Marcadores

zondag 3 november 2013

01.11.2013 Saul

Jullie collectieve intentie is de bepalende factorJohn Smallman met Saul op 1 november 2013Hier in de spirituele rijken kijken we met vreugde toe terwijl de vooruitgang van de mensheid in de richting van het moment van ontwaken steeds krachtiger gefocust raakt.  Wij hebben jullie vele malen verteld dat het een uitgemaakte zaak is, wat het inderdaad is, maar jullie collectieve intentie is de bepalende factor, de kracht die jullie zo doelgericht voorwaarts en huiswaarts drijft.  Het is altijd al jullie collectieve intentie geweest om te ontwaken, sinds het moment van de schijnbare afscheiding, maar natuurlijk waren de afleidingen en verlokkingen van de illusie die jullie hadden bedacht en gebouwd nogal fascinerend, en door alle praktische doeleinden waren jullie die onuitroeibare intentie vergeten en raakten jullie de weg kwijt en verward in het uitgestrekte doolhof dat de illusie is.

Velen zijn te midden van jullie gekomen gedurende de eonen, om jullie aan de weg naar huis te herinneren en deze te laten zien, en eindelijk komen hun liefdevolle en aanhoudende inspanningen tot bloei, terwijl steeds meer van jullie tot het besef komen dat jullie inderdaad eeuwig levende spirituele wezens zijn die leerervaringen ondergaan, fysieke lichamen benodigend, die jullie uit de illusie en huiswaarts naar de Realiteit zullen leiden.  De weg vooruit is duidelijk, er zijn geen obstakels of belemmeringen die nog voor omleidingen of omwegen zorgen, hou gewoon de intentie om te ontwaken vast, voor jezelf en voor de gehele mensheid, en herbevestig deze minstens eenmaal per dag, en bij voorkeur vele malen omdat het jullie taak is te ontwaken en je met verwondering te herinneren wie en waar je werkelijk bent.

Jullie hebben een gezegde: ‘Thuis is waar het hart is’ (Home is where the heart is), wat in feite betekent dat thuis, waar jullie allen voortdurend verlangen om te zijn, een staat is van weten dat jullie altijd en onvoorwaardelijk worden geliefd, en waar het jullie aan niets ontbreekt; maar binnen de illusie is dat een bijna onmogelijke staat om te bereiken.  Ja, sommigen van jullie hebben fantastische relaties, getoetst aan jullie menselijke maatstaven, maar zelfs dan weet je dat hoe goed het ook is, er nog steeds iets is dat niet goed is, er iets ontbreekt.  Je bent altijd op zoek naar iets meer, en dat is natuurlijk jullie goddelijke en eeuwige verbinding met God.

Die verbinding is nooit verbroken geweest en kan dat nooit zijn, maar je bewustzijn daarvan, het weten dat dat zo is, is wel tijdelijk verdwenen, en daar verlang je weer naar – dat is de reden waarom je, als mens, nooit echte voldoening kunt vinden – want diep van binnen weet je dat dat is wat er ontbreekt in je leven, en er is absoluut niets wat dat kan vervangen.  Een paar worden zich hiervan bewust en richten zich fulltime tot God voor de Liefde waarvan ze weten dat het hun recht is, en door dat te doen worden ze volledig en uiteindelijk verliefd op God.  Maar slechts een zeer beperkt aantal heeft voldoende toewijding en doorzettingsvermogen om Hem te leren kennen en tijdens een (heel) mensenleven in Zijn Tegenwoordigheid te verblijven. 

Nu, met de intensivering van het goddelijke Liefdesveld dat de planeet en alle bewust voelende levensvormen baadt en omarmt, groeit een bewustzijn hiervan binnen de gehele mensheid, dat jullie inderdaad spirituele wezens zijn.  Velen vinden dit moeilijk om te accepteren.  Desalniettemin versterkt hun bewustzijn ondanks hun twijfels en scepsis, en weerstand is vruchteloos.  Jullie zijn wezens van Liefde, eeuwig verbonden met jullie goddelijke Bron, en ontkenning van de realiteit van die goddelijke Waarheid kan niet langer worden gehandhaafd.  En voor velen is dat zeer verontrustend. 

Zijn gaan geloven in die schijnbare realiteit van onwerkelijkheid, kan het aanzienlijke emotionele pijn veroorzaken om te erkennen dat je een fout maakte, en dat de omgeving van pijn en lijden die jullie lijkt te omhullen, een verzinsel is van jullie collectieve intentie.  Je aandachtig focussen op je ingesleten overtuigingen om jezelf ervan te overtuigen dat je gelijk hebt, dat de wereld om je heen toch echt werkelijkheid is – ten slotte ervaren jullie het direct met al jullie zintuigen, dan moet het echt zijn, toch?  En in die juistheid wordt jullie ongeluk en ontevredenheid stevig onderhouden.

Zo vaak zijn jullie op plekken of in situaties waar het lijkt of je niet veilig jezelf kunt zijn, en dus hebben jullie allemaal aangetrokken vermommingen waaraan jullie zo gewend zijn geraakt om te dragen, dat jullie geloven dat ze echt jij zijn.  Dan gebeurt er iets onverwachts en je meent dat de vermomming daarmee niet kan samengaan, en een aspect van jezelf dat je was vergeten breekt in je bewustzijn open.  Het kan een gevoel van grote kracht en een vermogen tot aankunnen (ermee om kunnen gaan) zijn, of een angstaanjagende terugval naar emotionele instorting.  Hoe dan ook is het schokkend voor je.  Wees ervan verzekerd dat als zoiets je overkomt het zeker geen toeval is, maar een roep om wakker te worden, een leermoment dat je in je levensweg hebt ingebouwd om je te assisteren op je weg naar ontwaken.  

Jullie kunnen nog steeds de betekenis ervan ontkennen en weigeren je bewust te worden van de les die het je voorgeschoteld heeft, maar dan nog zal het zo'n enorme impact op je levensperspectief hebben dat je uiteindelijk geen andere keuze zult hebben dan om het te erkennen, jullie ertoe brengend de nodige veranderingen in jullie houdingen en gedrag aan te brengen.  Het is een beetje zoals uiteindelijk toegeven van (het hebben van) een alcoholisme- of drugsverslaving, en akkoord gaan met het deelnemen aan een twaalf stappen programma.  En, zoals jullie allemaal wel weten, dat doen kan een levensredder en een levensveranderaar zijn, degenen die de moed vinden om toe te geven dat ze hulp nodig hebben, fantastische beloningen brengend.

Jullie moeten je in herinnering blijven brengen dat een menselijk leven op aarde een voortdurende leerervaring is, een ervaring die je vrijwillig verkoos om te ondergaan vanwege de essentiële lessen die het je zou voorschotelen.  Zodra je dat accepteert en begint te accepteren wat het leven je met gelijkmoedigheid en geduld voorschotelt, zullen jullie stressniveaus dalen, en zul je merken dat je veel beter kunt omgaan met de onverwachte situaties of crises die het leven naar je toe lijkt te gooien.

Ga in eerste instantie, wanneer een crisis zich voordoet, onmiddellijk in je innerlijke ruimte, geef jezelf de tijd om een beetje tot rust te komen, om een beetje te ontspannen, en vraag dan om hulp van jullie engelen, gidsen, mentoren, heiligen – bij wie je je maar het meest gemakkelijk voelt, of misschien het minst ongemakkelijk om aan te roepen – en je zult het ontvangen, direct.  Maar wees je ervan bewust dat de leiding die jullie zo wijselijk en liefdevol wordt aangeboden, misschien niet precies past bij je veronderstelde behoefte.  Jullie zullen bereid en er klaar voor moeten zijn om de dingen anders te zien, zodat je het kunt begrijpen, waarderen, en dan de assistentie die aangeboden wordt in praktijk kunt brengen. 

Het leren van de vele lessen van het leven heeft alles te maken met overgave aan de Liefde, God, de Bron van alles wat bestaat.  Liefde oordeelt, verwijt, veroordeelt, of bedriegt niet, Het biedt een verstandige en liefdevolle omhelzing die alle kwesties zal oplossen.  Blijven aandringen op gerechtigheid of compensatie stimuleert een staat van bitterheid en wrok die brandt – het is als je hand in een vlam houden, de enige remedie is om het te verwijderen.  Wanneer je voor het eerst de pijn voelt die anderen je lijken te hebben aangedaan, mogelijk met opzet, is het moeilijk om je wat te verwijderen van de situatie, en een bewustzijn te onderhouden dat die ander ook pijn heeft, en dat de remedie Liefde is, want een deel van jou wil haten!  Maar jullie weten uit ervaring dat vastklampen aan een pijn, een mishandeling, een verraad, of enige andere vorm van aanval, alleen maar zorgt voor je eigen voortgaande pijn. 

Daarom, wanneer je in pijn bent, ongeacht de reden, ga naar binnen en vraag om hulp en voor een liefdevolle omhelzing.  Open jullie harten wanneer je dat doet om klaar te zijn om de ongelooflijk krachtige liefdevolle omhelzing die onmiddellijk zal worden aangeboden, te ontvangen, en laat je intuïtieve weten dat je inderdaad het juiste op dat moment doet, de pijn en stress die je ervaart verlichten.  Op een diep niveau van je wezen weet je dat dit zo is, omdat je weet dat alles Liefde is.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands