Marcadores

zondag 8 juli 2012

8 juli, Jezus


Een intens verlangen om geen kwaad te doen

De spanning stijgt terwijl het moment van jullie ontwaken steeds dichterbij komt, vooral omdat de overgrote meerderheid op aarde grote moeite heeft in het voelen van haar aanstaande komst. Veranderingen geschieden over de gehele aarde die te kennen geven, voor hen die ervoor kiezen het te zien, dat er iets van groot belang is in het verschiet ligt. Jullie Lichtwerkers weten wat dat is, maar zelfs jullie hebben weinig begrip van wat het werkelijk betekent, of wanneer het zal gebeuren. Het moment is dichtbij, maar, omdat tijd een onnauwkeurig aspect van de illusie is, is het niet mogelijk om exacte data en tijden te geven. De illusie en haar schijnbare tijdlijn zijn illusoir, ongegrond, denkbeeldige concepten die maar in een richting bewegen en die je heel werkelijk toelijken.


Je draagt veel angst bij je in afwachting van deze gedenkwaardige gebeurtenis, en er zijn weinig van wat je zou noemen concrete voorbeelden om je twijfels op te lossen, dat de essentiële en noodzakelijke veranderingen die daarnaar toe leiden, gemaakt worden.

Desalniettemin, dingen zijn aan het veranderen binnen de illusie die je toestaan je steeds meer bewust te worden van haar onjuistheid, wanneer inconsistenties opdagen die de krankzinnigheid van zijn myriaden stellingen over de zin van het leven bevestigen. Het leven binnen de illusie is een kans voor de mensheid om zich spiritueel te ontwikkelen, en uiteindelijk zal ieder mens evolueren. Echter, vanwege het ego-karakter van de gedachtepatronen van de mensheid, zijn het meeste van je denken en de woorden en daden die daaruit resulteerden zeer verdelend (verdeeldheid veroorzakend), waardoor je jezelf als gescheiden van elkaar ziet.

Als belichaamde wezens lijkt dat zeker het geval te zijn, en je ervaart die scheiding bijna de gehele tijd omdat jullie lichamen deel uitmaken van de illusie, en zo dienen bij het versterken van die perceptie. Echter, jullie wetenschap laat vandaag de dag het tegenovergestelde duidelijk zien: dat er geen scheiding is, dat alles met elkaar verbonden is en invloed heeft op al het andere. Niets dat iemand doet is onafhankelijk, privé, of verborgen, want de onderlinge verbindingen tussen alle levensvormen zijn ontelbaar, en alles wat zich voordoet is van invloed op het geheel. Vaak, natuurlijk, is dit niet meteen duidelijk, maar het is een feit - alles wat er gebeurt binnen de illusie heeft invloed op al het andere.

De studie van de ecologie heeft vele voorbeelden laten zien van ogenschijnlijk ongerelateerde activiteiten en evenementen die afbreuk doen en dingen veranderen aan zaken ver verwijderd van waar de evenementen of activiteiten plaats vonden. Dit heeft geleid tot bezorgdheid over de enorme kracht die vervuiling door giftig afval heeft om ernstige schade toe te brengen aan het milieu voor een extreem lange periode. Als gevolg hiervan zijn velen betrokken geraakt bij een poging om de schadelijke activiteiten die worden uitgevoerd op zo'n grote schaal over de gehele planeet te stoppen, en om de schade die al is gedaan te herstellen.

Dit is een teken van spirituele evolutie. In eerste instantie was het nogal egoïstisch, het 'niet in mijn achtertuin'-syndroom ('not in my backyard'), maar het bewustzijn groeit snel dat 'om te zorgen voor mezelf moet ik ook voor mijn buurman zorgen', en om dat te doen moet je je buurman kennen, en door hem te kennen ga je van hem houden en hem waarderen.

De groeiende bewustwording van dit feit veroorzaakt enorme veranderingen in de houdingen en het gedrag van mensen over de gehele wereld, en dit is te zien in kleine dingen, zoals het hergebruik van jullie boodschappentassen, en in grote dingen, zoals wetten die worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat die verontreiniging door de industrie wordt verminderd en gecontroleerd, en dat waar de verontreiniging is opgetreden deze dan wordt opgeruimd. In eerste instantie lijken deze inspanningen misschien klein te zijn in vergelijking met de omvang van de problemen, maar jullie groeiende bewustzijn, geholpen door nieuwe technologieën, zullen oplossingen mogelijk maken voor al deze vervuilingszaken die van wereldwijde betekenis zijn.

Als je deze kwesties intelligenter gaat benaderen, en met groeiend begrip van de onderlinge verbondenheid van alles, zal jullie bezorgdheid voor anderen, voor alle levensvormen, en voor de planeet een veel groter gevoel van verantwoordelijkheid voor al je gedachten, woorden en daden met zich meebrengen, en een intens verlangen om geen kwaad te doen. Dat is spirituele evolutie in actie.

Jullie zijn je nu spiritueel snel aan het ontwikkelen, en jullie hebben nu een stadium bereikt van waaruit je zeer intens wenst te ontwaken binnen de aanwezigheid van God, waar je weet dat allen bestaan ​​in eeuwige vrede en vreugde. Het leek als een droom waarvan je altijd al wist dat het waar was, en toch, vanwege jullie ervaringen gedurende vele levens in de illusie, hebben jullie ook vele twijfels gekoesterd over die waarheid – misschien is het alleen maar een droom! Nu is de twijfel aan het oplossen terwijl het moment voor het ontwaken nadert, en de hulp die jullie momenteel ontvangen van de spirituele rijken, toegevoegd aan jullie eigen vastberadenheid om te ontwaken, zal ervoor zorgen dat er geen andere uitkomst mogelijk is. Jullie ontwaken is verzekerd.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus

Bron: http://johnsmallman2.wordpress.com


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands