Marcadores

zondag 13 mei 2012

13 mei, JesusHet is een visie van immense kracht die je tot stand aan het brengen bent.

Het ontwaken van de mensheid is in volle gang. Alles is precies zoals het zou moeten zijn, terwijl meer en meer van jullie zich bewust beginnen te worden van de enorme veranderingen in de manier waarop je leeft en het leven ervaart, en die binnenkort in werking zullen treden. De eerste tekenen daarvan zijn al zichtbaar en worden gerapporteerd, voornamelijk in de alternatieve en onafhankelijke media, maar er verschijnen ook korte fragmenten in het mainstream nieuws. Kijk daar naar ze uit want verslagen uit dit gebied geven je, wat je zou kunnen noemen, meer tastbaar bewijs dat grote veranderingen onderweg zijn – eindelijk beginnen de mainstream media ook iets van de waarheid te vertellen, en dat op zichzelf is al inspirerend.


Wachten op de komst van deze geestverruimende gebeurtenissen blijft stressvol voor heel velen van jullie die het Licht en de visie met zo hooggespannen verwachting zo lang hebben vastgehouden. Dat was een van je redenen om op Aarde te zijn in deze tijd, en je wist toen je verkoos dit op je te nemen dat het niet gemakkelijk zou worden, hoewel je ook wist dat je enorme hoeveelheden hulp zou krijgen om je te helpen je doelen te bereiken en je te helpen bij het ontwaken van de mensheid. Herinner je jezelf regelmatig aan de visie die je hebt vastgehouden en maak regelmatig contact met anderen op hetzelfde pad, want dat geeft je extra kracht en vertrouwen wanneer je je verbindt met hen die deze visie ook vasthouden.
Het is een visie van enorme kracht die je tot werkelijkheid aan het maken bent, om de illusie te vervangen waarin je al zo lang verborgen bent geweest. Haar aankomst is van groot belang omdat het jullie bevrijding zal voleinden van de boeien die jullie zo sterk aan onwerkelijkheid en lijden hebben gebonden. Het zal je de mogelijkheid geven om te ontdekken en genieten van wie je werkelijk bent, wie je altijd bent geweest, en terug te keren naar het genot van je natuurlijke goddelijke staat. Alles op de planeet is ingesteld op het deelnemen aan deze wonderbaarlijke nieuwe visie, die de mensheid zal verheffen en inspireren tot ongekende hoogtes van harmonieuze samenwerking, het mogelijk makend de schade te herstellen die is toegebracht aan de planeet en zo veel van haar bewoners.

Als je ontwaakt zul je merken dat je grenzeloze bijstand wordt aangeboden bij de taak van reiniging en vernieuwing van de planeet door degenen die voor eonen naar jullie gekeken hebben, en die jullie zullen voorzien van fantastische technologieën, ver voorbij wat je je ooit hebt voorgesteld, die de taak van planetaire reparatie en herstel snel, effectief en eenvoudig zullen maken. En natuurlijk zullen ze nieuwe manieren aanbieden en laten zien om aan de energie te komen die je nodig hebt voor al je essentiële zaken, zonder de bijkomende schade en vervuiling die altijd onvermijdelijk scheen te zijn bij jullie huidige grote complex van industriële systemen.

Vervuiling en giftig afval zijn niet de onvermijdelijke neveneffecten van de industrie! Wat op aarde gebeurd is onder jullie rentmeesterschap is een volkomen negeren van de verantwoordelijkheden die bij het leven op Aarde behoren. Jullie hebben een systeem gebruikt van verkrachting, plundering en vernietiging, en als alles van waarde op een bepaalde plek eruit gehaald was, gingen jullie gewoon naar een andere plek. Geen wonder dat de Aarde in zulk een moeilijke situatie verkeert.

Dit zal allemaal veranderen. Jullie zijn eindelijk klaar om de verantwoordelijkheden te aanvaarden die vreedzaam, in overvloed, en vreugdevol samenleven op Aarde met recht van jullie verlangen. En wanneer, bekwaam bijgestaan door degenen die zijn gekomen om jullie te helpen, je dat doet, zul je zien dat het geen tijdrovend monnikenwerk is, maar een zeer creatieve en inspirerende ervaring die je een buitensporige tevredenheid zal brengen.

Ja, velen van jullie zijn al een lange tijd bezorgd over de voortdurende plundering van jullie prachtige planeet, en toch leek het erop dat je daar heel weinig aan kon doen. Echter, jullie verschillende bewegingen die deze kennis in de openbaarheid hebben gebracht, zijn zeer effectief geweest in het tot stand brengen van veranderingen in de houding van mensen, en het bewustwordingsproces dat jullie hebben ondergaan.

Het leven in vrede, vreugde en harmonie is jullie wens en was jullie droom voor eonen, en nu staan jullie op de drempel van het creëren daarvan. Jullie zijn nooit alleen geweest, noch als het menselijke ras op Planeet aarde, noch als individuen. Meestal is dit niet duidelijk voor je geweest omdat jullie jezelf begraven hebben in conflict, onenigheid, verwarring, en soms zelfs in totale wanhoop als jullie je liefdeloze spelletjes van winnen en verliezen speelden binnen de illusie die je toeschijnt zo echt te zijn.
Toch, zij in de andere rijken – dat wil zeggen bewust van maar buiten de illusie – waren constant bij jullie, onbeperkte steun en liefde aanbiedend, maar als je volledig bezig wordt gehouden door de spelletjes die de illusie biedt voor jullie onophoudelijke afleiding, is het zeer moeilijk voor je om je bewust te zijn van alles behalve hoe deze steeds bedreigende omgeving te overleven. Voor jezelf natuurlijk, lijkt het niet zo dat je steeds bezig bent spelletjes te spelen; jouw omgeving lijkt volkomen echt en absoluut waardevol, in feite al je aandacht opeisend, zodat je je overleving daarbinnen veilig kunt stellen.

Nu echter, begint de volstrekte waanzin van je huidige staat van bestaan door te breken in je bewustzijn, en dringt het aan op je erkenning daarvan. Het is een schok en opluchting voor velen die zo'n sterk en hardnekkig geloof hadden in de illusie en aan al van haar bijbehorende verkeerde veronderstellingen, die jullie ertoe hebben gebracht te geloven dat het de Realiteit was. Het is echt nogal een spel geweest dat jullie met zulk een concentratie en intentie al deze eonen hebben gespeeld. Verblijd jezelf in de betrouwbare wetenschap dat dit ten slotte tot zijn einde komt.
De ongerustheid, angst, onzekerheid, en het lijden dat je hebt ervaren zal tot een abrupt einde komen als je ontwaakt in je ware staat van eenheid met God en al Zijn goddelijke creatie, en jullie jezelf opnieuw herkennen als goddelijke wezens, oneindig geliefd en van oneindige waarde. Wanneer dit gebeurt zul je jezelf opnieuw terugvinden in de Realiteit – je eeuwige Huis – in een staat die meer Werkelijk is dan alles wat je je ooit had kunnen voorstellen terwijl je afgesloten, troosteloos, angstig en effectief begraven was in je illusie. Je staat op het punt je geloof daarin te stoppen, het te laten rusten, en het toe te staan op te lossen in het niets van waaruit je het gemaakt hebt. Het moment van eeuwige vreugde is bijna aan jou, dus houd je Licht hoog, deel het zonder reserve met iedereen, en weet dat het moment van je ontwaken steeds dichterbij komt.
Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands