest resistenten tegen een dergelijk concept.  Dit bewustzijn is een essentieel onderdeel van jullie doorgaande ontwakingsproces, en zelfs degenen die tot nu toe het meest ondoordringbaar zijn voor dat idee, realiseren zich dat hun kinderen en kleinkinderen een omgeving nodig hebben waarin vrede en harmonie heersen, dat is de reden waarom ook zij kiezen bewust te worden en om de verandering te worden die de menselijke overleving op Aarde eist. 

Degenen in 'mislukte' relaties, hoewel vervuld van bitterheid voor elkaar, houden wel van hun nageslacht en willen het beste voor hen.  Hun concept van wat het beste voor hen is mag verkeerd zijn, maar hun intentie is liefdevol.  En in waarheid zijn er geen 'mislukte' relaties, want iedere relatie is een wederzijds gekozen reeks lessen die allen die er bij betrokken waren verkozen te ondernemen – lessen grotendeels over de onbeduidendheid van wrok en schuld.  Wanneer een keuze wordt gemaakt door een van beide partners om woede, bitterheid, en aanvallen te zien als een oproep tot liefde, verandert de relatie – misschien verbeterend, of misschien een van de partners laten ziend dat het tijd is vreedzaam en kalm verder te gaan, aldus beide bevrijdend.  

Samen-afhankelijkheid is ver, ver verwijderd van onderlinge afhankelijkheid.  Het treedt op wanneer een of beide in een relatie hun partnerschap – volwassene-volwassene, ouder-kind, bedrijf-werknemer, overheid-burgers – gebruiken als middel om een gevoel van macht over, of een gevoel van hulpeloosheid onder, de ander te houden.  Het is onliefdevol en schadelijk, zoals jullie allen weten, maar het biedt hen die daarin betrokken zijn enorm krachtige lessen die, mits goed geleerd en begrepen, leiden tot vrijheid.   

Degenen die momenteel verwikkeld zijn in dergelijke relaties vinden ze in toenemende mate onhoudbaar, onacceptabel en onwerkbaar nu hun bewustzijn groeit van wat het is wat ze zichzelf en de ander aandoen.  Dit is een indicatie van de Liefde die binnensijpelt waar het voorheen buitengesloten werd.  Liefde bevrijdt, Het brengt bewustzijn, Het dwingt nooit een opening af, controleert of manipuleert niet, en wanneer het goddelijke liefdesveld dat de planeet omhult zich versterkt, doet zijn invloed dat ook, een besef bij zelfs de meest gekwetsten en beschadigden onder jullie voortbrengend, dat ze een recht hebben op Liefde.     

Zij demonstreren dit door de eerste stappen te zetten om zich te bevrijden van relaties waarvan ze voelen dat die hen vernietigen.  Wanneer dat gebeurt hebben ze enorme hoeveelheden liefdevolle steun en begrip nodig, geen oordelen die suggereren dat zij schuldig zijn aan de situatie, zelfs niet gedeeltelijk de schuld hebben, slechts liefdevolle steun waardoor ze rust en acceptatie kunnen vinden om hen in staat te stellen in het reine te komen met wat er gebeurt.  

Ze zijn op zoek naar Liefde.  Het is binnenin hen, zoals Het binnenin iedereen is, maar ze hebben hulp nodig om Het te vinden, want Het is veel te lang voor hen verborgen geweest, onder de pijn en het verdriet dat zij hebben doorstaan, en ze hebben geen herinnering Eraan.  Jullie acceptatie van hen demonstreert Liefde in actie en helpt hen Het binnenin hunzelf te vinden, het ze mogelijk makend Het jou in dank en appreciatie terug te geven.  Misschien is het hun eerste ervaring van Liefde, binnenin hen een gevoel ontbrandend dat als ze Het kunnen geven, ze Het inderdaad moeten hebben, en dan komt er een gevoel van rust over hen.  Jullie aanbieden van Liefde aan anderen is krachtig!  Zelfs als het stilletjes en onopvallend gedaan wordt.  Gebruik die kracht regelmatig gedurende de dag – en verander de wereld! 

De Liefde is in overvloed het jouwe; je beschikt over een onuitputtelijke aanvoer.  Hoe vrijelijker en overvloediger je Het aanbiedt, hoe meer Het je vult, vrede en vreugde in zijn kielzog meebrengend, en een enorme toename in je eigen bewustzijn en het vermogen om te accepteren dat jullie waarlijk goddelijke wezens zijn op een missie naar de Aarde om haar en de mensheid te assisteren bij het ontwakingsproces.  Probeer niet in te schatten hoe krachtig je bent, want je zult je effect hogelijk verkeerd inschatten.  Heb slechts de intentie – iedere keer dat je erover denkt gedurende de dag – Liefde te sturen wanneer Het maar het meest nodig lijkt te zijn, en God zal je als een kanaal gebruiken voor Zijn goddelijke Doel.  Wanneer jullie ontwaken, zullen jullie verbaasd zijn wanneer je te weten komt wat je zo succesvol hebt gedaan tijdens je schijnbaar lange en slopende verblijf op aarde.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands