Marcadores

zondag 17 juni 2012

17 juni, Jesus


De mensheid is aan een succesreeks bezig

'Woorden, woorden, woorden. . . maar wanneer zijn wij klaar om wakker te worden?' Velen stellen deze vraag, omdat ze het gevoel hebben dat ze meer dan lang genoeg gewacht hebben op deze wonderlijke, goddelijke belofte om vervuld te worden. Tijd is een belangrijk deel van de illusie - alle goddelijke beloften van God zijn vervuld op het moment dat ze worden gemaakt - het is gewoon dat de mensheid zichzelf nog niet heeft toegestaan ​​om alle percepties en overtuigingen die de illusie zo echt doen lijken, los te laten. Echter, jullie ontvangen momenteel ongekende hulp om dit te doen, want binnen het tijdschema dat jullie gebruiken binnen de illusie is het moment voor iedereen om te ontwaken zeer snel aan het naderen.

Maak je geen zorgen; het is niet iets waar je doorheen kunt slapen en kunt missen! Je lot is om te ontwaken, en tenzij je een zeer uitgesproken beslissing hebt genomen dat niet te doen (en ik kan jullie verzekeren dat zeer weinigen van jullie dit soort besluit hebben genomen), zullen jullie ontwaken wanneer dat meest wonderbaarlijke moment aanbreekt. En het zal komen - en onverwacht! Ja, het is inderdaad dichtbij, maar het precieze moment blijft iedereen onbekend, behalve God. Jullie zijn op weg naar een extatisch ontwaken dat jullie zal verbazen en verrukken. Blijf jezelf herinneren aan deze goddelijke waarheid, en geniet van de overblijvende momenten totdat je ontwaakt.


Zorg, terwijl je wacht, voor een sterke intentie om waar te nemen en voldoening te ervaren in het groeiende besef dat de mensheid vertoont terwijl het steeds enthousiaster de liefdevolle houdingen die jullie onverbiddelijk naar huis leiden omarmt, en die een essentieel en zeer noodzakelijk onderdeel van jullie ontwakingsproces zijn. Wanneer jullie dit doen zullen jullie bemoedigende tekens en demonstraties van deze nieuwe houdingen zien in wat de meest onwaarschijnlijke plaatsen lijken te zijn. De mensheid is aan een succesreeks bezig, en de veranderingen waarop je hebt gehoopt en voor gebeden doen zich in een duizelingwekkend tempo over de hele planeet voor. Focus je daarop en sta jullie spirits toe te worden opgetild.

De snelheid waarmee deze veranderingen plaatsvinden is bepaald fenomenaal wanneer je het vergelijkt met de snelheid waarmee veranderingen van enige betekenis eerder hebben plaatsgevonden op aarde. Degenen die op dit moment het meest merkbaar zijn voor jullie, zijn de economische en politieke die zich in een adembenemend tempo hebben voltrokken, de een na de ander, over de gehele wereld. Er is geen plek ter wereld waar zich geen veranderingen hebben voorgedaan. Op het eerste gezicht kan het lijken dat ze schadelijk zijn voor de mensheid omdat ze toenemende ongerustheid, angst en lijden lijken te veroorzaken.

Echter, dit is niet het geval. Ze weerspiegelen alleen de diepe behoefte aan het aanbrengen van veranderingen die allen ten goede komen, en de planeet zelf. Mensen overal realiseren zich dat zij die macht over hen hebben – hetzij als gevolg van de zogenaamde democratische processen, dan wel door afkomst of van macht opgebouwd door middel van rijkdom en zijn invloed – hebben opzettelijk hun posities misbruikt ten behoeve van zichzelf, hun families, en hun naaste vrienden en bondgenoten.
In de afgelopen eeuwen van de aarde-geschiedenis, leek het erop dat democratische processen werden geïntroduceerd met als doel het helpen van de bevolking te ontsnappen aan armoede en nood, en met de intentie toe te staan dat iedereen zou worden gehoord en dat hun overtuigingen en meningen meetelden, wanneer regels werden opgesteld zodat de samenleving op een rechtvaardige en zorgzame manier kan functioneren. Maar in plaats daarvan, omdat samenlevingen, culturen, rassen en religieuze en politieke organisaties al snel de nieuwe regels begonnen te gebruiken om elkaar aan te vallen, nam de schaal van oorlogen en conflicten van alle soorten enorm toe.

Het egoïstisch karakter van jullie manier van leven in de illusie heeft steeds weer geleid tot conflict, want jullie hebben elkaar op vele verschillende manieren als onaanvaardbaar geoordeeld en elkaar daarom ervaren als correctie benodigend. De resulterende pogingen om de schade recht te zetten die verschillende groepen met verschillende levensbeschouwingen en religieuze en politieke overtuigingen elkaar voortdurend toebrachten, maakte het alleen maar erger, vooral omdat het, in de laatste paar decades, 'normaal' werd de oorlog te verklaren aan de vele zaken die in de wereld problemen veroorzaken – drugs, kanker, alcoholisme, analfabetisme, huiselijk geweld, racisme, fundamentalisme, terrorisme, een bijna eindeloze selectie van de 'ismen' – en dan ermee te beginnen dat met gewelddadige middelen te corrigeren.

Het is jullie oude en ego-mentaliteit die aan het veranderen is en die jullie in staat stelt te herkennen dat verschillende percepties en filosofieën een essentieel onderdeel zijn van het harmonieus samenleven op aarde, en dat deze verschillen in perceptie en geloof het mogelijk maken veel intelligenter methoden van omgaan met je problemen te laten oprijzen en tot uitvoering brengen. Zoals velen laten weten door bumperstickers en borden op hun grondstuk: 'oorlog is niet het antwoord'.
Dus, concentreer op het positieve; gedraag je liefdevol in alle situaties in plaats van te reageren met woede en alarm als 'je uit je doen wordt gebracht'. Dit is de manier om te ontwaken, en dat weet je. Als je leeft van de liefde, lost angst op want niemand wordt bedreigd, en zaken die jullie lijken te verdelen kunnen rustig worden aangepakt en oplossingen daarvoor kunnen zo worden bewerkstelligd dat alle betrokkenen er voordeel van hebben. Binnenkort zullen harmonieuze, liefdevolle relaties normaal worden, en alle anderen zullen gewoon verdwijnen aangezien er geen behoefte meer aan is. Toon te allen tijde liefde, en verrukking in de vrede en vreugde die het jullie brengt.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands