Marcadores

dinsdag 12 november 2013

11.11.2013


Bagatelliseer of onderschat niet de kracht van jullie liefdevolle intentie 

John Smallman met Jezus op 11 november 2013De mensheid is aan het ontwaken, de tekenen van deze prachtige vooruitgang in jullie spirituele evolutie kunnen duidelijk worden gezien, waarop jullie maar je blik verkiezen te werpen.  Wees je bewust van het leed dat velen ondergaan, maar focus je intentie op het zenden van liefde, healing, en compassie aan hen, liever dan medelevend in hun ellende en angst te delen.  Ze hebben veel hulp nodig, en er zijn veel mensen en organisaties die hun uiterste best doen om dat te bieden, maar degenen onder jullie die ver verwijderd zijn van de fysieke plaats van deze voortgaande proeven en crises, kunnen enorm helpen door gewoon de intentie te hebben liefde te zenden naar hen in nood. 

Jullie zijn spirituele wezens en als zodanig heb jullie de macht om healing te sturen, liefdevolle en compassievolle energie naar wie jullie maar verkiezen.  Focus op die gebieden van de wereld waarvan je denkt dat energie het meest nodig is, en heb de intentie het te zenden naar hen die daar lijden en in nood zijn, en jullie Vader zal die intentie machtig eren, enorm de kracht van jullie individuele intenties versterkend.

Jullie weten dat alle bewust voelende leven Een is met God, de Bron van alle bestaan, alle bewustzijn, dus jullie weten daarmee ook dat jullie intentie om passende energie te sturen naar mensen in nood zeer effectief is, want wat de Een als intentie heeft, hebben allen als intentie en vervolgens als ervaring.  Wanneer jullie niet fysiek aanwezig zijn waar rampen hebben toegeslagen, weet dan dat je niet de bedoeling had daar aanwezig te zijn, dat dat niet je pad is, en dat je pad is om te assisteren door energie van afstand te sturen. 

In jullie driedimensionale, fysieke, illusoire wereld zijn er vele vormen van energie, en eenieder van jullie heeft onbeperkt toegang tot ten minste een van hen – Liefde, compassie, vergeving, healing, materieel, monetair, om er maar een paar te noemen – dus heb de intentie vrijelijk die met hen in nood te delen die je kracht en je talent of competentie is, en ik verzeker jullie dat de gevolgen van die liefdevolle intentie zeer nuttig en bruikbaar zal zijn.  Bagatelliseer of onderschat niet de kracht van jullie liefdevolle intentie, want ongeacht hoe ver jullie fysiek weg zijn van het gebied waar hulp nodig is, de verbazingwekkend krachtig effecten van jullie intentie om de nodige energie te sturen naar die plaatsen, zal direct worden ontvangen en gewaardeerd.  Het is vanwege deze explosie in liefdevolle intenties door zo velen van jullie, dat er zo veel door jullie op Aarde is bereikt in de afgelopen jaren.

Iedereen op Aarde heeft een goddelijk doel, en als de jouwe niet meteen duidelijk voor je is, zelfs als het je nooit duidelijk wordt, is dat doel altijd actief.  Door daarop te focussen en de intentie daarover te hebben dat het goddelijk wordt geleid, versterk je haar effecten machtig, maar zelfs als je dat niet doet, omdat je die intentie instelde voordat je incarneerde voor dit specifieke leven, blijft die intentie zichzelf tot uiting brengen via jou voor het goede (hoogste goed) van allen.  Jullie zijn wezens geschapen in Liefde van Liefde, het goddelijke energieveld waarin alles wat bestaat eeuwig rust, en daardoor zijn jullie altijd je rol in de voortdurende taak van healing van de mensheid aan het vervullen.  Door de intentie te hebben je bewust te zijn van het levensdoel dat je op Aarde kwam vervullen, terwijl jullie onderwijl jullie menselijke levens leven, ook al lijkt het dat je daarvan onbewust bent, zijn jullie dat desalniettemin aan het uitvoeren.  Jullie gingen een verbintenis aan, voor jullie voor dit Aardse leven incarneerden, om te assisteren in het ontwakingsproces van de mensheid, en niets kan jullie ervan afhouden te assisteren zoals jullie intentie is.  Echter, wanneer jullie je bewust kunnen worden van deze verbintenis terwijl jullie een menselijk leven binnen de illusie leven, onder een bombardement van illusoire afleidingen, zullen jullie die verbintenis veel effectiever en krachtiger uitvoeren.   

Herinner jezelf er dagelijks aan, wanneer jullie je rustige binnenruimte binnengaan om te communiceren met de gidsen, mentoren, engelen en heiligen die jullie hebben gekozen als jullie medewerkers en assistenten tijdens dit Aardse leven, dat jullie de ‘laarzen op de grond’ zijn, de primaire bronnen die het Aardse vlak hebben betreden in deze zeer veelbelovende tijd in haar evolutie, om het goddelijke plan voor de mensheid tot bloei te brengen.  Jullie worden voortdurend voorzien van alles wat jullie nodig hebben voor het uitvoeren van de goddelijke taken die jullie geïncarneerd zijn uit te voeren, dus sta de afleidingen van deze illusoire omgeving niet toe je anders te overtuigen.  God in Zijn oneindige wijsheid koos ieder van jullie specifiek voor de taken waarvoor jullie je ingescheept hebben, en als Hij jou koos om ze uit te voeren, dan is er niemand meer gekwalificeerd om dat te doen.  

Sta niet toe dat een vals gevoel van nederigheid je ervan kan overtuigen dat jullie inspanningen om anderen te helpen door jullie gebeden alleen, niet erg effectief zijn.  Ze zijn effectief, zeer effectief, en het gevoel van nederigheid dat anders suggereert, is gewoon een van de illusoire afleidingen die proberen om je focus weg te halen van de taak die je hebt, zodat je effectiviteit aanzienlijk kan worden verminderd.  Laat je niet misleiden door deze valse zintuigen, of anderen die daaraan gelijkaardig zijn, die proberen je ervan te overtuigen dat je niet goed genoeg bent, niet effectief genoeg, en dat je plaats moet maken zodat anderen, die je zouden kunnen toelijken als veel capabeler en effectiever, je kunnen vervangen.  Niemand zou je ooit kunnen vervangen, omdat jullie in die positie werden geplaatst, in deze precieze positie, door God je liefhebbende Vader Die jou perfect begrijpt, en Die jou plaatste, en niemand anders, precies waar je het meest effectief zou kunnen zijn. 

Accepteer het leven zoals het door en langs jullie heen stroomt, en herinner jezelf dat je, te allen tijde, goddelijk geleid wordt, en dat enige inadequate aspecten van jezelf volledig werden ingecalculeerd toen je levenspad voor jou, met jouw volledige kennis en instemming, werd gepland.  Jullie zijn te allen tijde precies waar God en jij de intentie hebben te zijn.  Wees ontspannen in de waarheid daarvan, en geniet van jullie reis.  

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands