Marcadores

woensdag 8 mei 2013

05.05.2013 Jezus


Jullie zijn ook bezig met reiniging voor de mensheid en de planeet


John Smallman met Jezus op 5 mei 2013

Hier in de spirituele rijken intensiveert ons genoegen terwijl de nieuwe energieën over de Aarde stromen, de gehele mensheid zekerder verbindend met het goddelijke Liefdesveld dan in zeer lange tijd het geval is geweest.  Want de verbinding met jullie allemaal is zo sterk geworden dat het praktisch onmogelijk voor iemand is om er zich onbewust van te blijven.

Natuurlijk, grote aantallen van jullie zusters en broeders die heel diep in slaap zijn, weten nog steeds niet wat er gaande is, of wat de interne emotionele beroeringen die zij ervaren veroorzaakt.  Vrij verkrijgbare medicijnen helpen niet om deze onwelkome gevoelens te onderdrukken, dus moeten ze er iets aan doen, vaak voor de eerste keer.  Wees geduldig, daarom, als je mensen tegenkomt die zich vreemd gedragen – boos, depressief, verdrietig, uitgeput – en wees bereid ze een luisterend oor te bieden als ze erover willen praten.  Heb in andere gevallen de intentie ze liefde, compassie, vergeving, en healing te sturen, want dat is wat ze nodig hebben op dat moment, en jullie intenties op dit gebied zijn nu zeer krachtig. 

Jullie zijn allemaal hier om te assisteren bij het proces van ontwaken, zoals jullie heel goed weten, maar het is nog steeds nodig dit regelmatig en frequent onder jullie aandacht te brengen, omdat velen van jullie ook intense persoonlijke emotionele reiniging ondergaan, welke ertoe neigt jullie af te leiden van de taak die je voor dit leven op je genomen hebt.  Feitelijk doen jullie je eigen reiniging, en zijn jullie ook bezig met de reiniging voor de mensheid en de planeet, wat is waarom jullie zo geëerd worden.   

Rustige tijd alleen in gebed, contemplatie of meditatie moet een absoluut essentieel onderdeel van je dagelijkse routine zijn, ongeacht hoe druk je bent – en we weten dat sommigen van jullie werkelijk zeer druk zijn.  Terwijl je in die veilige en rustige ruimte bent – en je zou in langzaam rijdend verkeer vast kunnen zitten terwijl je die tijd vrij neemt – herinner jezelf er gewoon aan en zeg ‘Ik ben Liefde’, want er is niets anders, en het hoeft je maar een moment te kosten.  Dit is een zeer krachtige affirmatie want het is absoluut en ontegenzeggelijk waar, zoals jullie in het diepst van je wezen weten, zelfs als je ertoe neigt het weg te vuiven uit een vals gevoel van nederigheid.  

Deze tijd op deze dag is de enige tijd die er is want, zoals jullie weten, tijd is een deel van de illusie, dus de enige tijd die er bestaat is Nu!  Voor de mensheid die het leven in de illusie ervaart, maakt die verklaring geen zin, en toch is het waar.  Wanneer jullie ontwaken zul je uit je bewustzijn van tijd gaan en de deadlines en beperkingen die het je lijkt op te leggen, en je nestelen in het eeuwige nu-moment waarin alles wat bestaat, de gehele schepping eeuwig aanwezig is.  Dus dat moment in de file, als je zegt ‘Ik ben Liefde’, is het eeuwige nooit-eindigende nu, wanneer alles wat er gebeurt, gebeurt.  

Door te focussen op het nu-moment en op de waarheid dat je Liefde bent, onscheidbaar van je Vader, maak je effectief de intentie te ontwaken uit de slaap van de illusie in de glorieuze helderheid van Gods eeuwige dag.  De illusie – een idee van het ego waaraan je je wild vastklampt, want het heeft je ervan overtuigd dat jullie zonder je lichaam niet langer bestaan – heeft alleen die macht over je die jij het hebt gegeven, en jullie zijn zeer machtige wezens.  Focussen op het nu-moment is een zeer krachtige intentie die je helpt op je pad naar ontwaken, want het is Jij die zich focust op het je volledig bewust zijn van je goddelijke natuur, en tijdens die stille momenten zul je af en toe verleidelijke glimpen van de Realiteit krijgen.

De Realiteit is je eeuwige Thuis, en je hebt het nooit verlaten.  Echter, jullie hebben zeer goed werk gedaan in het jezelf ervan te overtuigen dat je dat wel deed.  Dat is een demonstratie van de enorme, in feite wonderbaarlijke kracht, waarmee je Vader je begiftigd heeft op het moment van jullie schepping.  Binnen de illusoire omgeving die jullie wereldlijke thuis lijkt te zijn, is het heel gemakkelijk om te worden afgeleid door het fysieke, door rotsen en lichamen en bomen, want jullie zoeken en zien hun fysieke representatie, en toch, zoals jullie moderne fysica jullie heeft laten zien, er is niets fysieks: het zijn allemaal energiegolven of energievelden, tijdelijk bevroren in de tijd.  Bevroren energie lijkt zeer solide, maar de lichamelijkheid zal oplossen wanneer het jullie niet langer dient, alhoewel de energie waaruit het is samengesteld eeuwigdurend is.  Dit is een heel moeilijk concept om te begrijpen aangezien jullie zoveel dood en verval overal om je heen waarnemen.  Rotsen hebben gewoon wat meer tijd nodig om op te lossen of desintegreren dan biologische vormen.

Dus de Realiteit, het Thuis dat je nooit hebt verlaten en waarnaar je de intentie hebt terug te keren, is pure energie.  Jullie weten hoe krachtig elektriciteit kan zijn wanneer het op de juiste manier georganiseerd is, of hoe krachtig de ontlading van een onweer is; nou dat is niets vergeleken met het vermogen waaruit ieder van jullie bestaat.  Jullie zijn krachtiger dan een nucleaire explosie, of jullie zon, of zwarte gaten.  Jullie zijn oneindig machtige wezens tijdelijk ‘op vakantie’ van de Realiteit, en het is je lot te ontwaken.  Jullie ontwaken is onvermijdelijk, dus neem er dagelijks de tijd voor om jezelf daaraan te herinneren, en laat al die onbeduidende ego afleidingen los, die ertoe neigen je te gijzelen.  Omarm en deel de Liefde die je bent met iedereen waarmee je interacteert, terwijl je naar huis snelt.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands