Marcadores

woensdag 13 juni 2012

13 juni, Saul


Wat je ervaart is volkomen onwerkelijk

De vooruitgang in de richting van jullie grote ontwaken is in volle gang. Het bewijs daarvoor is misschien niet meteen duidelijk voor de meesten van jullie, want de sluier die de Realiteit voor jullie verbergt is onmogelijk te penetreren als je nog steeds vasthoudt aan wrok en rancune. Een aantal van jullie, door gebruik te maken van meditatie en ontspanningsoefeningen, zijn er in geslaagd bij tijd en wijle alle onliefdevolle gedachten, emoties en houdingen voor korte periodes volkomen los te laten, en zijn beloond met een korte en onvergetelijke indruk van de liefdevolle uitgestrektheid van de Realiteit waartoe jullie allemaal behoren.

Omdat steeds meer van jullie werk maken van het beoefenen van meditatie- en ontspanningsoefeningen, en de intentie hebben je hart te openen om het goddelijke energieveld toe te staan je te doordringen en uit je te stromen om allen te helpen bij het ​​proces van ontwaken, versterkt dit veld. Jij, iedereen die het leven ooit heeft of zal ervaren als mens, is, op het moment van je creatie, de vrije wil gegeven, wat een goddelijke gave van immense kracht is. Door de illusie binnen te gaan ging je een mist in die je omhulde met een intens gevoel van afscheiding, individueel, verdwaald, en dit heeft jouw ware identiteit voor je verborgen, en je vermogen om te begrijpen wat vrije wil daadwerkelijk betekent.


Eén aspect van dit geschenk is een veiligheidsmaatregel. Als je zou proberen om te ontwaken in de hemelse rijken met wrok, rancune, woede, oordeel, of liefdeloze gevoelens of intenties van welke aard dan ook – en dat is je gelukt! – zou de intensiteit van de goddelijke Liefde die je onmiddellijk zou omarmen een ongelooflijke afschuw en lijden bij je veroorzaken wanneer je zag hoe volkomen ongepast en onaanvaardbaar die gevoelens en intenties waren. Je enige toevlucht zou zijn het terugvluchten naar je illusoire realiteit en het volledig afsluiten van het beetje bewustzijn dat je in die staat werkelijk kunt activeren. Het zou je lange, lange eonen kosten om van de schok te bekomen van het ontdekken van je schijnbare volkomen onwaardigheid, om te durven jezelf te laten zien in het aangezicht van God.

Maar, zoals je constant verzekerd is, het leven dat je nu ervaart is illusoir, en de illusie waarin je verstrikt lijkt te zijn is non-existent. Je bent, in alle opzichten en bedoelingen, in slaap of aan het dromen of hebt nachtmerries. Wat je ervaart is totaal onwerkelijk, maar alles wat liefdeloos is in je gedachten, woorden, handelingen, gedragingen of houdingen zijn blokkades voor je ontwaken, daar geplaatst door je liefhebbende Vader om je te beschermen tegen het lijden dat je anders jezelf zou aandoen.

Het werk dat momenteel bezig is zich te voltrekken is het ontwarren en lossnijden van alle verwarde en liefdeloze aspecten die de mensheid zo dierbaar zo lang bij zich heeft gehouden, in een krankzinnige poging om zichzelf te beschermen tegen de onwerkelijkheid en alle verschrikkingen waarmee het jullie schijnbaar verstrikt.

Wanneer steeds grotere aantallen zich afstemmen op hun innerlijke spirituele zelfgevoel en het gevoel van hoop beginnen te ontdekken dat ze er vinden, zal je intentie verder toenemen om te ontwaken en de illusie toestaan verder op te lossen. Het is niet nodig voor de gehele mensheid zich bewust te worden van hun spirituele natuur om het ontwaken te laten plaatsvinden. De kracht van de goddelijke Liefde, toegelaten tot de harten van degenen die van plan zijn om zich door Gods Liefde te laten doordringen en overgieten, en die vervolgens uitstromen om iedereen te beïnvloeden, is enorm, en met de bedoeling mee te doen met degenen die die intentie voor zichzelf hebben vastgesteld, draagt elk van jullie bij aan deze uitgestrekte liefdevolle oceaan van intentie.

Het doel van deze oceaan is om alles op te lossen wat niet in harmonie is met Gods Liefde, en door de intentie te hebben er deel van uit te maken breid je het uit en deel je het met iedereen met wie je een wisselwerking hebt, op welke manier dan ook. Het is niet te stoppen en breidt zich voortdurend uit, zodat de gehele mensheid wordt meegesleurd en hun resterende liefdeloosheid zal worden opgelost. Alleen degenen die er heel bewust voor kiezen om hun liefdeloze aspecten niet los te laten zullen onontwaakt blijven, wanneer de oceaan van goddelijke Liefde alle planetaire levensvormen omhult.

Zoals je al zo vaak is verteld, je hebt een vrije wil. Het is enorm krachtig, en je kunt het gebruiken om ervoor te kiezen Gods oneindige onvoorwaardelijke Liefde te weigeren en voor onbepaalde tijd binnen de beperkende grenzen van de illusie te blijven. Maar alleen zij die een zeer bewuste en vastberaden keuze maken om dat te doen zullen in slaap blijven, en ze zullen dan op hun pad naar bewustwording verder gaan in een omgeving van gelijkgestemde wezens.

De meerderheid van de mensheid is overmand door een gevoel van apathie ten aanzien van spiritualiteit als gevolg van de lengte van de tijd die ze hebben besteed aan slapen en dromen in de illusie. Dit was geen bewuste keuze; het gebeurde gewoon zo, terwijl teleurstelling volgde op teleurstelling en er geen ontsnappen mogelijk leek uit de verschrikkingen van de illusie. Wat er nu gebeurt is dat degenen onder jullie die het Licht vasthielden de oceaan van Liefde doen stijgen zodat er geen zijn die dat niet omarmt. En, wanneer erdoor omarmd, is ontwaken verzekerd in de vreugde en de extase waarin het al Gods kinderen hult. Er is heel weinig van de planeet dat onbedekt en onbeïnvloed blijft door deze goddelijke oceaan terwijl het moment van jullie ontwaken nadert.

Met heel veel liefde, Saul.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands