Marcadores

vrijdag 22 november 2013

21.11.2013


Jullie prachtige en wonderbaarlijke ontwaken was goddelijk gepland 

John Smallman met Jezus op 21 november 2013In de spirituele rijken is alles voorbereid op het grote ontwaken van de mensheid.  Niets kan het voorkomen.  Velen van jullie maken zich zorgen over de schijnbaar enorme aantallen mensen die volkomen onbewust blijven van hun spirituele oorsprong, en die, zoals het jullie toelijkt, derhalve dus onmogelijk ontwaakt kunnen zijn, vooral degenen die worden verteerd door haat, bitterheid, wrok en wantrouwen.

Nou, wat jullie Lichtdragers, wegwijzers, en liefdevolle zielen hebben gedaan is hen, ieder van hen, voorbereiden op dit fantastische moment van spirituele verlichting.  Jullie hebben allemaal krachtig en continu de intentie voor hen gehad om te ontwaken in een besef van hun goddelijke en spirituele wortels, en die liefdevolle intentie is buitengewoon effectief want, natuurlijk, het wordt volledig en krachtig ondersteund door God, de liefdevolle Bron in Wiens omarming allen permanent worden vastgehouden.  Gebrek aan bewustzijn van deze omhelzing vermindert op generlei wijze haar macht of effectiviteit.  Het ontwaken van de mensheid gaat gebeuren, en jullie vreugde zal niet surrealistisch zijn, zal het Reëel zijn!  Verbazingwekkend, wonderbaarlijk, en glorieus.

Zoals wij in de spirituele rijken jullie blijven vertellen, want jullie hebben wel moeite dit concept stevig in jullie denkgeesten te houden, jullie zijn heel zeker en eeuwig goddelijke wezens die een zeer beperkende en kortstondige menselijke ervaring hebben.  Ja, ik weet dat het maar door en door en door lijkt te gaan… blijf jezelf er gewoon aan herinneren dat tijd een deel van de illusie is, vooral wanneer het voor jullie heel langzaam en pijnlijk voorbijgaat.  Vergeet niet dat er ergens anders iemand is die een gelukkige ervaring heeft en de tijd voor diegene veel te snel voorbij vliegt.  Hoe lang duurt een dag, een uur, een minuut, een seconde?  Het hangt af van wat je ervaart bij het voorbijgaan ervan.  Hoewel het er inderdaad op lijkt dat de illusie al gedurende eonen heeft bestaan, misschien zelfs van voor de Big Bang, heeft het in werkelijkheid slechts een klein moment in jullie denkgeesten bestaan, en dat zal blijken wanneer jullie ontwaken en bemerken dat het er niet meer is.  

De Realiteit, God, de Bron van alles wat bestaat, Liefde, is eeuwig, eeuwigdurend, tijdloos, een continu aanwezig of nu moment waarin de gehele schepping voor altijd aan de gang is.  Woorden kunnen geen verklaring geven die in enig opzicht helemaal toereikend zijn om het eeuwige nu moment waarop de gehele schepping zijn eeuwige bestaan heeft, te beschrijven.  Derhalve zullen jullie wanneer jullie ontwaken buitengewoon verbaasd zijn door wat jullie ontwaakte en volledig in beslag genomen bewustzijn zo heerlijk onder jullie opgetogen aandacht brengt.  In de spirituele rijken doen wij niets halfslachtig, aan alles wordt met levendig enthousiasme deelgenomen, niets is gewoon ok.  Hoe kan ook maar iets in Gods goddelijke Realiteit, de enige Realiteit, slechts ok zijn. Of zelfs OK!

Het wonder van de Realiteit, die eeuwig volledig bewust en beseffend is, wacht op jullie ontwaken met intense en opgewonden anticipatie, want jullie verbazing en verrukking zal wonderbaarlijk allen van ons die de Realiteit zijn verrukken, en waarmee ieder aspect en alle aspecten van bewustzijn voor altijd onlosmakelijk verbonden zijn.  Hoewel tijd als zodanig illusoir is, weten we hoe lang het jullie toelijkt dat jullie op het ontwaken hebben gewacht, denk aan, en ervaar het wonder dat de echte Jij is.  En, zoals jullie herhaaldelijk is gezegd, er zullen geen teleurstellingen zijn, God kan niemand teleurstellen en zou niemand willen teleurstellen.  Teleurstelling is heel zeker een illusie, volkomen onwerkelijk, en totaal ondenkbaar, als iets dat niet in perfecte afstemming met de Liefde is.  En alles dat slecht afgestemd, onliefdevol, of onaccepterend lijkt, zal instant achter jullie oplossen wanneer jullie ontwaken.  

Jullie prachtige en wonderbaarlijke ontwaken was goddelijk gepland en georkestreerd op het moment van jullie schijnbare afscheiding, zodat er geen opening, geen breuk zou zijn in jullie bewuste besef van wie jullie werkelijk zijn, en ter zelfder tijd jullie de onbeperkte vrijheid gevend om die zeer beperkende omgeving te verkennen en ervaren die jullie hadden bedacht en gebouwd, om de spelletjes te spelen die jullie wilden spelen.  Beperking was een schijnbaar geweldig idee.  Goddelijke wezens met onbeperkte, in feite oneindige krachten die het verkiezen zichzelf te beperken om te zien hoe dat zou zijn.  Jullie goddelijke Vader, die jullie absoluut alles heeft gegeven op het moment van jullie schepping, verlangde slechts dat jullie de volkomen vrijheid hadden te doen wat jullie graag wilden.  De vrijheid die jullie zou toestaan alles dat jullie zouden kunnen bedenken volledig te ervaren, onderwijl tegelijkertijd ervoor zorgend dat jullie nooit iets zou kunnen overkomen.  

Jullie kozen er toen voor jezelf te verliezen in de uiterst beperkte omgeving die jullie hadden gebouwd, en om dat te doen moesten Jullie Jezelf opsplitsen in myriaden kleine en schijnbaar verbroken delen.  Als gevolg daarvan hebben jullie individualiteit, een gevoel van afzonderlijke en concurrerende levensvormen te zijn in een omgeving die niet in staat is om jullie allemaal te ondersteunen.  Vandaar zijn een gebrekkig bewustzijn, ambitie, hebzucht en meedogenloze concurrentie voor de gebrekkige levering van materialen, die essentieel zijn voor jullie overleven als mensen op Aarde, deel van die onwerkelijke en blijkbaar zeer bedreigende omgeving geworden.  Het is inderdaad een heel vreemd spel, en eentje die jullie beu zijn geworden, dus jullie ontwaken is op handen.

Degenen onder jullie die zich bewust zijn van God en van Zijn oneindige en eeuwige Liefde voor Zijn gehele goddelijke schepping, zijn momenteel gestationeerd binnen de illusie, puur door jullie eigen vrije wil en door jullie zeer liefdevolle keuze om jullie diep slapende broeders en zusters te helpen ontwaken.  Blijf doorgaan dagelijks tijd te nemen, rustig in rust in jullie diepe innerlijke ruimte die eeuwig en onverbrekelijk is verbonden met jullie Bron, zodat het Licht dat jullie eeuwig omarmt te allen tijde continu helderder kan groeien, ervoor zorgend dat niemand onbewust Ervan kan blijven.  Het is het Licht van de Goddelijke Liefde dat jullie allen tot ontwaken roept, en Het kan niet langer worden genegeerd of geweigerd.  De tijd van ontwaken is bij jullie.  Verwacht extase, en ontwaak daarbinnen! 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands