Marcadores

zondag 22 juli 2012

22 juli 2012 - JezusOntwaken was al voorbestemd op het moment dat jullie de illusie binnengingen

Jezus


De energiedruk ontwikkelt zich sterk terwijl jullie, de Light-dragers en -houders, jullie inspanningen intensiveren en meer vastberaden focussen op jullie goddelijke taak om te assisteren in het voorwaarts brengen van de mensheid naar het punt waarop het zal ontwaken. En velen van jullie vinden die taak zeer vermoeiend, om niet te zeggen uitputtend. Weet dat jullie zeer worden geëerd voor wat jullie doen, dat jullie beloningen na afloop van deze immense taak verbluffend zullen zijn, en dat jullie heel verbaasd zullen zijn wanneer je opnieuw het wonder ontdekt van wie je werkelijk bent. De Liefde die God voor Zijn schepping heeft is volkomen buiten je mogelijkheden om je zelfs maar voor te stellen, en Zijn Wil voor jullie is om te ontwaken en Het direct te ervaren, persoonlijk, en voor eeuwig. Jullie hebben veel te lang doorgebracht je verstoppend in de illusie en de oneindige verwondering en vreugde die Hij jullie steeds blijft geven overslaand. Je moet wakker worden! En je zult wakker worden – om weet te hebben en te genieten van de sublieme en eeuwige gelukzaligheid van het je eeuwig koesteren in de liefdevolle omhelzing van je Vader. Dat ontwaken was voorbestemd op het moment dat jullie de illusie binnen gingen en de droom begonnen te dromen – hoewel het voor velen een gruwelijke nachtmerrie is - die je ervaart als het leven op Aarde, want je Vader kon noch wilde toestaan dat je jezelf permanent zou verliezen in die ongelukkige toestand. Vergeet niet, als de Zoon van God, heb je enorme creatieve vermogens wanneer je werkt met Zijn goddelijke wil, omdat Zijn wil ook de jouwe is. 


Echter, de bouw van de illusie is iets wat je deed om je te verbergen voor God - het was niet in overeenstemming met Zijn wil - en jullie Vader, die jullie liefdevol begiftigd heeft met een vrije wil, toen hij jullie heeft geschapen, zou desalniettemin toch niet toestaan dat jullie jezelf zouden vernietigen, wat is wat er gebeurd zou zijn wanneer Hij op dat moment niet ingegrepen zou hebben. Dus, de illusie was geboren, maar het was niet en kon niet een goddelijke schepping zijn, wat een eeuwig bestaan heeft; het was puur een zeer tijdelijke toestand, dat voorbestemd was om snel te verdwijnen, onherinnerd en onbetreurd. 


Binnen de illusie hebben jullie elkaar eonenlang vermoord, en sommigen van jullie hebben zelfs geprobeerd om jezelf permanent te vernietigen door zelfmoord te plegen. De reden hiervoor is dat bijna ieder van jullie helemaal het geheugen is kwijtgeraakt van jullie goddelijke staat, van een in de Liefde die God is. Zonder Liefde is er geen motivatie om in leven te blijven, en de drive om de mensen met wie je het niet eens bent te vernietigen wordt intens. 


Ja, je hebt echt liefdevolle relaties - ouders, kinderen, echtgenoten, goede vrienden - maar vaak gaan die liefdevolle relaties stuk als egoïstische agenda's en uiteenlopende verlangens ertoe leiden dat jullie geloven dat jullie gescheiden en individuele wezens zijn die gelukkiger zouden zijn als je niet gebonden was aan een relatie die zuur en onverkwikkelijk was geworden. Als dit vaak genoeg met iemand gebeurt, ontstaat er een gevoel van cynisme om hem te helpen omgaan met de pijn die het verlies van de liefde veroorzaken, terwijl ieder vertrouwen dat ontwikkeld kon zijn oplost. 


Liefde, zoals je het ervaart in de illusie, is een zeer fragiel iets dat constant verzorging nodig heeft indien het de stormen van emoties en teleurstellingen dient te overleven die zo vaak voorkomen en relaties destabiliseren. Velen zijn gevangen gebleven in jammerlijk ondankbare relaties terwijl bitterheid en wrok zijn gegroeid, en anderen zijn uit vergelijkbare situaties losgebroken en hebben geprobeerd om hun partners te vernietigen om hen te straffen voor de ellende die zij hebben ervaren. Echter, de afgelopen decennia zijn steeds grotere aantallen van jullie de waanzin van dergelijk gedrag gaan inzien, en langzaam zijn wetten veranderd en gedragingen volwassener geworden om het mensen mogelijk te maken zich van overeenkomsten los te maken of deze te ontbinden (en contracten die tot dusver hardnekkig zijn geweest) die men was aangegaan met de contractuele verplichtingen die niet konden worden ontbonden noch gewijzigd. Als mensen zijn jullie geëvolueerd, want het Licht geïmplanteerd in jullie op het moment van je schepping vereist dat, en als gevolg daarvan was er geen manier waarop je voor onbepaalde tijd door kon gaan elkaar zo onvergevingsvol te bejegenen. En de resultaten van jullie evoluerende houdingen laten dat over de hele wereld zien wanneer mensen communiceren en proberen om tot overeenstemming te komen door wijsheid, begrip en consensus. 


Er zijn, natuurlijk, veel gebieden op de planeet waar heftig meningsverschil en de daaruit voortvloeiende conflicten enorm lijden veroorzaken. Maar het tij is gekeerd, en de enorme macht en invloed, die de goddelijke energieën verstrekken zullen ervoor zorgen dat deze gebieden van duisternis en lijden overspoeld zullen worden met Licht, leidend tot grote verschuivingen in houdingen en gedragingen. Dan zullen zij die ervoor kiezen zich los te maken van geweld en conflict in staat zijn om dat te doen. 


Velen zullen het moeilijk vinden omdat er zoveel lijden is doorstaan​​, en het emotionele verlangen naar compensatie is nog steeds erg sterk. Desalniettemin, als gevolg van de steeds intensievere sterkte van het goddelijke Liefdesveld dat de planeet omhult, zal iedereen die echt liefde en vrede wil vinden, in plaats van zich verder bezig te houden met haat en oorlog, vaak geheel onverwacht, de precieze mogelijkheden die nodig zijn om zich los te maken van die situaties van conflict, tegenkomen. Uiteindelijk zullen alleen zij die vastbesloten blijven om door te vechten alleen worden gelaten, en voor zo lang als ze willen, zal dat pad beschikbaar zijn. Maar ze zullen niet langer in staat zijn om dat pad van wanhoop en lijden op te leggen aan anderen. 


Jullie ontwaken uit de waanzin van haat, onenigheid, en oorlog is onvermijdelijk. En dat moment komt steeds dichterbij. Focus op de Liefde en het Licht dat zovelen van jullie hoog houden, scheld van hun schulden kwijt iedereen op wie je ooit een schuldgevoel hebt gelegd – ongeacht de reden en hoe terecht het je ook lijkt - en vergeef jezelf en de gehele mensheid voor de pijn en het lijden dat jullie allemaal zo lang hebben doorstaan. De tijden van lijden, van zonde, van schuld, van veroordeling en straf die jullie zo lang hebben doorstaan gaan eindigen, voor altijd. Er staat een nieuwe tijd (new age) op jullie te wachten, en terwijl jullie die binnengaan zal jullie vreugde grenzeloos zijn. Jullie liefhebbende broeder, Jezus

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands