Marcadores

zondag 13 mei 2012

13 mei, SaulMet de voorbereidingen voltooid, staat een zeer wonderlijke ervaring op het punt je te omhullen

Het ontwaken van de mensheid in het volle bewustzijn van zijn ware identiteit, zal een gebeurtenis zijn van groot belang voor alles van Gods goddelijke schepping, en dat belang kan niet genoeg benadrukt worden. Vele duizenden jaren zijn besteed aan de voorbereiding voor deze buitengewone gebeurtenis, en nu, met de voorbereidingen voltooid, staat een zeer wonderlijke ervaring op het punt om je te omhullen.

Gedurende duizenden jaren zijn vele liefdevolle wezens de illusie binnengekomen en hebben zich onder jullie begeven, Liefde in actie demonstrerend. Jullie verschillende religies hebben je over hen verteld want regelmatig, nadat deze wezens jullie hadden bezocht, hebben sommige van hun volgelingen religieuze organisaties opgericht om hun boodschap over te brengen voor het welzijn van allen. Echter, zoals met alle organisaties die zijn gevormd in de illusie, raakt na verloop van tijd de boodschap die zij belijden en verspreiden, verwrongen en verbasterd, en raakt de organisatie geobsedeerd door hun eigen voortbestaan en met hun interne strijd om het leiderschap.


Daardoor verliezen ze uit het oog dat ze waren opgericht om te verkondigen, en de mensen die ze hadden zullen helpen raken gedesillusioneerd en drijven weg om hun eigen alternatieve vestigingen te vormen met tegenstrijdige dogma's, die ze vaak presenteren als onaantastbare waarheden aan iedereen die wil luisteren.
Veel schade en leed is veroorzaakt door deze ongelukkige verkeerde voorstelling van zaken. In het begin werden al deze organisaties met de beste bedoelingen opgericht, maar vroeg of laat raakten ze de weg kwijt, wanneer de afleidingen die de illusie geeft, ze toe dreef naar concurrentie en onenigheid met elkaar. Daarna probeerden ze nieuwe leden te werven door of hun boodschap die ze aanboden aan de situatie waarin ze zich bevonden aan te passen, of door het versterken van de dogma's die ze al hadden ontwikkeld, en daaraan ernstige bedreigingen van de eeuwige goddelijke straf voor hen die ze negeerden of daarvan afweken toe te voegen.

Een groot deel van de mensheid heeft nu de ongeldigheid begrepen van deze bedreigende en liefdeloze dogma's, en is gaan begrijpen dat het enige geloof dat zinvol is, is in een God van oneindige niet-discriminerende Liefde voor de gehele mensheid. Ieder ander geloof maakt duidelijk geen enkele zin. En natuurlijk is Liefde de energie die door de hele schepping stroomt, leven en bewustzijn verstrekkend aan al Gods kinderen ongeacht hun geloof, etnische afkomst, of plaatsen van verblijf binnen de goddelijke kosmos.

Er zijn nog steeds grote aantallen die zich uit angst vastklampen aan idiote dogma's, en die het nodig hebben om anderen te overreden, zodat ze zichzelf kunnen overtuigen dat ze rechtschapen zijn in de ogen van hun hard oordelende god. Maar zelfs tussen hen beginnen velen het Licht te zien, en ze beginnen te beseffen – zelfs als ze dat nog niet tegen zichzelf kunnen toegeven – dat deze wegen van geloof in hun eigen rechtschapenheid en hun consequent zelfgegeven autoriteit tot het veroordelen van anderen, wat ze zo enthousiast hebben gedaan, en die ze proberen te gebruiken om anderen bang te maken en te overtuigen zich bij hen aan te sluiten, doolopende wegen zijn, nergens toe leidend, en alleen nog meer pijn en lijden veroorzakend.

Velen dachten ooit dat pijn en lijden heilig waren in de ogen van God, en dat ze zich geliefd maakten bij Hem door het omhelzen daarvan. God is Liefde. Discussie overbodig! Alle houdingen of gedragingen die liefdeloos zijn, zijn niet van God. God wil niet dat er iemand lijdt, zelfs niet iemand die door de gehele mensheid wordt gezien als een gruwel, een vervulling van alles wat slecht is.

Pijn en lijden zijn uitvindingen van de mensheid, gemaakt om de illusie te kruiden, en welk een ellende hebben zij veroorzaakt bij zo velen. Uiteindelijk hebben jullie een stadium bereikt in jullie spirituele evolutie waardoor het je overduidelijk wordt dat een liefhebbende God je nooit zou vragen te lijden in Zijn Naam. Welke behoefte zou Hij dan moeten hebben om jullie te zien lijden? Hij houdt van Zijn schepping met heel Zijn oneindige en majestueuze Hart, en Hij demonstreert continu Zijn Liefde – want Hij heeft lief, en om de onbewusten, onwetenden en slapenden te onderwijzen, dat Liefde alles is dat er is.

Dit is de Realiteit – Gods oneindige en overvloedige Liefde voor de gehele schepping – en het is in deze staat dat de mensheid aan het ontwaken is. Het is onvermijdelijk, onontkoombaar, en goddelijk verzekerd voor jullie, want het is de Wil van God. Het was een keuze van ieder van jullie om de illusie binnen te gaan en alles wat het had te bieden te ervaren. God zorgde onmiddellijk voor een uitweg en de nodige begeleiding om de uitgang te vinden, want Hij wist dat de verleiding waar je daardoor mee te maken kreeg tot een eind zou komen en dat je alleen maar naar Huis zou willen. Deze tijd is nu gekomen. Je bent dicht bij het ontwaken en Hij moedigt je aan precies dat te doen. Nu is het ook jouw wil (feitelijk is het dat altijd geweest – alleen ben je dat vergeten). En zo zal het gebeuren. Op ieder moment dat je jezelf afstemt op de goddelijke Wil, gebeuren er wonderen!

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands