Marcadores

zondag 1 juli 2012

1 juli, Jezus


De mensheid gaat nu door de wringer

De mensheid gaat nu door de wringer, terwijl al jullie onopgeloste kwesties omhoogkomen om te (h)erkennen en los te laten. Dit is een heel intens moment in jullie spirituele evolutie en je ontvangt zeer veel hulp van de spirituele wereld. Heb de intentie al je kwesties te (h)erkennen en los te laten, herinnerend dat jullie allemaal wel zaken hebben die je moet afhandelen, waarvan sommigen een stuk onder het oppervlak van de semi-bewuste staat van bewustzijn verborgen liggen, die je hebt gekozen te ervaren terwijl je geketend blijft aan de illusie.


Het is niet prettig om kwesties waarvan je hebt gekozen ze niet te erkennen aan te pakken. Desondanks heb je overvloedige en niet aflatende spirituele bijstand om je bij deze taak te helpen, die moet worden uitgevoerd voor jouw ontwaken. Als je ze in ogenschouw neemt, en weigert je te laten ontmoedigen door enige angst die zich zou kunnen voordoen, zul je ontdekken dat er echt niets is dat daaraan te vrezen valt, en dat slechts in ogenschouw nemen en ze erkennen genoeg is om ervoor te zorgen dat je ze tamelijk pijnloos los kunt laten. Wat je verborgen houdt voor jezelf boezemt je angst in; als je je open stelt en observeert, zullen je angsten oplossen terwijl je je realiseert dat er in waarheid niets is om bang voor te zijn.

Angst is een obstakel voor liefde. Het is een belemmering, een sluier, een mist die de liefde voor je verbergt, en het heeft de neiging gehecht te zijn aan kwesties die je, door de eonen heen, verzonnen hebt en vervolgens niet hebt aangepakt of losgelaten of vergeten bent dat te doen. De hulp die er nu voor jullie beschikbaar is, terwijl je je opent voor het goddelijke Liefdesveld dat je omgeeft, zal er voor zorgen dat ze compleet opgelost worden terwijl jij ze loslaat, zodat je het schitterende van het Liefdesveld kunt voelen dat je omarmt en je weg naar Huis verlicht.

Dat Licht is altijd bij jullie geweest, maar terwijl je steeds dieper in de illusie zonk, begon Het vanuit jullie zicht te dimmen en vervagen terwijl de afleidingen steeds verleidelijker werden. De afscheiding die jullie schijnbaar overspoeld had bood jullie ook de illusie van macht om anderen te verslaan en verheven te worden. Dat wilde je, en je was bereid met nieuwkomers te vechten om er exclusieve rechten op te verkrijgen. En zo begon de lange reis door intens lijden toen jullie elkaar bevochten en weigerden de Liefde te erkennen of herkennen waaruit jullie allemaal gemaakt zijn. Jullie hebben een uitdrukking, 'gebruik het of verlies het', en dat is wat er met de Liefde gebeurde: je verloor Het uit het oog, je vergat Het, en je ontkende Haar bestaan.

Nu zijn jullie in het proces van je opnieuw bewust van Haar te worden. Vele heiligen hebben Het jullie laten zien. Jullie schreven hun verhalen op, deelden hen, en gingen daarna door elkaar af te slachten uit hun naam! Nu begint de herkenning te dagen, terwijl het steeds duidelijker wordt dat zelf-dienende egoïstische agenda's niet werken, en alleen maar leiden tot verder conflict en verder lijden.

De kracht van Liefde is oneindig en eeuwig, en sinds het moment van je schijnbare afscheiding is het je steeds aan het aanstoten, of op directe wijze of door deze heiligen die, gedurende de gehele levensduur van de illusie, jullie steeds bezocht hebben om jullie te helpen ontwaken. Uiteindelijk wordt Liefde erkend als het essentiële ingrediënt van een vredig, harmonieus en vreugdevol bestaan​​. En zij die tot deze erkenning overgaan en het leven, delen deze vrijelijk, wijd en zijd. Erkenning van de kracht die Liefde is verspreidt zich exponentieel binnen de gehele mensheid, velen schokkend als ze zich overweldigd voelen door het wonder dat Het is en zich afvragen of het echt is. Het is. Die enorme kracht brengt de fundamenten van de illusie aan het schudden, die is begonnen af te brokkelen, en niets kan nu haar permanente ondergang voorkomen.

Dus, als jullie allemaal door jullie eigen persoonlijke wringer gaan, herinner jezelf er dan constant aan dat dit een essentiële stap is op het pad naar je ontwaken, en dat je overvloedige assistentie hebt om je te helpen deze verpletterende last los te laten die je zolang hebt gedragen. Het eind komt nabij terwijl de omarming van het goddelijke Liefdesveld jullie allemaal zacht en teder in Haar troostende armen houdt.

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

Zoals gechanneld door John Smallman.

Bron: http://johnsmallman.wordpress.com/


Vertaling: René

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Jezus

Jezus
in het Nederlands

invocationAN INVOCATION

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

AMESTERDAM - 24:00H on 13:02:2014

http://24timezones.com/

O MANUSCRITO DA SOBREVIVÊNCIA

AMUNA RA CHANNALLINGS

AMUNA RA CHANNALLINGS
in het Nederlands