Marcadores

zaterdag 28 september 2013

27.09.2013 Saul

Iedere schuld, schaamte, of bestraffing doet de gehele mensheid pijn!John Smallman met Saul op 27 september 2013Het ontwaken van de mensheid is bijna bij jullie.  Ja, jullie hebben dit al geruime tijd gehoord, en dat is omdat jullie, via de collectieve intentie van de mensheid, het tot stand aan het brengen zijn, en jullie moeten er regelmatig aan worden herinnerd om de intentie daarvoor vast te houden om het te laten gebeuren.  Jullie dienen ook de intentie vast te houden om voortdurend liefdevol te zijn, terwijl jullie alles loslaten binnenin jezelf dat niet in afstemming is met het goddelijke Liefdesveld dat jullie voor altijd omarmt.  De overgrote meerderheid van jullie willen liefdevol zijn, desalniettemin houden velen ook een diep verlangen vast om de 'boosdoeners' op jullie wereld te kijk gezet en tot schande gemaakt te zien, en mogelijk zelfs gestraft voor hun misdadige activiteiten.

Jullie zijn allemaal op een bepaald moment boosdoeners geweest, en gedurende vele menselijke levens hebben jullie geleerd dat door boosdoeners te zijn je jezelf evenveel pijn doet als anderen, maar het is gemakkelijk om dat te vergeten wanneer je geïncarneerd bent als mens – geheugenverlies is een van de beperkingen waarmee je te maken hebt.  Derhalve blijven we jullie eraan herinneren, zodat jullie gefocust blijven op je taak om altijd liefdevol te zijn en aldus de mensheid te helpen ontwaken.  Veel van de huidige overtreders worden te kijk gezet, maar jullie dienen je beschuldiging los te laten om ze te zien beschuldigd en gestraft voor de diverse wreedheden die zij hebben begaan – VERGEET NIET, allen zijn een!  Iedere schuld, schaamte, of bestraffing doet de gehele mensheid pijn!  

Jullie zijn allemaal goddelijke creaties van oneindige waarde, oneindig en onvoorwaardelijk geliefd door jullie hemelse Vader – die alleen maar Liefde wil en nooit straf voor Zijn kinderen – en om terug te keren naar Zijn Tegenwoordigheid moeten jullie alles loslaten dat niet in harmonie is met Zijn liefdevolle intentie voor Zijn gehele Schepping.  Velen van jullie hebben ontdekt dat door het dagelijks hebben van de intentie om alleen liefdevol te zijn, jullie stressniveaus en jullie angsten en zorgen aanzienlijk zijn verminderd.  Wanneer je in vrede bent van binnen is het veel gemakkelijker liefdevol te zijn, dat is waarom het essentieel is voor jullie welzijn dat je regelmatig je stille ruimte binnengaat, al is het maar voor een moment, om je intenties te vernieuwen.  Als je je echt vredig voelt, heb je geen verlangen om wie dan ook aan te vallen, te bestraffen, of te schande te maken.  En regelmatige meditatie, of gewoon ontspannen, terwijl je rust op die plek van innerlijke stilte, versterkt jullie vermogen om rustig te blijven, zelfs als er chaos om je heen is.

Jullie liefdevolle intentie, jullie liefdevolle aanwezigheid, is zeer krachtig; het fungeert als een diep stabiliserende invloed op hen in jullie omgeving, de energieën van angst kalmerend die kunnen leiden tot conflicten, en iedereen aanmoedigend om vreedzame oplossingen te zoeken voor problemen die betrekking hebben op kwesties die ze aangaan of hen bezorgd maken.  En in jullie energieveld, welke jullie vasthouden en delen met degenen om je heen, zullen wonderen gebeuren.  Jullie verlangen naar wonderen, jullie kunnen wonderen creëren, dus heb de intentie dat te doen.  Verwacht ze, en geniet van de resultaten.  Naarmate meer en meer van de mensheid zich naar de Liefde toekeert, zullen de aantallen wonderen ook toenemen net zoals hun significantie, jullie bewustzijn van hen benadrukkend en versterkend. 

Wonderen dienen vaak te geschieden want jullie natuur is Liefde, en de Liefde houdt van wonderen want ze zijn Gods Wil voor jullie.  Jullie openen jezelf voor het creëren van wonderen wanneer je je volledig opent voor de Liefde en angst en zorgen loslaat.  Angst en zorgen zijn negatieve intenties die wonderen voorkomen, dus laat je geloof in je goddelijke natuur zich intensiveren, totdat je je daarin heel veilig voelt, dan is er geen ruimte voor angst of een van haar onaangename aspecten.  Wanneer je angst loslaat, verdampt alle gevoel van behoefte aan veiligheid of verdediging, want dan ben je je bewust dat je veilig bent en dat er geen verdere maatregelen of verdedigingen nodig zijn om te zorgen voor iets dat je altijd al hebt gehad.  

Angst verwacht dat er dingen fout gaan, dat ongelukken of rampen zullen gebeuren, en het stimuleert je om voorzorgsmaatregelen te nemen om de schade die kan optreden te beperken.  Maar je aandacht daarop focussen is gelijksoortig aan de intentie hebben dat dingen fout gaan, en de kracht van je intentie is geweldig.  Velen van jullie hebben dit ervaren, toen dingen die je zeer vreesde, gebeurden.  Waar je je aandacht op focust, is waar je je intentie op focust; dus focus op de Liefde.  

In deze Nieuwe Tijd is het goddelijke energieveld dat de Aarde en al haar inwoners omhult, veel sterker en effectiever dan het ooit in jullie gehele geschiedenis geweest is, want de mensheid heeft het besluit genomen te ontwaken uit de illusie.  Die beslissing is onomkeerbaar.  Het betekent dat de hoek om is gelopen van angst naar Liefde, en de gevolgen van die beslissing worden meer en meer duidelijk gezien over de gehele planeet.  Situaties die onoplosbaar schenen of waarschijnlijk het lijden van de mensheid zouden verlengen, verliezen hun angstige intensiteit, hun gevoel van dreigend conflict, en ze zijn zichzelf aan het omwerken als situaties waarin de betrokkenen zich openen naar de Liefde, en compassievolle discussie toestaan om enig verlangen naar competitieve concurrentie te vervangen, welke zou leiden tot winnaars en verliezers.  In plaats daarvan heeft een arena waarin allen zullen winnen de arena vervangen van wantrouwen, verraad, en oorlog die de mensheid zo lang heeft gebruikt dat het was gaan geloven dat er geen andere adequate manier was om conflicten op te lossen.  Ook al hebben deze manieren nooit gewerkt! 

Jullie zijn volledig gehuld in de Nieuwe Tijd met haar lichte en liefdevolle energieën.  Jullie weten dat!  Diep in jezelf weten jullie het, en wanneer jullie je ruimte binnengaan van stille innerlijke vrede, kun je dat voelen.  Focus daarop, herinner jezelf eraan dat dat waar is, en dan accepteer en omarm van ganser harte de Liefde die om je heen veegt en wervelt, en heb de intentie dat de gehele mensheid dat voelt en er zich mee verbindt, en breng jezelf en de gehele mensheid uit de duistere droom die jullie zoveel lijden heeft gebracht. 

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands