Marcadores

zondag 6 mei 2012

6 mei, JesusAls jullie zien wat zolang voor je verborgen is gehouden, zal jullie geest zich verhogen

De eenheid van de mensheid wordt steeds duidelijker voor je als jullie wetenschappelijk onderzoek onweerlegbaar bewijs blijft produceren om dit te ondersteunen. Ieder is verbonden, en wat iemand ook doet, zegt of denkt, heeft op ieder invloed. Op dit moment, met zoveel verschillende meningen en overtuigingen verspreid over de hele wereld, is onenigheid en conflict endemisch als gevolg van de verwarrende wirwar van berichten, die op grote schaal worden uitgezonden als gevolg van deze verschillen.

Omdat steeds meer van jullie werken aan het veranderen van je houding en het loslaten van je vooroordelen, openen jullie je hart voor het goddelijke energieveld waarin jullie allemaal zijn ondergedompeld, daardoor toestaand te beginnen om de mist van verwarring waarin je zo lang hebt geleefd te verspreiden.


Deze verspreiding van de mist van verwarring treedt op grote schaal over de gehele planeet op in deze tijd, en de snelheid van het verspreiden is aan het versnellen. Mensen worden zich steeds meer bewust van de onjuistheid van de mainstream verslaggeving van de gebeurtenissen op de gehele planeet, terwijl de werkelijke situatie bijna meteen door iedereen op het internet wordt gemeld die het ter plaatse hebben waargenomen. De waarheid wordt steeds moeilijker te verbergen, en degenen die dit doen zullen rekenschap moeten afleggen voor hun onjuiste voorstelling van zaken en bedrog.

Als de waarheid aan het licht komt, dan wordt snel duidelijk dat de mensheid alleen maar wenst samen te leven in een vredige en harmonieuze samenwerking met alle levensvormen die de planeet ondersteunt, en dat agressie en conflict die jullie zolang heeft beziggehouden, alleen bleven voortduren en ondersteund werden door hen die jullie wilden controleren voor hun eigen misdadige doeleinden. Ze hebben, in de loop der eonen, organisaties opgericht om jullie te onderwijzen en trainen zodat jullie hun gezag klakkeloos zouden aanvaarden, om tegelijkertijd een gevoel van loyaliteit naar hen toe in te prenten (waarvoor jullie schamele beloningen kregen aangeboden), die ze vervolgens gebruiken om jullie tegen elkaar op te zetten door jullie met zwaar bevooroordeelde en misleidende informatie te voeren om hun agenda's te ondersteunen, en jullie bang voor hen te maken die anders zijn – niet van jullie politieke, religieuze, etnische, of culturele overtuiging.

Met de verspreiding van deze sombere en zware mist, die jullie zo lang heeft omhuld, zal jullie de briljante vooruitzichten van de veelheid van wederzijds voordelige manieren van leven op aarde, en het delen van haar eerlijke, liefdevolle, en zonder onderscheid gegeven generositeit, duidelijk worden. Wanneer je begint te zien wat voor jullie zo lang verborgen is gehouden, zullen jullie spirits zich verheffen in gretige afwachting van de prachtige mogelijkheden die voor jullie liggen. De grote communicatienetwerken die over de laatste twee of drie decades wereldwijd zijn opgericht, zullen worden ingezet op de meest creatieve manieren om een voortdurende stroom van informatie te hebben, die het mogelijk maakt dat iedereen deel kan nemen aan de liefdevolle en spirituele evolutie waar jullie deelnemers aan zijn en waar de mensheid zo lang naar heeft verlangd.

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens die tijdelijk de weg kwijt waren en afdaalden in een poel van ellende en lijden, van waaruit het, voor een lange tijd, leek alsof er geen uitweg was. En toch was het maar een illusie die jullie hadden opgebouwd met de kracht van je geest. Nu zijn jullie eindelijk die immense kracht aan het gebruiken waarmee God jullie begiftigd heeft, om de illusie en de mist van verwarring op te lossen waarin jullie gehuld waren en terug te keren naar de staat van vreugde waarin jullie zijn gemaakt.

Ja, sommigen zijn er zo verslingerd aan geraakt dat ze het zo willen houden – degenen die dit gebruikten en zichzelf geïnstalleerd hebben als jullie overheersers – en hoewel dat niet zal gebeuren, zullen ze worden toegestaan – vrije wil – hun bestaan voort te zetten in een omgeving die erg lijkt op degene die op dit moment om jullie heen aan het oplossen is. Daar zal het hen mogelijk zijn door te gaan met hun spelletjes tot ze beslissen dat er een betere manier moet zijn.

Wanneer ze beslissen om verder te gaan, zal er voor alles wat ze nodig hebben om hen te helpen bij deze taak, rijkelijk worden gezorgd. Vergeet niet, de Liefde van God is onvoorwaardelijk en discrimineert niet. Het sluit niemand buiten, en dus zal alles terugkeren naar Huis wanneer ze daar klaar voor zijn en ze er voor kiezen dit te doen. Het is een glorieuze waarheid... dat de Liefde van God brandt in het hart van iedereen, en dat het alleen tijdelijk kan worden verborgen – in de illusie die eindeloos kan lijken. Dan barst het opnieuw voort in al Zijn eeuwige en schitterende glorie.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.


Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands