Marcadores

woensdag 18 september 2013

17.09.2013 Jezus


De resultaten van de ineenstorting van de snode agenda's van het duister komen duidelijk in zicht

John Smallman met Jezus op 17 september 2013Wij waken met liefde en compassie over jullie, en we zien de twijfels, zorgen, angsten, en het lijden dat zo velen van jullie ondergaan in deze laatste momenten van de oude manieren, waarin conflicten en verraad wijdverbreid zijn.  Het goddelijke Liefdesveld houdt jullie continu stevig en voorzichtig vast, terwijl jullie je weg langs jullie huiswaartse paden gaan, om ervoor te zorgen dat eventueel struikelen of vallen slechts een minumum aan lijden veroorzaakt.  Het is hard ploeteren, en jullie geduld en standvastigheid zijn voorbeeldig terwijl jullie met niet aflatende vastberadenheid blijven doorgaan.  Sommigen van jullie kwamen in de verleiding de handdoek in de ring te gooien, op te geven, maar geen enkele van jullie heeft dat gedaan, ook al lijkt het dat sommigen van jullie dat wel hebben gedaan, want jullie zijn veel sterker dan waar jullie je bewust van zijn, en we kunnen jullie verzekeren dat geen enkele van jullie zal falen de reis te voltooien.  Jullie komen thuis naar de Realiteit, en aankomst op die goddelijke bestemming is onvermijdelijk.

De mensheid als geheel is ook enorme vooruitgang richting ontwaken aan het boeken, enorm geholpen door jullie liefdevolle intentie dat dit zo dient te zijn.  Wees je bewust van het leed dat velen nog steeds ervaren.  Heb de intentie hen in ieder moment liefde en compassie te sturen, maar focus je aandacht daar niet op.  Kijk uit naar en focus je aandacht op het goede nieuws, want dat verheft en inspireert jullie, en heb de intentie dat dat op grote schaal wordt gekend, wijd verspreid, en put daar vreugde uit.  Jullie vreugde verheft jullie, en de energie die door je heen stroomt als gevolg van die vreugde, inspireert anderen.  Jullie doen allemaal waarvoor je bent geïncarneerd, en jullie doen het zeer goed.  Felicitaties zijn op hun plaats!
Veel van wat er goed is dat het over de gehele wereld gebeurt, is omdat jullie Licht-dragers en wegbereiders de intentie hebben dat dat gebeurt.  En terwijl dat gebeurt, worden er meer en meer opgetild en geïnspireerd door wat ze zien en horen, en dan voegen ze hun intentie aan het collectief toe, zoals jullie al zo lang hebben gedaan, om het te helpen sturen naar nieuwe liefdevolle houdingen die het fundament waarop deze monumentale veranderingen zijn gebouwd zullen versterken, en ervoor zorgen dat er geen terugval is.  De mensheid heeft collectief de keuze gemaakt om te ontwaken, en die beslissing is in de spirituele rijken gekend en geëerd, en een koor-symfonie van ongelooflijke schoonheid speelt nu door de gehele schepping als een inleidende viering voorafgaand aan de grootse feesten die jullie zullen begroeten als jullie ontwaken. 
Om als mens te leven op dit punt in jullie spirituele evolutie, is een voorrecht en een eer, en enorme aantallen wezens, veel meer dan zouden kunnen worden ondergebracht, wilden in deze tijd aanwezig zijn op Aarde, om te assisteren bij en deel te zijn van de veranderingen die plaats vinden.  Jullie waren allemaal uitgenodigd om deel te nemen aan deze grootse onderneming, en ieder van jullie koos ervoor deze uitnodiging aan te nemen.  Desalniettemin is het voor velen van jullie uiterst moeilijk je voor te stellen dat iemand op Aarde wil zijn in de huidige talrijke, doorgaande, chaotische en verwarrende gebeurtenissen en situaties – militaire conflicten, politieke instabiliteit, economische turbulentie, en religieuze schandalen – die doorgaan bij zo velen pijn en lijden te veroorzaken.  Echter, de meesten van jullie beseffen ook dat dingen niet veel langer kunnen blijven doorgaan, en dit hebben jullie volkomen juist.  En natuurlijk wisten jullie dit ook toen jullie de uitnodigingen accepteerden om aanwezig te zijn op Aarde en te asisteren bij het ontwaken van de mensheid.   
De balans tussen het Licht en het duister, die vanuit jullie perspectief gedurende eonen veruit het zwaarst heeft gewogen in het voordeel van de laatste, is voorbij.  Het Licht heeft gezegevierd; geen andere mogelijkheid heeft er ooit bestaan, en de resultaten van de ineenstorting van de snode agenda's van het duister komen duidelijk in zicht.  Het briljante Licht van Gods Liefde voor Zijn volledige goddelijke schepping, is snel het duister aan het verspreiden, en slechts een beperkt aantal afgelegen enclaves blijven bestaan, waarin degenen die ervoor kiezen om de Liefde te blokkeren, kunnen doorgaan de duisternis te omarmen. 

En terwijl het Licht op Aarde doorgaat te intensiveren als gevolg van de versterkende collectieve intentie dat Het dat doet, zullen de paar laatst overgebleven leden van de oude gevestigde organisaties die zo lang het duister hebben gekoesterd en de schijnbare macht die het hen gaf, binnenkort moeten kiezen ofwel het Licht te omarmen, zoals de meesten zullen doen, of ze zullen verhuizen naar omgevingen waarin ze kunnen blijven doorgaan hun ongelukkige spelletjes te spelen voor zo lang als ze kiezen dit te doen.  Maar zelfs zij zullen uiteindelijk omdraaien en het Licht omarmen, omdat het onmogelijk is om iemands natuur permanent te ontkennen, en allen die bestaan zijn ten gevolge van hun natuur wezens van Licht.  Er is alleen Licht en duisternis is slechts een illusie – een nietsheid die onwerkelijk is, maar werkelijk lijkt als iemand zijn ogen sluit voor het Licht.  Maar iedereen zal zijn ogen openen want het Licht dat op hen schijnt is veel te fel om te weerstaan. 

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands