Marcadores

maandag 11 november 2013

10.11.2013 Saul

De spirituele evolutionaire vooruitgang die jullie in zo'n korte tijd gemaakt hebben, is echt enormJohn Smallman met Saul op 10 november 2013Velen op Aarde voelen zich zeer uit hun doen, want het lijkt erop dat waarop ze hadden gehoopt en waarvoor ze hadden gebeden – vrede, harmonie, vrijheid en overvloed voor allen; een staat van Liefde om de gehele mensheid te omarmen – slechts een hersenschim is, een onhaalbare hoop in een gek geworden wereld.  Nou, de wereld is gedurende eonen gek geweest, en langzamerhand, na al die tijd, hebben de gebeden en intenties van vele heiligen een indrukwekkende verandering tot stand gebracht, een beweging van een staat van krankzinnige, angstige, en destructieve woede terug naar Liefde, jullie eeuwige God-gegeven staat.  Dat is wat jullie allemaal op Aarde tot stand aan het brengen zijn, een terugkeer naar de Liefde, en jullie zijn aan het slagen ondanks jullie twijfels en angsten.  Focus alsjeblieft op de grote vorderingen die zijn gemaakt in de afgelopen decennia van de spirituele evolutie van de mensheid, aangezien grote aantallen van jullie een oordeel over onbekende culturen, religies, politieke opvattingen, en persoonlijke levensstijlen hebben losgelaten, en naar acceptatie zijn opgeschoven. 

De spirituele evolutionaire vooruitgang die jullie in zo'n korte tijd gemaakt hebben is echt enorm.  Het is een beetje zoals waarnaar economen soms verwijzen als ‘de J curve’, waar jullie een bepaald niveau van verworvenheid hebben bereikt, in dit geval in jullie spirituele evolutie, en dan lijkt het dat jullie weer naar beneden worden geduwd, naar lagere niveaus.  Echter, bij het bereiken van de bodem van die J-curve, die slechts een zeer korte weg naar beneden is, is er slechts een richting waarin je kunt gaan, en dat is opwaarts!  Jullie hebben de bocht in de J echt gerond, dus zoek naar het bewijs en je zult het vinden, want het is overal om jullie heen wachtend op jullie herkenning.  Wanneer jullie erkennen dat dit echt is wat er gebeurt, zullen jullie spirits omhoog gaan en vervolgens zullen ook de kracht van jullie intentie en van jullie Liefde dat doen, en de beklimming van de stijl (verticale deel) van de J zal versnellen, jullie tot ontwaken brengend. 

Goddelijke beloftes zijn jullie gedaan en die worden elk moment geëerd.  Jullie onvermogen om dit te zien, dit te erkennen, is het gevolg van de verwarring en waanzin die in de illusie werd ingebouwd bij haar begin, toen het de intentie was om een staat van afgescheidenheid te ervaren.  Een deel van dat gevoel is te wijten aan het concept van lineaire tijd – een moment van aanvang ver terug liggend in het verleden, het heden en de toekomst eindeloos en misschien nogal angstig van jullie weg oprekkend, behalve dat jullie individuele dood op een enig onvoorzien en onverwacht moment in die toekomst gaat gebeuren, misschien zelfs zeer binnenkort!  Dat is genoeg om iedereen van zijn stuk te brengen die ervoor heeft gekozen te geloven dat die illusie – die kan worden waargenomen en gemeten met jullie fysieke zintuigen en door instrumenten ontwikkeld om die zintuigen versterken, de enige realiteit is. 

Iedereen, zonder uitzondering, wenst en verlangt een geldige en verheffende reden om het leven als mens op Aarde te leven.  Maar velen hebben een cultuur geaccepteerd die alles wat belichaamde mensen fysiek niet kunnen zien, voelen, ruiken, proeven, horen, of wetenschappelijk meten, ondanks het feit dat de wetenschap zichzelf voortdurend opnieuw moet uitvinden, wanneer nieuwe informatie en kennis de fundamenten waarop vorige ‘zekere en onbetwistbare kennis’ onveilig was gebouwd, weg te slaan.  Het leven leven en daarbij oogkleppen dragen, wat is wat deze houding duidelijk demonstreert, leek een veel veiliger manier om met de grenzeloze onzekerheden om te gaan die zich blijven voortdoen tijdens een leven op Aarde.  En je hoop verhogen, door te verkiezen om te geloven dat het leven eeuwig is, dat het niet ophoudt wanneer het aardse voertuig wordt neergelegd om te rusten, wordt als dwaas en onwetend beschouwd.  Maar zonder dat te weten, dat geloof, wordt de angst endemisch en dient deze krachtig te worden ontkend. 

Angst is een aspect van de illusie die kan leiden tot ontwaken als het wordt aanvaard en onderzocht, want het is een roep tot ontwaken.  ‘Waar ben ik bang voor, en waarom? Ik weet het niet, ik ben een intelligente volwassene, en echt er is niets te vrezen, dus ik zal mezelf gewoon vermannen en doorgaan met mijn leven.’  Maar dat is gewoon ontkenning, de angst is begraven, en het ettert, allerlei problemen veroorzakend die geen aanwijsbare oorzaak lijken te hebben.  Dat leidt tot woede die vervolgens vaak wordt uitgedrukt met de reden daarvoor geprojecteerd wordend op andermans handelingen of gedrag. 

Jullie bezitten allemaal wijsheid, en wijsheid vertelt jullie dat jullie levens een goddelijk doel hebben, dat dient om te erkennen dat jullie goddelijk geschapen wezens zijn van Liefde en dat geluk, voldoening, en tevredenheid allemaal voortkomen uit liefdevol leven.  Iedereen wil geliefd worden, iedereen verlangt naar Liefde, want liefde is jullie natuur, en Daarzonder zijn jullie volkomen beroofd.  En Het omringt en omhult jullie in elk moment, dus je kunt niet ontsnappen aan Haar liefdevolle omhelzing.  Maar alles wat onliefdevol is, is Daarvoor een banvloek, en wanneer jullie ervoor kiezen om liefdeloos te zijn in gedachte, woord of daad, sluiten jullie je hart af en sluiten de Liefde buiten.  En naar binnen rijdt de angst die moet worden ontkend of overwonnen, maar het te overwinnen is  slechts een andere vorm van ontkenning.

De enige ontsnapping of vrijlating uit angst is door Liefde.  Wanneer jullie naar binnen gaan en rustig jullie hart openen voor de Liefde die jullie omringt, zullen jullie angsten zich verlichten, en hoe meer jullie je voor Haar openen, hoe groter de verlichting zal zijn.  En toch, overtuigd van de werkelijkheid van de illusie zoals zo velen zijn, om de Liefde te omarmen en Het onvoorwaardelijk aan te bieden aan allen met wie jullie op enige manier interacteren, lijkt krankzinnig te zijn.  Desalniettemin zijn er maar weinigen van jullie die niet iemand in jullie levens hebben gekend die precies dat doet, en jullie kunnen je niet onbewust zijn van hun vreedzame en tevreden acceptatie van het leven, in welke vorm het ook aan hen wordt aangeboden, en van hun daaruit voortvloeiende vreugde.

Er zijn maar weinigen onder jullie die niet erkennen dat als iedereen liefdevol zou leven, er wereldvrede zou zijn, en velen van jullie zijn nu bezig met precies dat te doen en die staat tot stand te brengen.  Om altijd liefdevol te zijn is ieders intentie, maar de afleidingen van de illusie leiden jullie veel vaker weg van dat ideaal, dan jullie zouden willen toegeven, wanneer je die intentie vergeet en onliefdevol reageert op een situatie die je lijkt te bedreigen.  Ja, jullie vinden het bij tijd en wijle moeilijk, en jullie doen of zeggen dingen waarvan jullie later spijt hebben, dus herinner jezelf alsjeblieft aan de enorme vooruitgang die jullie hebben geboekt in het versterken van je intentie en verlangen om altijd liefdevol te zijn, en vier jullie successen in plaats van het jezelf te veroordelen voor jullie tekortkomingen. 

Hier in de spirituele rijken, waar jullie in werkelijkheid bij ons zijn, terwijl jullie een beetje onbewust blijven van dat feit, blijven we vreugde putten uit de opmerkelijke vooruitgang die jullie boeken in het fragmenteren en oplossen van de illusie, door de intentie te hebben liefdevol te zijn en door die intentie in praktijk te brengen.  Jullie succes is goddelijk gegarandeerd, zoals jullie weten, dus blijf oefenen en ontwaak de mensheid, zoals altijd jullie intentie is geweest. 

Met heel veel liefde, Saul.    

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands