Marcadores

maandag 25 november 2013

23.11.1203

Jullie wetenschap heeft zichzelf naar tevredenheid bewezen dat tijd niet echt isJohn Smallman met Saul op 23 november 2013Jullie ontwaken is goddelijk verzekerd en derhalve onvermijdelijk.  Velen van jullie zijn van mening dat de geplande datum van deze gedenkwaardige gebeurtenis is verstreken, en verstreken, en verstreken!  Ik moet jullie eraan herinneren dat tijd een deel is van de illusie, en dat er niets is verstreken.  Het bestaan van de illusie was slechts kortstondig, echter, de mensheid heeft er zo'n sterk geloof aan gehecht, en aan de tijdlijn die het kennelijk als echt biedt, dat het erop lijkt dat jullie eindeloos hebben gewacht op jullie moment van ontwaken om te verschijnen, en jullie te verheffen naar eeuwige vreugde.

Dit ongegronde geloof is aan het vervagen, jullie wetenschap heeft zichzelf naar tevredenheid bewezen dat tijd niet echt is, maar in de zogenaamde ‘echte’ wereld moeten jullie er nog steeds mee omgaan in jullie dagelijkse leven.  Voor jullie is het een onoplosbaar en meestal onbegrijpelijk aspect van het aardse leven waar jullie gewoon mee dienen om te gaan, en totdat jullie ontwaken zal het een onoplosbaar raadsel blijven.

Jullie allemaal die dit lezen of hiernaar luisteren* zijn Lichtdragers, Wegwijzers, sterrenzaad, jullie zijn degenen die het Licht en de intentie vasthouden voor de mensheid om te ontwaken, en jullie zijn voorbij jullie wildste fantasieën succesvol.  Het bewustzijn van het collectief is aan het veranderen, haar visie wordt omgebogen naar de spirituele aspecten van het leven en weg van de steeds minder verleidelijke afleidingen van de illusie, en dit is grotendeels het gevolg van de intensiteit van jullie gebeden, meditaties en krachtige spirituele intenties.  Jullie zijn geïncarneerd om dit te doen, en jullie hebben succes, maar, natuurlijk, jullie herinneringen aan de Realiteit blijven voor jullie verborgen terwijl jullie lang en hard werken om de enorme taak te voltooien die jullie, met onbegrensde hulp van hen in de spirituele rijken, hebben ondernomen. 

Als jullie je volledig konden herinneren wie en wat jullie zijn, zou jullie taak ondoenbaar zijn, want het bewustzijn van de vreugde van de Hemel terwijl jullie de ellende, het lijden en het verraad van het menselijk leven ervoeren, zou jullie volledig daarvan afleiden.  Willen jullie je missie op Aarde kunnen uitvoeren, dan moet de Aarde jullie heel echt toeschijnen.  Op Aarde hebben jullie allemaal een zogenaamde schaduwkant die moet worden erkend, geëerd, en in volledige afstemming worden gebracht met je volledige Zelf.  Het is het deel van jou dat gedurende vele levens heeft geleden, het deel dat in ontkenning heeft moeten gaan om te overleven, en die ontkenning moet worden gezien en opgelost.  In de spirituele rijken, waar jullie regelmatig heen zijn gegaan voor rust en ontspanning na een Aarde-leven, bestaat er geen pijn of lijden, alleen Liefde.  Desalniettemin op Aarde zijnd en illusoire levens levend, heeft ieder van jullie anderen slecht behandeld en is slecht behandeld, en de schaduw van die pijnlijke ervaringen en verborgen herinneringen moet in het bewustzijn worden gebracht en geheald, want alles wat niet in perfecte harmonie en afstemming is met de Liefde, is niet bestand tegen de intense en prachtige energie die de Realiteit, de Hemel is. 

Ieder voelend wezen, ieder bewust wezen, is een goddelijke schepping, en is daarom perfect.  Er is zelfs niet één ziel die niet past in deze categorie van perfectie, want als dat zo zou zijn zou God niet de Bron van oneindige Liefde, Wijsheid en Waarheid zijn die Hij is, zou hij minder dan helemaal perfect zijn, en dat gaat zo ver voorbij aan wat mogelijk is dat je je dat niet eens zou kunnen voorstellen.  Hij is perfect en dus, daarom, is Zijn volledige schepping dat, waarvan ieder levend wezen een essentieel en onvervangbaar onderdeel is. 

Maar tijdens de spelletjes die jullie gedurende de eonen in de illusie hebben gespeeld, hebben jullie geprobeerd om iets dat niet perfect was te bouwen, en in waarheid is ook dat onmogelijk.  Echter, omdat de illusie zo slim was geconstrueerd – jullie zijn allemaal wezens van grote macht en majesteit, creatieve genieën in feite – slaagden jullie er in de aspecten van jezelf die daar binnen waren gegaan ervan te overtuigen, dat het echt en gevaarlijk was.  Defensieve ideeën werden ontwikkeld om jullie te beschermen tegen de bedreigingen die jullie te lijf gingen, toen jullie het idee van afscheiding en individualiteit als waar aannamen.

Vertrouwen werd een groot thema, en jullie kozen ervoor niet te vertrouwen, maar in plaats daarvan jezelf te beschermen tegen het verwachte verraad van anderen.  Jullie bouwden wantrouwen en verraad in de illusie in en moesten er vervolgens mee omgaan.  Het resultaat daarvan is een omgeving waarin de Liefde wordt afgewezen, want het lijkt jullie zwak en kwetsbaar te maken, en het is vervangen door voorwaardelijke liefde (die ook weer volkomen illusoir is), een staat waarin je daarvoor betaling verwacht – tegen jullie kinderen, bij voorbeeld, zeggen jullie: ‘als jullie je cijfers op school verbeteren, belonen we jullie met…’ en natuurlijk springen vele andere voorbeelden dadelijk de denkgeest binnen.  Deze, op zijn zachtst gezegd, minder dan helemaal liefdevolle aspecten van jullie, werden jullie schaduwzijde die jullie vervolgens in ontkenning begroeven.

Velen omarmden natuurlijk het schijnbare vermogen dat ze in staat waren uit te oefenen en genoten ervan het te gebruiken om anderen te kwetsen en te controleren.  Wat ze niet konden zien, omdat het zo diep ontkend was, was hun eigen angst en pijn.  Ze dachten dat hun macht hen onoverwinnelijk maakte en dat gaf hen een vals gevoel van geluk en veiligheid.  Uiteindelijk verouderen lichamen, hun kracht neemt af, en onbehagen verstoort hun gevoel van veiligheid.  Hun bewoners worden vervolgens steeds veeleisender, minder flexibel, maar zijn nooit tevreden.  Iedereen die incarneert als mens ervaart macht en onmacht, jullie hebben allemaal misbruikt en zijn allemaal misbruikt, en de enige oplossing voor deze ingesleten pijn en lijden is om de Liefde te omarmen en allen te vergeven die jullie op enige manier misbruikt hebben. 

Wat onliefdevol is kan nooit versmelten en integreren met de Liefde, want alleen de Liefde is Werkelijk, al het andere is illusie en moet worden losgelaten, verlaten, opgelost, zodat de entiteit die vasthoudt aan deze karakteristieken terug kan keren naar huis naar de Realiteit, naar de Liefde, naar de Aanwezigheid van God.  Alleen het Werkelijke bestaat, de maskers en vermommingen, waaruit dromen en illusies bestaan, moeten worden weggegooid, zodat een entiteit opnieuw zijn ware Zelf kan zijn en omarmen, het Zelf dat eeuwig onderdeel is van en voor altijd verbonden is met de Bron, en waarvan alles dat illusoir is, onwerkelijk, weggevallen is. 

Jullie maskers en vermommingen hebben jullie gedurende eonen geboeid en verward, jullie weghoudend van het Jezelf kennen.  Nu is het de tijd om hen los te laten, om jullie harten te openen voor de Liefde die Jou omringt, en te ontwaken in de Realiteit.

Met heel veel liefde, Saul.

* Vertaling: op de website van John Smallman (http://johnsmallman.wordpress.com/) is er ook een gesproken, Engelstalige, versie.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands